รายการแจ้งซ่อม
รหัสซ่อม วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง รหัสเครื่องมือ/บริการ ชื่อเครื่องมือ/บริการ ที่ตั้งเครื่องมือ หมวดงาน ปัญหา สถานะ
2016/0001 2016-09-21 15:09:37 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ ศูนย์สอบเทียบ ADCET โทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2016/0002 2016-09-21 15:11:14 เสาวลักษณ์ ยกฉวี ADCET004/1-1/55 notebook ศูนย์สอบเทียบ ADCET คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง แป้นพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้ ยกเลิกงาน
2016/0003 2016-09-26 10:14:18 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ ศูนย์สอบเทียบ ADCET โทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2016/0004 2016-11-15 14:00:43 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ ADCET0006/1-1/52 notebook ห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2017/0004 2017-05-25 08:40:05 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - - 2202 ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ install office เสร็จสิ้น
2017/0006 2017-09-04 09:31:40 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0040/7-40/53 คอมพิวเตอร์สอน ห้อง3308 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง บูทเข้าWindow ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0007 2017-09-05 09:17:11 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก840-0040/2-6/54 คอมพิวเตอร์ 8206 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง บูตช้า เสร็จสิ้น
2017/0008 2017-09-05 10:28:53 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก840-0040/14-29/48 คอมพิวเตอร์ 2101 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เมาส์เสีย เสร็จสิ้น
2017/0009 2017-09-05 10:31:15 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก840-0040/4-6/54 คอมพิวเตอร์ 2108 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง พริ้นไม่ออก เสร็จสิ้น
2017/0010 2017-09-06 15:01:16 นันธชา ไฝทอง - notebook - ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ ขอดูกล้องวงจรปิด เสร็จสิ้น
2017/0012 2017-09-11 15:24:56 วาสนา หนูอุไร อก855-039/1-1/46 tensile รุ่น DSC822 4203 เครื่องมือวิทย์ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
2017/0013 2017-09-11 15:27:36 วาสนา หนูอุไร - printer HP 1120 4203 เครื่องมือวิทย์ เครื่องพิมพ์ตลับหมึกแตก เสร็จสิ้น
2017/0014 2017-10-12 09:00:20 วาสนา หนูอุไร อก840-0040/37-40/53 คอมพิวเตอร์ 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง boot ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0015 2017-10-16 16:03:29 ปิยะพร แตงอ่อน อก840-0040/4-1/57 คอมพิวเตอร์ 3213 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมผิดปกติ เสร็จสิ้น
2017/0016 2017-10-17 14:08:18 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840 0047/2-2/50 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU ห้อง 3302 แอร์ น้ำแอร์รั่ว เย็นไม่ฉ่ำ น้ำแข็งเกาะที่คอยเย็นเกือบทุกอาทิตย์ เสร็จสิ้น
2017/0017 2017-10-19 15:57:43 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง หน้าห้อง 4205 ไฟฟ้า หลอดเสีย เสร็จสิ้น
2017/0018 2017-10-24 14:30:47 พรสถิตย์ สุขชู - computer 4305 ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ add printer เสร็จสิ้น
2017/0020 2017-10-25 15:41:26 ปิยะพร แตงอ่อน - คอมพิวเตอร์ 3210 เครือข่าย/network เน็ตเวอร์เสีย เสร็จสิ้น
2017/0021 2017-10-25 15:42:42 ปิยะพร แตงอ่อน - ก๊อกน้ำ ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ประปา เปิดไม่ได้ชำรุด เสร็จสิ้น
2017/0022 2017-10-25 15:43:20 ปิยะพร แตงอ่อน - โถชักโครก ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ประปา โถตัน เสร็จสิ้น
2017/0024 2017-10-27 10:40:47 วาสนา หนูอุไร อก 0047/32-34/42 แอร์ 4203 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2017/0025 2017-10-30 13:17:42 กิจจา จาระวรรณ อก840-0069/1-1/43 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ไฟฟ้า avg เสีย เสร็จสิ้น
2017/0026 2017-10-30 14:20:15 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/1-1/49 แอร์ ป.โท แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2017/0027 2017-10-31 10:18:39 วาสนา หนูอุไร อก 855-025/1-1/41 เครื่องทดสอบแรงดันทะลุ 4204 เครื่องมือวิทย์ ลูกยางระเบิด เสร็จสิ้น
2017/0029 2017-11-01 14:04:14 อุษา จีนทอง - ประตูไม้ ห้องเก็บน้ำดื่ม อก. อาคารสถานที่ - เสร็จสิ้น
2017/0036 2017-11-02 14:54:20 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - โทรศัพท์ หน้าห้อง3306 โทรศัพท์ โทรศัพท์เสีย เสร็จสิ้น
2017/0037 2017-11-03 09:53:36 ใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์ อก 840-0040/17-10/56 คอมพิวเตอร์ สลน. คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ยกเลิกงาน
2017/0038 2017-11-03 13:22:27 กิจจา จาระวรรณ อก840-065/1-1/56(2) เครื่องทำลมแห้ง อก1 เครื่องมือวิทย์ ระบบทำความเย็นรั่ว เสร็จสิ้น
2017/0039 2017-11-06 09:23:21 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิงชั้น 2 (อาคาร 3) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2017/0041 2017-11-06 15:59:57 ลดาวัลย์ สงทิพย์ - CPU ห้อง 4303 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง Power supply เสร็จสิ้น
2017/0043 2017-11-07 13:32:51 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0040 /1-1/ 53 โน้ตบุ้ก Lernovo 3302 (โสตฯ/ไอที) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง บู้ทเข้าวินโด้ไม่ได้ (ระบุผู้ซ่อม :สมศักดิ์) เสร็จสิ้น
2017/0044 2017-11-08 10:10:48 ใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์ อก 840-0040/17-10/56 computer office คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ระบุผู้ซ่อม :ธีระพล เสร็จสิ้น
2017/0045 2017-11-08 10:49:17 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ เตาแก็ส เตาแก็ส อก.1 เครื่องมือวิทย์ สายแก็สรั่ว หัวปรับเร่งหมุมไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0054 2017-11-09 11:22:15 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 840-0040/7-6/54 คอมพิวเตอร์ 3313 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องคอมฯเปิดไม่ติด :สมศักดิ์ เสร็จสิ้น
2017/0055 2017-11-10 09:39:38 วาสนา หนูอุไร - อ่างน้ำ ห้อง 4201 ประปา มีน้ำรั่วใต้อ่าง เสร็จสิ้น
2017/0056 2017-11-10 10:14:41 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก850-194/1-1/43 High pressure อก.1 เครื่องมือวิทย์ เคื่องอัดแรงดันไม่ขึ้น ยกเลิกงาน
2017/0057 2017-11-10 10:21:40 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก063/1-1/23 เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง อก.1 เครื่องมือวิทย์ ไอน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2017/0058 2017-11-13 11:21:42 วริญดา ประทุมวัลย์ - เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 4302 เครื่องมือวิทย์ กระจกด้านข้างแตก เสร็จสิ้น
2017/0059 2017-11-14 09:44:35 วาสนา หนูอุไร 855-190/1-1/43 Vaccum forming Machine pilot plant เครื่องมือวิทย์ Heater ไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2017/0060 2017-11-14 09:46:26 วาสนา หนูอุไร - เวอร์เนียดิจิตอล 4205 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2017/0061 2017-11-14 14:56:22 เนตรติยา สมบูรรัตน์ - เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานเลขาฯ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ย้ายตำแหน่ง พร้อมสายต่อพ่วงเพิ่ม เสร็จสิ้น
2017/0062 2017-11-14 16:22:34 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ CPU CPU 5304 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอเป็นสีฟ้า ยกเลิกงาน
2017/0063 2017-11-14 16:26:35 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อ่างน้ำ อ่างน้ำ 5304 ประปา อ่างน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2017/0064 2017-11-14 16:28:55 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ CPU CPU 5304 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอเป็นสีฟ้า เสร็จสิ้น
2017/0066 2017-11-16 15:17:16 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟตู้อบเครื่องแก้ว 4202 ไฟฟ้า หลอดแตก เสร็จสิ้น
2017/0067 2017-11-16 15:22:40 วาสนา หนูอุไร - ตู้ดูดควัน 4201 เครื่องมือวิทย์ ฝาตู้ด้านล่างปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2017/0069 2017-11-16 21:04:37 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0040/15-3/54 UPS 3303 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สวิตช์เปิดปิดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0070 2017-11-16 21:05:47 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - UPS 3208 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องไม่สำรองกระแสไฟ เสร็จสิ้น
2017/0071 2017-11-17 10:00:54 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-035/4-8/40 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 5203 เครื่องมือวิทย์ หน้าจอดำและตัวเลขกระพริบ เสร็จสิ้น
2017/0072 2017-11-17 10:04:28 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 853-041/3-4/52 เครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะ 5203 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่เขย่า เสร็จสิ้น
2017/0073 2017-11-17 10:07:10 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-126/1-1/40 เครื่องหมุนเหวี่ยงตั้งโต๊ะ แบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ 5203 เครื่องมือวิทย์ ระบบเปิดปิด และเครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2017/0074 2017-11-20 11:09:28 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840-0047/25-34/42 เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 3301 แอร์ ไม่เย็นคอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2017/0075 2017-11-20 11:11:29 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840 0047/4-5/48 เครื่องปรับอากาศ ห้อง3308 แอร์ อุณหภูมิไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0076 2017-11-20 13:40:28 วาสนา หนูอุไร - พัดลมตั้งพื้น 4203 เครื่องมือวิทย์ พัดลมไม่หมุน เสร็จสิ้น
2017/0077 2017-11-20 14:28:40 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิงตึกฮาลาล ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2017/0078 2017-11-21 10:03:56 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า เสีย เสร็จสิ้น
2017/0079 2017-11-21 10:05:00 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องคอมฯ ไฟฟ้า เสีย เสร็จสิ้น
2017/0080 2017-11-21 13:33:30 สุขภิญญา พวงสุวรรณ 840-0041/1-1/60 Printer สำนักงานเลขานุการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง พริ้นงานไม่ชัด เสร็จสิ้น
2017/0081 2017-11-21 13:44:22 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ สถาบันวิจัย ไฟฟ้า หลอดเสีย 5 หลอด เสร็จสิ้น
2017/0082 2017-11-21 15:03:52 วาสนา หนูอุไร 855-022/1-1/41 เครื่องอัดแบบควบคุมอุณหภูมิและแรดัน pilot plant เครื่องมือวิทย์ Heaterขาด เสร็จสิ้น
2017/0084 2017-11-23 11:19:03 วาสนา หนูอุไร - ฝักบัว หลังห้อง 4201 ประปา เปิดฝักบัวแล้วแต่ไม่มีน้ำไหลออกมา เสร็จสิ้น
2017/0085 2017-11-23 14:27:37 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4203 แอร์ แอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2017/0086 2017-11-24 10:18:55 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2017/0087 2017-11-27 13:39:33 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0047/8-2/50 air 3302 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2017/0089 2017-11-27 17:17:56 อุษา จีนทอง อก842-0052/1-1/55(โอน) รถยนต์โตโยต้า สีเขียว เอ็กซ์ตร้าแคป ใต้ถุน อก.2 ยานพาหนะ สายพานขาด เสร็จสิ้น
2017/0090 2017-11-29 10:46:53 ธีรพล สุวรรณสะอาด - น้ำรั่วจากหลังคา ห้องcomputer ห้อง 3310 ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ หลังคารั่ว เสร็จสิ้น
2017/0092 2017-11-29 16:04:42 ภควดี คงแจ่ม 844-0040/15-3/54 คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขา คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ล้างเครื่องเพื่อส่งต่อผู้ใช้รายถัดไป เสร็จสิ้น
2017/0093 2017-11-30 10:40:04 บุษกร ทองสาย - อ่างน้ำ เคมี 2108 ประปา ท่อน้ำรั่ว 3 อ่าง เสร็จสิ้น
2017/0094 2017-11-30 15:12:56 ไชยรัตน์ ศรีประสม - Server sinage 3302 โสต not Upload Content เสร็จสิ้น
2017/0096 2017-12-04 10:00:27 ไชยรัตน์ ศรีประสม 844-0040/15-3/54 UPS ห้องเรียน 3303 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไฟแสดงสถานะเครื่องดับ เสร็จสิ้น
2017/0097 2017-12-04 11:16:39 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4205 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานเป็นราและมีปลวกขึ้นด้วย เสร็จสิ้น
2017/0098 2017-12-04 13:35:48 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - เครื่องคอมพิวเตอร์ 5203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง error บ่อยครั้ง เสร็จสิ้น
2017/0099 2017-12-04 14:51:28 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ 4205 โทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2017/0100 2017-12-06 10:13:23 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5103, 5204 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2017/0101 2017-12-07 09:10:32 โกเมศ ทองดีเลิศ โกเมศ ทองดเลิศ พื้นห้องดีดตัว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ADCET ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ กระเบื้องดีดตัว ยกเลิกงาน
2017/0102 2017-12-08 10:13:03 นันธชา ไฝทอง - ประตูห้อง 8201 อาคารสถานที่ ไม่สามารถล็อคกุญแจประตูได้ เสร็จสิ้น
2017/0103 2017-12-08 10:14:25 นันธชา ไฝทอง - อ่างน้ำรั่ว 2305 ประปา อ่างน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2017/0104 2017-12-12 09:12:27 ปาริดา จันทร์สว่าง อก850-104/1-1/59 เตาอบแกีสควบคุมด้วยไฟฟ้า 2 ชั้น 4 ถาด Cooking lab เครื่องมือวิทย์ ชุดควบคุมการทำงานผิดปกติ เสร็จสิ้น
2017/0105 2017-12-12 09:27:11 วริญดา ประทุมวัลย์ - ตู้แช่เย็น 4201 4310 เครื่องมือวิทย์ จัดหา safeguard สำหรับตู้แช่ เสร็จสิ้น
2017/0106 2017-12-12 10:11:20 ปาริดา จันทร์สว่าง - พื้นทางเดิน Cooking lab อาคารสถานที่ พื้นทางเดินแตก เสร็จสิ้น
2017/0107 2017-12-12 10:14:09 ปาริดา จันทร์สว่าง - พัดลมโคจร Cooking lab ไฟฟ้า ไม่มีพัดลม เสร็จสิ้น
2017/0108 2017-12-12 10:28:46 วริญดา ประทุมวัลย์ - หลอดไฟ 3313 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2017/0109 2017-12-12 13:30:08 กิจจา จาระวรรณ อก133/1-1/36 เครื่องกรองน้ำ ข้างห้อง3301 เครื่องมือวิทย์ น้ำล้น เสร็จสิ้น
2017/0110 2017-12-12 15:39:19 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.840-0040/41-1/53 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง Automatic Repair เสร็จสิ้น
2017/0111 2017-12-15 15:21:16 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - บานเกล็ดหน้าต่าง 5205, 2502 และ 6201 อาคารสถานที่ ไม่สามารถปิดได้ เสร็จสิ้น
2017/0112 2017-12-15 15:23:09 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ก็อกน้ำ 5202 ประปา ก็อกไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2017/0113 2017-12-18 10:43:28 อัจฉรา ธรรมรัตน์ คอมพิวเตอร์ อก853-0040/6-1/57 5212 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
2017/0114 2017-12-20 09:21:36 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-041/4-2/44 shaker Incubator 5205 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้าระบบ เสร็จสิ้น
2017/0115 2017-12-20 16:46:14 อภิชาติ อู๋ไพจิตร - notebokk 5305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเครื่องไม่ได้ เสร็จสิ้น
2017/0116 2017-12-21 10:11:25 ลดาวัลย์ สงทิพย์ - CPU ห้อง 4303 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ค้าง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2017/0117 2017-12-21 11:02:37 ภควดี คงแจ่ม - ห้องน้ำ ห้องน้ำข้าง สล. ประปา ห้องส้วมมีน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2017/0118 2017-12-27 15:43:51 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ก๊อกน้ำ ห้องละหมาดหญิง อาคารฮาลาล (อก 7) ประปา ก็อกน้ำมีรูรั่วตรงตัวก็อก เสร็จสิ้น
2018/0001 2018-01-03 15:41:11 อุษา จีนทอง อก.0047/16-34/42 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 3204 แอร์ เสียงดัง และ ไม่เย็ฯ เสร็จสิ้น
2018/0002 2018-01-04 08:32:18 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส 5206 เครื่องมือวิทย์ เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0003 2018-01-05 08:39:43 นันธชา ไฝทอง - หลอดไฟ ห้องพักนศ. biotech ชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟยาวกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0004 2018-01-05 13:27:28 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-0047/4-5/42 แอร์ 4204 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0006 2018-01-08 11:23:50 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-018/1-1/59 Internal mixer pilot plant เครื่องมือวิทย์ ลูกกลิ้งmixerติด ถอดไม่ออก เสร็จสิ้น
2018/0007 2018-01-08 11:25:46 ศิรดี สาสนัส อก 840-0040/8-40/53 ศิรดี สุวรรณชัย งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สนล. คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดใช้เครื่อง ใช้เวลานานมาก เสร็จสิ้น
2018/0008 2018-01-10 13:22:54 ปิยะพร แตงอ่อน อก 840-0007/1-1/59 เครื่องสแกน ห้องเลขาคณบดี คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสแกนเสีย เสร็จสิ้น
2018/0009 2018-01-10 16:21:00 วริญดา ประทุมวัลย์ - wifi อก1 ชั้น2 เครือข่าย/network wifi เสีย เสร็จสิ้น
2018/0012 2018-01-16 13:52:03 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 844-0040/16-3/54 คอมพิวเตอร์ 7201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องทำงานล่าช้า เสร็จสิ้น
2018/0016 2018-01-19 08:50:43 กิจจา จาระวรรณ อก.857-079/1-1/50 ชุดสอนPLC ภาคการจัดการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง จอเสีย ตัวเมนบอร์ทคอมเสีย เสร็จสิ้น
2018/0017 2018-01-19 14:57:28 ธีรพล สุวรรณสะอาด - เครื่องปรับอากาศ No.1 3309 แอร์ มีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2018/0019 2018-01-22 13:47:41 วาสนา หนูอุไร - ติดตั้งปลั๊กไฟ 4202 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด เสร็จสิ้น
2018/0020 2018-01-22 13:50:12 วาสนา หนูอุไร - ตาข่ายคลุมอ่าง 4201 อาคารสถานที่ ตาข่ายคลุมอ่าง 5 อัน เสร็จสิ้น
2018/0021 2018-01-22 13:55:59 วาสนา หนูอุไร อก 855-169/1-1/60 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล 4205 เครื่องมือวิทย์ สอบเทียบอุณหภูมิ เสร็จสิ้น
2018/0024 2018-01-23 10:17:19 อัจฉรา ผ่องผิว - ลูกบิดประตู 8201 อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2018/0025 2018-01-23 14:25:06 อัจฉรา ผ่องผิว ก๊กนํ้าเสียปิดไม่สนิท - อก.2ห้ฮงlab อสุนิสา ประปา ก๊กนั้าเสียปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2018/0026 2018-01-23 14:32:25 อัจฉรา ผ่องผิว อ่างนั้าตัน อ่างนั้าตัน lab อกิติญา อก.2ชั้น3 ประปา อ่างนั้าตัน เสร็จสิ้น
2018/0027 2018-01-24 09:18:46 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 5 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0028 2018-01-24 09:20:40 วาสนา หนูอุไร อก. 855-017/1-1/44 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 4201 เครื่องมือวิทย์ น้ำหยดตลอดเวลา ยกเลิกงาน
2018/0030 2018-01-26 10:30:52 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ อก.850-106/1-1/57 เครื่องทำน้ำแข็ง ห้อง2208 ภาคอาหาร ไฟฟ้า ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0031 2018-01-26 15:45:39 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-110/2-1/60(4) water bath 5203 เครื่องมือวิทย์ เครื่องดับ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2018/0032 2018-01-29 10:55:28 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.030/1-1/21 เครื่องกำเนิดไอน้ำ อก.1 เครื่องมือวิทย์ หน้าปัดวัดแรงดันอ่านค่าได้ไม่ตรงค่าจริง เสร็จสิ้น
2018/0033 2018-01-29 10:57:52 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.030/1-1/21 เครื่องกำเนิดไอน้ำ อก.1 เครื่องมือวิทย์ หน้าปัดวัดแรงดันอ่านค่าได้ไม่ตรงค่าจริง เสร็จสิ้น
2018/0034 2018-01-29 11:00:47 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก153/1-1/40 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย อก.1 เครื่องมือวิทย์ หลอดไฟส่องสว่างขาด เสร็จสิ้น
2018/0035 2018-01-29 11:13:11 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก850-056/1-1/52 ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน อก.1 เครื่องมือวิทย์ ทามเมอร์ตั้งเวลาเสีย เสร็จสิ้น
2018/0036 2018-01-30 09:13:15 อัจฉรา ผ่องผิว แอร์ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด ห้องชิม 8201 อก.8 แอร์ไม่ทำงาน แอร์ ห้อง 8201อกใ8 เสร็จสิ้น
2018/0037 2018-01-30 09:26:16 อัจฉรา ผ่องผิว นํ้าไม่ไหล อ่างคู่ อก.8 ห้อง 8201 นํ้้าไม่ไหล ประปา นํ้าไม่ไหล เสร็จสิ้น
2018/0038 2018-01-31 11:36:37 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.842-176/4-4/58 เตาแบบไทย Cooking lab อาคารสถานที่ ที่ปรับแก๊สเสีย เสร็จสิ้น
2018/0039 2018-01-31 11:38:17 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.842-031/1-4/58 เตาแบบฝรั่ง Cooking lab อาคารสถานที่ จุดเตาไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0040 2018-01-31 11:40:06 ปาริดา จันทร์สว่าง - ม่านกันแสง 8204 อาคารสถานที่ ไม่มีม่านหรือบังตาห้องร้อนมาก เสร็จสิ้น
2018/0041 2018-01-31 11:42:43 ปาริดา จันทร์สว่าง - แจ้งสร้างตุ้เก็บอุปกรณ์ cooking lab อาคารสถานที่ ที่เก็บอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2018/0042 2018-02-02 15:09:38 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-146/1-1/54 ตู้ดูดควัน ตัวสีขาวฟ้า 2108 เครื่องมือวิทย์ ไฟหลอดยาวไม่ติด ตัวดักจับไอกรดไม่ดูดน้ำ เสร็จสิ้น
2018/0043 2018-02-02 15:11:52 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.844-212/5-9/53 (2) เครื่องกลั่นโปรตีน Gerhardt Vapodest 10 s 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0044 2018-02-02 15:15:37 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/39 ตู้ดูดควัน Major (ตัวที่ 1 จากซ้าย) 2108 ประปา ท่อน้ำทิ้งรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0045 2018-02-02 15:17:55 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.844-212/8-9/53 เครื่องสกัดเยื่อใย Ankom 2108 เครื่องมือวิทย์ heater ตัด เสร็จสิ้น
2018/0046 2018-02-02 15:20:19 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/1-1/51 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง Sartorius ED 224 S 2108 เครื่องมือวิทย์ ไฟเข้าเครื่อง แต่ชั่งไม่ได้ ยกเลิกงาน
2018/0047 2018-02-02 15:23:05 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-110/1-1/60 (4-1) stabilizer BCN ZTY-1kVA 2108 เครื่องมือวิทย์ ไฟเข้าเครื่อง แต่ไม่ปรับสัญญาณไฟ เสร็จสิ้น
2018/0048 2018-02-05 10:13:34 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-028/1-1/41 ตู้อบสุญญากาศ 4201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่สามารถลดความดันได้ เสร็จสิ้น
2018/0049 2018-02-05 10:26:21 อุษา จีนทอง อก0047/17-34/42 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 3204 แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0050 2018-02-06 08:58:53 อัจฉรา ผ่องผิว ลูกบิดเสีย ห้อง lab micro [เก่า] 2313 ห้อง lab micro [เก่า] อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2018/0051 2018-02-06 09:03:29 อัจฉรา ผ่องผิว เปลียนลูกบิดประตู ลูกบิดประตุ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2-3 อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2018/0052 2018-02-06 09:09:43 อัจฉรา ผ่องผิว ประตูห้อง lab QC ชั้น 3 ประตู ห้อง lab QC อาคารสถานที่ ปิดไม่เข้า เสร็จสิ้น
2018/0053 2018-02-06 09:49:07 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-027/3-4/45 เครื่องซีลเติมไนโตรเจน 4310 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่กดล็อคถุง เสร็จสิ้น
2018/0054 2018-02-07 16:25:45 วาสนา หนูอุไร อก855-018/1-1/59 Internal mixer pilot plant เครื่องมือวิทย์ โรเตอร์เสีย ยกเลิกงาน
2018/0055 2018-02-08 11:07:24 นันธชา ไฝทอง อก.844-211/111-16/53(1) ซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ลงโปรแกรมใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0056 2018-02-08 15:27:35 ธีรพล สุวรรณสะอาด - ท่อแอร์บนฝ้า ห้องสอบเทียบ แอร์ น้ำหยดจากฝ้า เสร็จสิ้น
2018/0058 2018-02-12 09:20:47 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0059 2018-02-12 09:21:59 อุษา จีนทอง - ลูกบิดประตู 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2018/0060 2018-02-12 09:23:34 อุษา จีนทอง - ปลั๊กไฟ 3205 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า เพิ่มปลั๋กไฟ เสร็จสิ้น
2018/0062 2018-02-12 14:50:50 วาสนา หนูอุไร อก841-101/1-1/53(50) Rotary evaporation 4301 เครื่องมือวิทย์ vaccum pump ไม่ปกติ เสร็จสิ้น
2018/0063 2018-02-13 13:57:06 อุษา จีนทอง อก840-0040/33-40/53 คอมพิวเตอร์ 3205 (สำนักงาน ADCET) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการสั่งพิมพ์มีปัญหา เสร็จสิ้น
2018/0064 2018-02-13 15:13:52 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840- 0067/2-2/59 เครื่องแอลซีดี โปรเจคเตอร์ ห้อง 3307 โสต ภาพไม่ชัด (Drop) เสร็จสิ้น
2018/0065 2018-02-14 10:19:57 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-146/1-1/54 ตู้ดูดควัน ตัวสีขาวฟ้า 2108 เครื่องมือวิทย์ ท่อน้ำทิ้งรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0066 2018-02-14 10:21:12 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/40 ตู้ดูดควัน Major (ตัวที่ 2 จากซ้าย) 2108 เครื่องมือวิทย์ ท่อน้ำทิ้งรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0068 2018-02-19 15:43:35 โกเมศ ทองดีเลิศ อก840-0047/1-2/43 เครื่องปรับอากาศ ห้องสอบเทียบอุณหภูมิ แอร์ เครื่องปรับอากาศน้ำหยด เสร็จสิ้น
2018/0069 2018-02-20 08:24:13 อุษา จีนทอง อก0047/17-34/42 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 3204 แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0070 2018-02-20 16:41:58 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/5-5/42 แอร์ 4307 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0071 2018-02-20 16:42:53 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0072 2018-02-20 16:43:35 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0073 2018-02-21 14:44:01 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง หน้าห้อง 4205 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0074 2018-02-26 14:18:05 อัจฉรา ผ่องผิว - หลอดไฟห้องทดสอบชิม ห้องทดสอบชิมผ(8201) ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0075 2018-02-28 11:58:56 วาสนา หนูอุไร อก 855-046/1-1/46 water bath 4302 เครื่องมือวิทย์ เปิดสวิตซ์เครื่องแล้วแต่เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0076 2018-03-02 13:15:59 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 850-126/1-1/51 Centrifuge 3313 เครื่องมือวิทย์ เครื่อง centrifuge มีควันขึ้น มกลิ่นไหม้ เสร็จสิ้น
2018/0077 2018-03-02 16:57:47 วาสนา หนูอุไร 840-0040/3-40/53 เครื่อง Laser pilot plant เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0078 2018-03-05 16:58:48 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840-0040/19-40/60 คอมพิวเตอร์ AIO 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง บูธตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2018/0079 2018-03-05 16:59:54 ไชยรัตน์ ศรีประสม - เครื่องสำรองไฟ 500 VA 3308 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่จ่ายไฟสำรอง เสร็จสิ้น
2018/0081 2018-03-07 09:49:06 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก-840 เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน2202 แอร์ เครื่องทำงานแต่ลมเย็นไม่ออก เสร็จสิ้น
2018/0082 2018-03-08 09:25:20 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ - - อก 2 ห้อง2313 อาคารสถานที่ ติดกลอนล็อคประตูห้องแลป2313 เสร็จสิ้น
2018/0083 2018-03-09 14:52:21 นันธชา ไฝทอง อก.844-211/111-16/53(1) texture Analyser 2305 เครื่องมือวิทย์ power supply เสีย เสร็จสิ้น
2018/0084 2018-03-09 14:53:45 นันธชา ไฝทอง - - 2305 อาคารสถานที่ บานประตูชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0085 2018-03-12 09:55:24 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.840-0040/22-40/53 เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง 6201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอไม่ติด ยกเลิกงาน
2018/0087 2018-03-12 16:28:54 กิจจา จาระวรรณ อก.857-0040/10-5/55 คอมพิวเตอร์ ห้องแลปการจัดการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่บู้ท เสร็จสิ้น
2018/0088 2018-03-13 09:42:30 อัจฉรา ผ่องผิว อก.842-0005/1-4/ ตุ้เก็บเอกสาร 8201 อาคารสถานที่ กุญแจเสีย เสร็จสิ้น
2018/0089 2018-03-13 11:10:24 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0090 2018-03-13 11:30:15 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก840-0040/41-1/53 คอมพิวเตอร์ 6201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0091 2018-03-14 09:47:56 ปิยะพร แตงอ่อน อก840-0007/1-1/59 เครื่องสแกน ห้องเลขาคณบดี คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสแกนเสีย เสร็จสิ้น
2018/0092 2018-03-14 09:49:41 ปิยะพร แตงอ่อน - ประตูห้องชำรุด ห้องเลขาคณบดี อาคารสถานที่ ประตูไม้ชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0094 2018-03-15 11:00:29 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/13-40/53 คอมพิวเตอร์ 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่บูตเข้าวินโดว์ และไม่จำวันที่เมื่อถอดปลั๊ก เสร็จสิ้น
2018/0095 2018-03-15 11:27:09 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-017/1-1/44 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 4202 เครื่องมือวิทย์ เครื่องมีน้ำไหลออกมา เสร็จสิ้น
2018/0096 2018-03-15 13:52:32 วริญดา ประทุมวัลย์ - ตู้ไม้ในห้องปฏิบัติการ 4310-4311 ขอคำแนะนำ/อื่น ๆ ปลวกขึ้นในห้อง 4310 และห้อง 4311 เสร็จสิ้น
2018/0097 2018-03-16 11:39:35 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ประตูห้อง -20 องศาเซลเซียส 6104 เครื่องมือวิทย์ ตัวล็อกปิดประตูไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0098 2018-03-19 14:43:02 บุปผา จองปัญญาเลิศ ไม่มีเลขทะเบียน โถปั่น 2108 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่หมุน ยกเลิกงาน
2018/0099 2018-03-19 14:44:46 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-003/1-1/43 เครื่องวิเคราะห์ไขมันนม Funke Gerber 2108 เครื่องมือวิทย์ ทำงานแล้วหยุดเองเป็นช่วงๆ เสร็จสิ้น
2018/0100 2018-03-19 14:46:35 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.160/1-1/35 ตู้อบลมร้อน Memmert 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0101 2018-03-19 14:48:23 บุปผา จองปัญญาเลิศ ไม่มีเลขทะเบียน เครื่องวิเคราะห์ไขมันนม Gerber รุ่น Novasafety 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0102 2018-03-19 14:50:07 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-011/3-4/60 pH meter 2108 เครื่องมือวิทย์ probe เสีย เสร็จสิ้น
2018/0103 2018-03-19 14:52:28 บุปผา จองปัญญาเลิศ ไม่มีเลขทะเบียน สวิงบานพับประตู 2108 2108/1 อาคารสถานที่ บานพับสวิงเสีย เสร็จสิ้น
2018/0104 2018-03-20 09:10:16 ปิยะพร แตงอ่อน - แอร์ ห้องเลขาคณบดี แอร์ แอร์เสีย น้ำหยด เสร็จสิ้น
2018/0105 2018-03-20 15:57:07 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5104 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0106 2018-03-20 16:30:14 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 5302 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0107 2018-03-20 16:34:42 วาสนา หนูอุไร - ตู้กระจก 5301,5302 อาคารสถานที่ ตู้กระจกเปิดไม่ได้ ต้องการเปลี่ยนกุญแจ เสร็จสิ้น
2018/0108 2018-03-21 11:05:53 โกเมศ ทองดีเลิศ โกเมศ ทองดีเลิศ ระบบสายไฟฟ้า/สายโทรศัพท์ ห้องสอบเทียบอุณหภูมิ ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า/สายโทรศัพท์ในห้องสำนักงานสอบเทียบใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0109 2018-03-21 16:36:51 วาสนา หนูอุไร 855-033/1-1/42 เครื่อง Two roll mill pilot plant เครื่องมือวิทย์ น้ำมันรั่ว สลักลูกกลิ้งหลุด Temp control เสีย เปลี่ยนน้ำมัน เสร็จสิ้น
2018/0110 2018-03-22 10:18:19 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตู้กดน้ำดื่ม ชั้น 2 อาคารเรียน 5 ไฟฟ้า เครื่องไม่สามาถทำความเย็นได้ เสร็จสิ้น
2018/0111 2018-03-22 15:02:04 วาสนา หนูอุไร - ตู้กดน้ำ 4202 ประปา น้ำออกน้อยเมื่อกด เสร็จสิ้น
2018/0112 2018-03-22 16:02:09 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก842-0047/1-3/57 แอร์ ห้องเซิฟเวอร์ตึกนวัตกรรม ชั้น 2 แอร์ ลมเย็นออกมาน้อย เสร็จสิ้น
2018/0113 2018-03-22 16:28:17 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-167/1-1/61(2) เครื่องพิมพ์ 3313 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0114 2018-03-26 14:25:32 วาสนา หนูอุไร อก 855-080/1-1/55 Ultrasonic cleaners 4201 เครื่องมือวิทย์ เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2018/0115 2018-03-26 14:28:10 วาสนา หนูอุไร - เครื่องชั่ง 4201 เครื่องมือวิทย์ สายไฟของเครื่องขาด เสร็จสิ้น
2018/0116 2018-03-26 14:39:14 วาสนา หนูอุไร - ตู้เก็บเครื่องแก้ว 4201 อาคารสถานที่ กุญแจล็อคตู้หลุดออกจากบานกระจก เสร็จสิ้น
2018/0117 2018-03-28 08:37:37 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - สายอินเตอร์เน็ต 5303 ไฟฟ้า สายอินเตอร์เน็ตหลุดร่วงลงมาไม่เป็นระเบียบ เสร็จสิ้น
2018/0118 2018-03-28 08:38:54 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 6201 ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0119 2018-03-28 10:33:54 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ - Autoclave ห้อง 6201 เครื่องมือวิทย์ น้ำภายในเคร่ืองแห้ง เมื่อเปิดใช้งาน เสร็จสิ้น
2018/0120 2018-03-29 14:38:24 วาสนา หนูอุไร - เครื่องเคลือบบัตร 4203 เครื่องมือวิทย์ เครื่องเสีย เสร็จสิ้น
2018/0121 2018-03-30 09:26:42 ไชยโชค เทพวัน ADCET.CAL-0005/1-2/54 computer สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าวินโด้ว์ไม่ได้ ยกเลิกงาน
2018/0122 2018-03-30 10:30:52 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-008/1-1/39 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ(Loyd) 4204 เครื่องมือวิทย์ เครื่องหยุดการทำงานเอง เสร็จสิ้น
2018/0123 2018-04-02 11:40:19 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.844-211/12-16/53 เครื่องวัดสี Hunter LAB 7203 เครื่องมือวิทย์ ค่าสีที่วัดได้ไม่คงที่ และผิดไปจากความเป็นจริง เสร็จสิ้น
2018/0125 2018-04-03 10:42:46 อัจฉรา ผ่องผิว - ประตูห้องชิม อก.8(ห้องชิม) อาคารสถานที่ ล้อเลื่อนฝืด เสร็จสิ้น
2018/0126 2018-04-03 11:33:59 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-065/2-1/45 Homogenizer (Polytron PT 2100) 2108 เครื่องมือวิทย์ ปั่นแล้วสั่น เสร็จสิ้น
2018/0127 2018-04-03 11:36:13 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/1-1/45 Homogenizer (IKA T25) 2108 เครื่องมือวิทย์ ปั่นแล้วเครื่องหยุดเอง เสร็จสิ้น
2018/0128 2018-04-03 11:38:44 บุปผา จองปัญญาเลิศ - ปลั๊กไฟ 2108/1 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กเสียบ เสร็จสิ้น
2018/0129 2018-04-03 14:50:21 รัตนา บิลตะหลี - รัตนา บิลตะหลี สำนักงานเลขาฯ อาคารสถานที่ ชั้นวางเอกสารงานพัสดุล้อชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0130 2018-04-04 08:56:38 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ก็อกน้ำ 6201 ประปา ก็อกน้ำรั่วจำนวน 3 จุด เสร็จสิ้น
2018/0131 2018-04-04 11:44:53 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.850-0047/7-1/53(สข) แอร์ อีมิแน้นท์ AER-25N-EER -810 25,262 BTU ห้อง 8204 แอร์ แอร์เสีย เสร็จสิ้น
2018/0132 2018-04-05 11:07:12 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ รถเข็น รถเข็น ห้อง 6201 อาคารสถานที่ ล้อรถเข็นเสื่อม เสร็จสิ้น
2018/0133 2018-04-05 11:11:06 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ โต๊ะวางวัสดุจัด lab โต๊ะวางวัสดุจัด lab ห้อง 6201 อาคารสถานที่ ทำล้อเสริม เสร็จสิ้น
2018/0134 2018-04-05 16:56:49 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 อาคารสถานที่ ประตูลูกบิดและตัวกดชักโครกชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0136 2018-04-10 10:45:41 วาสนา หนูอุไร อก 855-052/1-1/59(1) เครื่องซีลสายพาน 4204 เครื่องมือวิทย์ แผ่นเทปล่อนหลุดออกจากลูกกลิ้ง เสร็จสิ้น
2018/0138 2018-04-17 08:47:55 ปิยะพร แตงอ่อน - พัดลมดูดอากาศ ห้องรองคณบดี ชั้น 2 แอร์ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบมีฝาปิด เสร็จสิ้น
2018/0139 2018-04-17 16:23:10 สุทธวัฒน์ เบญจกุล - computer 2205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าวินโดว์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0141 2018-04-18 10:44:10 วาสนา หนูอุไร อก 841 - 150/1-1/54(2) แอร์ 4303 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0142 2018-04-18 11:27:42 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0143 2018-04-18 11:28:34 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4202 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0144 2018-04-18 15:26:43 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ลานจอดรถตึกฮาลาล ไฟฟ้า หลอดเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0145 2018-04-23 11:12:56 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก 840- 0035/2-2/59 เครื่องเสียง (สำหรับการสอน) ประจำห้องเรียน 3306 โสต เครื่องขยายเสียงไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0146 2018-04-24 09:39:47 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0147 2018-04-24 09:40:34 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4202 ไฟฟ้า เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0148 2018-04-25 09:36:14 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-046/1-1/41 SHAKING WATER BATH 5203 เครื่องมือวิทย์ ระบบเขย่าไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0149 2018-04-25 14:49:36 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 ประปา หัวฉีดชำระรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0150 2018-05-01 10:26:26 นันธชา ไฝทอง อก842-0047/1-3/57 เครื่องปรับอากาศ ห้องเซิฟเวอร์ 8201 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0151 2018-05-01 10:30:10 ภควดี คงแจ่ม - เมาส์ โต๊ะโบว์ค่ะ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เมาส์เสีย เสร็จสิ้น
2018/0152 2018-05-01 12:49:40 อัจฉรา ผ่องผิว อ.ก850-0047/1-1/56 แอร์ ห้องพักอาจารย์กิติญา(2302) แอร์ คอมเพลสเชอร์มืปัญหาไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0153 2018-05-02 09:20:07 โกเมศ ทองดีเลิศ สายเน็ต เดิสายระบบอินเตอร์เน็ต สอบเทียบ เครือข่าย/network เดินสายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เสร็จสิ้น
2018/0168 2018-05-07 11:04:52 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส 5206 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟแสดงสว่าง เสร็จสิ้น
2018/0169 2018-05-07 14:39:59 นันธชา ไฝทอง - USB drive 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง virus เสร็จสิ้น
2018/0170 2018-05-07 15:09:11 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 ประปา ตัวกดชักโครกชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0171 2018-05-08 14:50:45 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 4 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0173 2018-05-09 09:28:08 ธีรพล สุวรรณสะอาด - โทรศัพท์ ห้องสอบเทียบ โทรศัพท์ ย้ายเบอร์ เสร็จสิ้น
2018/0174 2018-05-15 16:20:05 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - เก้าอี้เลคเชอร์ 3301 อาคารสถานที่ เก้าอี้ชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0175 2018-05-16 14:16:57 ธีรพล สุวรรณสะอาด - ทำขาตั้งเครื่องควบคุมความชื้น ห้องสอบเทียบ อาคารสถานที่ ทำขาตั้งเครื่องควบคุมความชื้น เสร็จสิ้น
2018/0176 2018-05-16 16:29:04 สมพร นิลมณี - notebook 4203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง วินโดว์ทำงานช้า เสร็จสิ้น
2018/0177 2018-05-16 16:42:43 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0178 2018-05-16 16:43:53 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 3309 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0179 2018-05-17 11:30:04 วริญดา ประทุมวัลย์ - หลอดไฟ 3313 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0180 2018-05-17 11:33:05 วริญดา ประทุมวัลย์ - สร้างชั้นวาง 4310 อาคารสถานที่ สร้างชั้นวาง เสร็จสิ้น
2018/0181 2018-05-18 09:12:03 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ สถาบันวิจัยนวัตกรรมอาหาร ไฟฟ้า หลอดเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0182 2018-05-18 09:14:51 วาสนา หนูอุไร - Projector สถาบันวิจัยนวัตกรรมอาหาร โสต หลอด LCD Projector เสีย เสร็จสิ้น
2018/0183 2018-05-21 16:49:52 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-041/1-1/46, อก. 853-041/3-2/61 shaker Incubator 5205 เครื่องมือวิทย์ ไฟฟ้ารั่ว/ช๊อต เสร็จสิ้น
2018/0184 2018-05-22 13:53:22 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ ห้อง 3204 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0185 2018-05-24 10:35:54 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล - โทรศัพท์ สำนักงานเลขา โทรศัพท์ ย้ายโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2018/0186 2018-05-24 12:54:12 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - ตัวปล่อยสัญญาณ wifi ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครือข่าย/network ขอติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ wifi เสร็จสิ้น
2018/0187 2018-05-24 14:45:48 ปิยะพร แตงอ่อน - ติดตั้งโคมไฟ ห้องรับแขกชั้น 2 ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟ เสร็จสิ้น
2018/0188 2018-05-24 14:46:37 ปิยะพร แตงอ่อน - ติดตั้งโคมไฟ ห้องรับแขกชั้น 2 ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟ เสร็จสิ้น
2018/0190 2018-05-25 16:09:05 โกเมศ ทองดีเลิศ ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์ 2218 ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไม่รองรับการทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0191 2018-05-28 11:18:58 ดุสิดา หนูทอง - internet 2101 เครือข่าย/network internet ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0192 2018-05-28 14:23:46 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-0047/8-3/53 เครื่องปรับอากาศ 4311 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0193 2018-05-28 14:54:48 อุษา จีนทอง - WiFi 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) เครือข่าย/network ติดตั้งตัวกระจายสัญญาน WiFi เสร็จสิ้น
2018/0194 2018-05-30 11:21:32 วริญดา ประทุมวัลย์ - หลังคา 4310 อาคารสถานที่ หลังคารั่ว เสร็จสิ้น
2018/0195 2018-05-30 14:02:59 วริญดา ประทุมวัลย์ อก840-072/1-1/45 เครื่องดูดความชื้น 4204 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0196 2018-05-30 14:04:45 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-111/1-1/50 เครื่องบรรจุแบบพ่นแก๊ช 4310 เครื่องมือวิทย์ เมื่อเปิดแก๊ส แก๊สรั่วเข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2018/0197 2018-05-31 09:13:14 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - LCD projector ประชุม 2 โสต สัญญาณออกไม่ครบ เสร็จสิ้น
2018/0198 2018-05-31 10:04:42 บุษกร ทองสาย ท่อนํ้าเข้าอ่างล้างหน้าสารเคมี หน้าห้องแลปเคมี 2108 หน้าห้องแลปเคมี 2108 ประปา นํ้ารั่ว ฝักบัวหลุด เสร็จสิ้น
2018/0199 2018-06-01 09:14:22 ปิยะพร แตงอ่อน - สายไฟ ห้อง 3201 (ห้องเลขาคณบดี) ไฟฟ้า เก็บสายไฟ เสร็จสิ้น
2018/0200 2018-06-01 09:16:46 ปิยะพร แตงอ่อน - ฝ้า ห้อง 3210 (ห้องรองคณบดีฯ) อาคารสถานที่ ฝ้ามีน้ำซึม เสร็จสิ้น
2018/0201 2018-06-04 13:18:47 โกเมศ ทองดีเลิศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความดัน แอร์ ลมแอร์ไม่เป่า/รีโมตควบคุมใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0203 2018-06-04 16:15:01 วริญดา ประทุมวัลย์ - สายLAN 4310 เครือข่าย/network ติดตั้งสายLAN เสร็จสิ้น
2018/0204 2018-06-05 09:50:40 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.850-034/1-1/46 water spray retort อก.1 เครื่องมือวิทย์ ไม่มีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ เสร็จสิ้น
2018/0205 2018-06-05 10:04:37 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ เดินสายไฟ3เฟส เดินปลั๊กไฟ3เฟส อก.1 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟ 3 เฟส เสร็จสิ้น
2018/0206 2018-06-05 10:11:09 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ ขอติดกล้องวงจรปิด ขอติดกล้องวงจรปิด อก.1 อาคารสถานที่ ขอติดตั้งกล้องวงจรปิด ยกเลิกงาน
2018/0207 2018-06-05 10:17:25 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ ขอติดพัดลมดูดอากาศ ขอติดพัดลมดูดอากาศ อก.1 ไฟฟ้า ขอติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เสร็จสิ้น
2018/0208 2018-06-05 10:26:33 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ ขอติดแอร์ห้องแลป meat ขอติดแอร์ห้องแลป meat อก.1 แอร์ ขอติดแอร์ห้องแลป meat ยกเลิกงาน
2018/0209 2018-06-05 10:32:08 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ ขอติดตั้งตาข่ายกันหนู ขอติดตั้งตาข่ายกันหนู อก.1 อาคารสถานที่ หนูเข้าตึกอก1. ยกเลิกงาน
2018/0211 2018-06-06 11:23:46 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 5103 ไฟฟ้า หลอดยาวเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0212 2018-06-06 11:25:37 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดยาวเสีย 4 หลอด หลอดสั้น 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0213 2018-06-06 11:31:35 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4205 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานเป็นราและมีปลวกขึ้นด้วย เสร็จสิ้น
2018/0214 2018-06-06 16:20:33 วริญดา ประทุมวัลย์ - โทรศัพท์ 4310 โทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2018/0215 2018-06-07 09:03:03 ธีรพล สุวรรณสะอาด adcet0007/1-1/52 เครื่องปรับอากาศ สอบเทียบมวล แอร์ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0216 2018-06-07 09:07:06 ธีรพล สุวรรณสะอาด - โต๊ะวางเครื่องมือ สอบเทียบมวล อาคารสถานที่ ใส่ล้อ เสร็จสิ้น
2018/0217 2018-06-07 09:10:23 ธีรพล สุวรรณสะอาด - ปลั๊กไฟ สอบเทียบมวล ไฟฟ้า ไหม้ เสร็จสิ้น
2018/0218 2018-06-08 11:06:47 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4203 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานมีช่องโหว่ เสร็จสิ้น
2018/0219 2018-06-08 11:11:52 วาสนา หนูอุไร - วาล์วก็อกน้ำรั่ว 4302 ประปา วาล์วก็อกน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0220 2018-06-08 11:13:57 วาสนา หนูอุไร - ตู้ดูดควัน 4201 เครื่องมือวิทย์ ฝาตู้ด้านล่างปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2018/0221 2018-06-11 08:59:35 อัจฉรา ผ่องผิว สวิชเปิดปิดเครี่องทำนํ้าแข็ง เครี่องทำนํ้าแข็ง 2208(labfish) ไฟฟ้า กล่องสวิชปิดเปิดแตก เสร็จสิ้น
2018/0223 2018-06-12 11:10:06 เบญจมาส เชียรศิลป์ - แอร์พานาโซนิค 5211 แอร์ แอร์เปิดแล้วดับไปเอง เสร็จสิ้น
2018/0225 2018-06-13 09:10:27 วาสนา หนูอุไร - โคมไฟ 5115 ไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟ เสร็จสิ้น
2018/0227 2018-06-13 15:04:20 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.840-012/1-1/42 ตู้บ่มบีโอดี (ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ) 5205 เครื่องมือวิทย์ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เสร็จสิ้น
2018/0228 2018-06-14 15:28:44 ปาริดา จันทร์สว่าง - - ตึก อก. 8 ชั้น 2 อาคารสถานที่ ติดราวบันได เสร็จสิ้น
2018/0230 2018-06-18 13:14:44 มณี วิทยานนท์ 850-0047/2-3/54 เครื่องปรับอากาศ ห้องหนภ.เทคโนโลยีอาหาร 2210 แอร์ มีน้ำรั่วไหลจากเครื่องปรับอากาศ เสร็จสิ้น
2018/0231 2018-06-19 14:30:19 วาสนา หนูอุไร - ท่อน้ำรั่ว 4202 ประปา ท่อน้ำรั่วใต้อ่าง เสร็จสิ้น
2018/0232 2018-06-19 14:39:19 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4205 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานเป็นรา เสร็จสิ้น
2018/0233 2018-06-19 15:08:27 วาสนา หนูอุไร อก 855-146/1-1/52 ตู้ดูดควัน 4201 เครื่องมือวิทย์ ฝาตู้ด้านล่างปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2018/0235 2018-06-25 08:30:06 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3205 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0236 2018-06-25 08:34:12 อุษา จีนทอง อก.0047/16-34/42 เครื่องปรับอากาศ 3205 (สำนักงาน ADCET) แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0239 2018-06-26 09:56:56 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - สายฉีดชำระ ห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 5 ประปา ตัวกดสายฉีดชำระหลุด เสร็จสิ้น
2018/0241 2018-06-28 08:37:23 โกเมศ ทองดีเลิศ อ่างน้ำ อ่างน้ำ ห้องทดสอบจุลชีววิทยา ADCET ประปา ท่อของอ่างน้ำล้างเครื่องมือ เสร็จสิ้น
2018/0242 2018-07-03 14:22:29 กันยา อัครอารีย์ อก857-0040/9-5/55 mouse 5101 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เมาส์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0243 2018-07-03 15:36:48 นันธชา ไฝทอง - รถเข็นเก็บอุปกรณ์ 2305 เครื่องมือวิทย์ พ่นสี กันสนิมอุปกรณ์ เสร็จสิ้น
2018/0244 2018-07-03 15:38:50 นันธชา ไฝทอง - - ตึกอก 2 ชั้น 3 อาคารสถานที่ ป้ายเลขห้องชำรุด ยกเลิกงาน
2018/0245 2018-07-03 15:40:30 นันธชา ไฝทอง - - ตึกอก 2 ชั้น 3 อาคารสถานที่ ห้องไม่มีหมายเลข ยกเลิกงาน
2018/0246 2018-07-03 15:42:28 นันธชา ไฝทอง - - 8201 อาคารสถานที่ หลังคารั่ว เสร็จสิ้น
2018/0247 2018-07-04 10:02:25 สมพร นิลมณี - printer 4203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิด ไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0248 2018-07-04 15:45:26 วาสนา หนูอุไร - พัดลมระบายอากาศ 4102 ไฟฟ้า ติดพัดลมระบายอากาศ เสร็จสิ้น
2018/0249 2018-07-04 15:52:37 วาสนา หนูอุไร - พัดลมระบายอากาศ 4203 ไฟฟ้า ถอดพัดลมระบายอากาศ ฉาบปูน ทาสี เสร็จสิ้น
2018/0250 2018-07-04 15:53:14 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4203 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0251 2018-07-05 09:11:59 ปิยะพร แตงอ่อน - เครื่องพริ้น ห้อง 3213 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพริ้นไม่ดึงกระดาษ เสร็จสิ้น
2018/0252 2018-07-05 13:39:55 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำ หน้าภาคฯวัสดุภัณฑ์ ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0253 2018-07-06 09:41:59 นันธชา ไฝทอง อก.844-211/11-16/53(1) คอมพิวเตอร์ 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องค้างบ่อย เสร็จสิ้น
2018/0256 2018-07-06 16:35:27 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ติดตั้ง UPS UPS ตึกไบโอ"ฮเทน เครื่องมือวิทย์ ไม่มี UPS เสร็จสิ้น
2018/0257 2018-07-06 16:37:23 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ต่อระบบไฟ ต่อระบบไฟ ตึกไบโอ"ฮเทน ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2018/0258 2018-07-06 16:39:03 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ต่อสายดินถังหมัก ต่อสายดินถังหมัก ตึกไบโอ"ฮเทน ไฟฟ้า ยังไม่มีสายดินเครื่องถังหมัก เสร็จสิ้น
2018/0259 2018-07-06 16:40:21 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 3หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ 3 หลอด ตึกไบโอ"ฮเทน ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2018/0260 2018-07-09 14:29:22 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0040/1-1/57 พริ้นเตอร์ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง พริ้นไม่ออก เสร็จสิ้น
2018/0262 2018-07-12 09:06:45 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5203 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0264 2018-07-17 11:07:47 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ตู้เก็บเครื่องแก้ว ตู้เก็บเครื่องแก้ว 6201 อาคารสถานที่ ประตูตู้เก็บเครื่องแก้วชำทรุด เสร็จสิ้น
2018/0265 2018-07-17 14:57:10 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0037/1-1/60 ทีวี LED 60 นิ้ว โรงอาหาร โสต เปิดแล้วดับ วนตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2018/0267 2018-07-18 15:13:49 มณี วิทยานนท์ รหัส321 เครื่องปรับอากาศติดตั้งใหม่ ห้องกาแฟภาคอาหาร 2212 แอร์ ตัว swing ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0268 2018-07-19 10:39:02 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4303 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0269 2018-07-19 10:42:49 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4102 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0270 2018-07-19 10:45:38 วาสนา หนูอุไร - ตู้อบเครื่องแก้ว 4201 เครื่องมือวิทย์ หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0271 2018-07-23 09:45:39 นันธชา ไฝทอง ไม่มีทะเบียนที เครื่องปรับอากาศ 2305 แอร์ แอร์ตัวใหม่ เปิดแล้วมีเสียงดังมาก เสร็จสิ้น
2018/0272 2018-07-23 15:34:48 สุวิชาญ เตียวสกุล - notebook adcet คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าไวไฟไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0273 2018-07-25 17:32:40 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 012/3-3/40 ตู้บ่ม BOD หน้าห้อง 5304 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน ยกเลิกงาน
2018/0275 2018-07-26 17:19:13 ลดาวัลย์ สงทิพย์ - ก๊อกน้ำ ห้อง 4301 ประปา ก๊อกน้ำเสีย เสร็จสิ้น
2018/0276 2018-07-31 14:29:08 สุวิชาญ เตียวสกุล - โทรศัพท์ (ุ6311) ศูนย์ ADCET โทรศัพท์ ไม่มีเสียงออกมาจากโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2018/0278 2018-08-02 16:18:17 บุษกร ทองสาย บล็อกควํ่าเครื่องแก้ว แลปเคมี แลปเคมี เครื่องมือวิทย์ สร้างบล็อกควํ่าเครื่องแก้ว ยกเลิกงาน
2018/0279 2018-08-03 14:20:59 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - ขาวางตู้เก็บเงินขนาดเล็ก ศูนย์สอบเทียบ ADCET อาคารสถานที่ ขาวางตู้เก็บเงินขนาดเล็ก ยกเลิกงาน
2018/0280 2018-08-03 14:21:08 ธีรพล สุวรรณสะอาด - ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องสอบเทียบ ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า เสร็จสิ้น
2018/0282 2018-08-06 14:58:37 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.031/1-10/39 oven 2218 เครื่องมือวิทย์ ตัวเลขบนหน้าเครื่องไม่นิ่ง เสร็จสิ้น
2018/0283 2018-08-06 15:04:21 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.111/1-1/41(1) เครื่อง GC (FID) 2101 เครื่องมือวิทย์ มีควันขึ้นจากเครื่อง เสร็จสิ้น
2018/0284 2018-08-06 15:05:48 บุปผา จองปัญญาเลิศ ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ 2108 ไฟฟ้า ปลั๊กพ่วงที่ใช้กับเครื่องชั่งชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0285 2018-08-06 15:08:52 บุปผา จองปัญญาเลิศ ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟโต๊ะแลบ 2218 ไฟฟ้า ติดตั้งใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0286 2018-08-10 16:07:44 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก844-0040/14-3/54(1) เครื่องสำรองไฟ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0288 2018-08-23 10:59:04 นิภานัน นิตย์ศิริ 000288 นิภานัน นิตย์ศิริ ประตูทางเข้าห้อง 8201 อาคาร อก8 อาคารสถานที่ ติดสายยูกุญแจห้องใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0289 2018-08-23 11:00:20 นิภานัน นิตย์ศิริ 000289 นิภานัน นิตย์ศิริ ประตูทางเข้าห้องปฏิบัติการเคมี ADCET ห้อง 2218 ด้านใน อาคารสถานที่ ติดสายยูกุญแจห้องใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0290 2018-08-27 11:33:56 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0055/1-1/53 กล้องวงจรปิด 5101 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง แสดงผลติด ดับ เสร็จสิ้น
2018/0291 2018-08-27 15:36:50 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำชาย หน้าห้อง 4205 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0292 2018-08-27 16:07:16 วาสนา หนูอุไร - น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน 4201 ประปา น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน(ห้อง4301 ชั้น 3) เสร็จสิ้น
2018/0293 2018-08-28 09:14:21 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ พัดลม พัดลม 5202 ไฟฟ้า ใบพัดไม่หมุน เสร็จสิ้น
2018/0294 2018-08-28 09:15:37 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 6201 โทรศัพท์ สายโทรศัพท์ขาด เสร็จสิ้น
2018/0295 2018-08-28 09:21:33 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ติดฟิลม์หน้าต่าง ติดฟิลม์หน้าต่าง 6201 อาคารสถานที่ แดดส่อง ทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้น ยกเลิกงาน
2018/0296 2018-08-28 15:58:33 ธีรพล สุวรรณสะอาด อก.840-175/1-1/42(1) เครื่องควบคุมความชื้น Leonard 3105 ห้องสอบเทียบมวล อาคารสถานที่ ติดตั้งสยน้ำทิ้ง เสร็จสิ้น
2018/0297 2018-08-29 09:58:32 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก.855-017/1-1/44 ตู้อบแบบควบคุมอุณภูมิและความชื้น 4202 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิและความชื้นไม่ได้ตามต้องการ เสร็จสิ้น
2018/0299 2018-08-30 10:54:02 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-0047/10-3/53 เครื่องปรับอากาศ 4309 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0300 2018-09-03 09:49:57 ธีรพล สุวรรณสะอาด - ติดตั้งปลั็กไฟ ห้องสอบเทียบ ไฟฟ้า ติดตั้งปลั็กไฟ เสร็จสิ้น
2018/0301 2018-09-03 10:02:43 วริญดา ประทุมวัลย์ - ห้องปฏิบัติการ 4309 อาคารสถานที่ ปรับปรุงห้อง 4309 เพื่อเตรียมใช้งาน เสร็จสิ้น
2018/0302 2018-09-04 10:57:53 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4204 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0303 2018-09-04 10:58:58 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4309 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2018/0304 2018-09-05 13:53:21 ปาริดา จันทร์สว่าง - ขอติดราวบันไดที่ อก.8 อก.8 อาคารสถานที่ ไม่มีราวบันได เสร็จสิ้น
2018/0305 2018-09-05 14:01:29 ปาริดา จันทร์สว่าง อก850-107/1-1/59 เครื่องชุดทำความเย็นสำหรับห้องเย็น -20 องศา 2208 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0306 2018-09-06 16:02:51 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/2-2/58 balance 4 digits 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย ขี้น error 55 เสร็จสิ้น
2018/0307 2018-09-07 10:18:57 อัจฉรา ผ่องผิว สายฉีดล้างก้นชำรุด โถส้วม ห้องนํ้าชาย อก.1ชั้น2 ประปา สายฉีดล้างก้นชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0308 2018-09-10 14:22:50 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/40-40/53 คอมพิวเตอร์ 3310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เน็ตเวริก์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0309 2018-09-10 14:31:14 ภูวนาท คงแก้ว อก840-0040/1-3/56 computer room 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง พื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม เสร็จสิ้น
2018/0310 2018-09-10 15:43:50 วริญดา ประทุมวัลย์ - พื้นกระเบื้อง 4310 อาคารสถานที่ พื้นกระเบื้อง ปูนร่อน กระเบื้องเผยอ เสร็จสิ้น
2018/0311 2018-09-12 10:49:53 นันธชา ไฝทอง อก850-126/1-1/57 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ 2302 เครื่องมือวิทย์ มีสนิมที่แกนโรเตอร์ เสร็จสิ้น
2018/0313 2018-09-13 11:38:00 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/15-16/60 คอมพิวเตอร์ ประชุม 1 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องการเมาส์ที่เคลื่อนย้ายได้ เสร็จสิ้น
2018/0314 2018-09-13 14:44:47 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3205 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0315 2018-09-17 08:53:14 อุษา จีนทอง อก.840-0066/7-11 ชั้นเอกสารติดผนัง 3205 (สำนักงาน ADCET) อาคารสถานที่ ถอดล็อคเดิมออก และติดตั้งใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0316 2018-09-21 10:03:21 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ หน้าห้องศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0317 2018-09-25 14:25:56 ใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์ 840-0040/17-10/56 computer สล คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เมาส์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0321 2018-10-01 14:21:18 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.850-010/1-1/57(1) Air compressor ห้อง 2205 เครื่องมือวิทย์ ท่อสาย air รั่ว เสร็จสิ้น
2018/0324 2018-10-02 15:28:15 วริญดา ประทุมวัลย์ - โถชักโครก ภาควัสดุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ห้องน้ำหญิง โถชักโครกรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0325 2018-10-04 11:28:08 วาสนา หนูอุไร - ก็อกน้ำซิ้งค์รั่ว 4202 ประปา รั่ว เสร็จสิ้น
2018/0326 2018-10-05 10:40:51 เสาวลักษณ์ ยกฉวี adcet.cal-00052/2-2/54 คอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0327 2018-10-10 16:35:14 อุษา จีนทอง - ฝ้าเพดาน 3205 (สำนักงาน ADCET) อาคารสถานที่ น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0328 2018-10-11 09:50:20 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.850-011/1-2/55 pH meter 8204 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2018/0329 2018-10-11 09:51:36 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.850-011/2-2/55 pH meter ห้อง 8204 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0330 2018-10-11 09:53:24 ปาริดา จันทร์สว่าง อก840-036/1-1/51 เครื่องสำรองไฟ 8204 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0331 2018-10-16 08:25:29 อุษา จีนทอง อก0047/16-34/42 เครื่องปรับอากาศ 3205 (สำนักงาน ADCET) แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0332 2018-10-17 11:00:10 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 842-0035/1-1/57 ชุดไมค์ประชุม ประชุม 1 โสต ก้านไมค์หัก เสร็จสิ้น
2018/0333 2018-10-17 11:08:51 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/4-5/42 แอร์ 4204 แอร์ เครื่องสั่น เสร็จสิ้น
2018/0334 2018-10-18 09:20:11 วาสนา หนูอุไร อก 855-0041/1-1/57 printer 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องไม่ดูดกระดาษ เสร็จสิ้น
2018/0335 2018-10-18 13:12:40 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-072/1-1/52 ตู้บ่มควมคุมอุณหภูมิและความชื้น 4201 เครื่องมือวิทย์ ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ เสร็จสิ้น
2018/0336 2018-10-24 09:54:24 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล 840-0040/10-10/56 คอมพิวเตอร์ สล. คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องช้า เสร็จสิ้น
2018/0337 2018-10-24 15:03:43 อุษา จีนทอง อก 840-0066/8-11/42 ตู้โชว์ติดผนัง 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) อาคารสถานที่ ติดล็อคกระจก เสร็จสิ้น
2018/0338 2018-10-24 15:50:39 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-122/1-3/49 lamina flow 5103 (ิฺBioprocess) เครื่องมือวิทย์ หลอด UV เสีย เสร็จสิ้น
2018/0339 2018-10-24 15:52:19 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตู้กดน้ำดื่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ประปา น้ำหยด เสร็จสิ้น
2018/0340 2018-10-26 09:34:59 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้อง -20 องศาเซลเซียส 6101 (อาคาร 6 ) เครื่องมือวิทย์ สายพานชำรุด เสร็จสิ้น
2018/0341 2018-10-26 14:30:36 เบญจมาส เชียรศิลป์ หลอดไฟสั้นที่ห้องทำงานเสีย หลอดไฟ 5211 ไฟฟ้า กระพิบไม่หยุด เสร็จสิ้น
2018/0342 2018-10-29 09:38:35 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำชาย หน้าห้อง 4205 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0343 2018-10-29 10:06:18 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-027/1-1/41 เครื่องกดแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น pilot plant เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0344 2018-10-29 10:10:39 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-190/1-1/43 Thermofroming pilot plant เครื่องมือวิทย์ ฮีทเตอร์ไม่ร้อน+ clampไม่กดชิ้นงาน เสร็จสิ้น
2018/0345 2018-10-30 09:04:25 ธีรพล สุวรรณสะอาด - เครื่องควบคุมความชื้น สอบเทียบมวล ประปา เครื่องควบคุมความชื้น เสร็จสิ้น
2018/0346 2018-10-30 14:41:13 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-122/2-3/49 Biohazard class II (Lamina air flow) molecular biotechnology เครื่องมือวิทย์ หลอด UV เสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0347 2018-10-30 15:19:38 ปิยะพร แตงอ่อน อก850-0042/2-19/44 เครื่องสำรองไฟ ห้องเลขาคณบดี คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องเสีย เสร็จสิ้น
2018/0351 2018-10-31 14:09:27 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส 5206 แอร์ ระบบทำความเย็นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0352 2018-10-31 14:10:21 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - สายฉีดชำระ ห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 5 ประปา น้ำไหลออกจากสายชำระ เสร็จสิ้น
2018/0353 2018-10-31 14:11:24 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า (แบบหลอดกลม) 5207 (ห้องบ่ม 37 องศาเซลเซียส) ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0354 2018-11-01 08:39:48 อุษา จีนทอง อก 840-0066/8-11/42 ตู้โชว์ติดผนัง 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) อาคารสถานที่ ถอดล็อคเดิมออก และติดตั้งใหม่ เสร็จสิ้น
2018/0355 2018-11-02 08:50:16 กิจจา จาระวรรณ อก113/2-2/41 fermenter pilot plant 6101 เครื่องมือวิทย์ มอเตอร์ไหม้ เสร็จสิ้น
2018/0356 2018-11-02 11:23:26 กิจจา จาระวรรณ อก840-0040/19-40/53 คอมพิวเตอร์ ภาคการจัดการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาทดิสเสีย เสร็จสิ้น
2018/0361 2018-11-05 16:14:10 วาสนา หนูอุไร - คอมพิวเตอร์-microplate reader 3312 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ็Hard disk เสีย เสร็จสิ้น
2018/0362 2018-11-05 16:16:01 วาสนา หนูอุไร - ก๊อกน้ำ 3312 ประปา ก๊อกน้ำหลุด เสร็จสิ้น
2018/0363 2018-11-05 16:17:15 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2018/0364 2018-11-05 16:33:50 วาสนา หนูอุไร - stirrer 4201 เครื่องมือวิทย์ หมุนช้ากว่าปกติ ยกเลิกงาน
2018/0365 2018-11-05 16:38:10 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง หน้าห้อง 4205 ประปา โถชักโครก เสร็จสิ้น
2018/0366 2018-11-06 10:10:47 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-008/1-1/39 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ Lloyd 4204 เครื่องมือวิทย์ เกียร์มอเตอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0367 2018-11-06 10:55:49 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟ 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0368 2018-11-06 11:11:08 ปาริดา จันทร์สว่าง - ไฟฟ้า ระหว่างตึก อก.1 และ อก.8 ไฟฟ้า เสีย เสร็จสิ้น
2018/0369 2018-11-07 08:34:13 เสาวลักษณ์ ยกฉวี adcet.cal-0005/2-2/54 คอมพิวเตอร์ สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องช้า รอโหลดนาน เสร็จสิ้น
2018/0372 2018-11-08 10:50:55 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0373 2018-11-12 08:39:56 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-146/1-3/42 ตู้ดูดควัน 5202 เครื่องมือวิทย์ เสียงดังผิดปกติ เสร็จสิ้น
2018/0374 2018-11-12 09:09:05 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-185/1-1/61 เครื่องซีลสุญญากาศและเติมไนโตรเจน 4310 เครื่องมือวิทย์ ปั้มดูดสุญญากาศ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0376 2018-11-13 16:51:44 ปาริดา จันทร์สว่าง อก 850-173/1-1/55(3) UPS มาพร้อม HPLC 2205 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2018/0377 2018-11-14 10:06:00 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - เต้าเสียบ 5203 ไฟฟ้า เพิ่มเต้าเสียบไฟฟ้า เสร็จสิ้น
2018/0378 2018-11-14 10:56:53 วาสนา หนูอุไร อก.885-027/1-4/49 เครื่องซีล 4310 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ร้อนตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ เสร็จสิ้น
2018/0379 2018-11-19 10:59:37 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/4-1/57 คอมพิวเตอร์ 3310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องเริ่มทำงานช้าลง เสร็จสิ้น
2018/0380 2018-11-19 15:34:44 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-041/4-4/52 shaker 5201 เครื่องมือวิทย์ ระบบเขย่าไม่ทำงาน ยกเลิกงาน
2018/0382 2018-11-21 11:43:52 กิจจา จาระวรรณ อก.857-189/1-1/57(4) Reader 4 CH for RFID 5102 เครื่องมือวิทย์ Main board broken ยกเลิกงาน
2018/0383 2018-11-21 12:08:38 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก0042/1-3/38 เครื่องสำรองไฟ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องไม่สำรองไฟ เสร็จสิ้น
2018/0384 2018-11-21 16:27:26 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก0047/3-7/39 แอร์ 2202 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0385 2018-11-21 16:28:20 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก0047/4-8/39 แอร์ 2202 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0386 2018-11-21 16:28:54 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก0047/5-9/39 แอร์ 2202 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2018/0387 2018-11-23 09:40:07 อุษา จีนทอง อก.0047/16-34/42 เครื่องปรับอากาศ 3205 (สำนักงาน ADCET) แอร์ แอร์มีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2018/0388 2018-11-23 10:01:30 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ 074-286310 ศูนย์สอบเทียบ โทรศัพท์ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2018/0389 2018-11-23 12:42:42 ภควดี คงแจ่ม อก840-0041/1-1/61 เครื่องปริ้นท์ ใน สล. คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง พริ้นท์ไม่ออก เสร็จสิ้น
2018/0390 2018-11-26 11:16:27 เสาวลักษณ์ ยกฉวี ADCET.CAL-0005/2-2/54 คอมพิมเตอร์ PC ศูนย์สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2018/0391 2018-11-27 10:28:47 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า ภายในห้อง 5201 และหน้าห้อง 5203 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0392 2018-11-27 10:30:09 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ซิงค์น้ำ 5203 ประปา ซิงค์น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2018/0393 2018-11-27 15:39:04 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องบ่ม 45 องศาเซลเซียส 5208 เครื่องมือวิทย์ ระบบทำอุณหภูมิมีเสียงดังกว่าปกติ เสร็จสิ้น
2018/0394 2018-11-28 10:46:28 อัจฉรา ผ่องผิว ขอติดตั้งโทรศัพย์ ขอติดตั้งโทรศัพย์ใหม่ที่ห้อง(8201) ห้องทดสอบชิมผ(8201) โทรศัพท์ ยังไม่มืโทรศัพย์ เสร็จสิ้น
2018/0395 2018-11-29 09:41:04 วาสนา หนูอุไร NFF/0402/002/51 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา 4301 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำรองไฟเสีย เสร็จสิ้น
2018/0396 2018-11-30 15:05:45 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสีย ห้อง 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2018/0398 2018-12-07 16:55:11 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2018/0399 2018-12-11 09:23:56 สมพร นิลมณี 840-0040/25-40/60 คอมพิวเตอร์ 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอสีเพี้ยน เสร็จสิ้น
2018/0400 2018-12-12 09:53:34 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน หน้าห้อง 4205 อาคารสถานที่ มีน้ำรั่วจากฝ้าเพดาน เสร็จสิ้น
2018/0401 2018-12-13 10:04:09 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 ประปา ตัวกดชักโครกชำรุดและกดน้ำไม่ลง เสร็จสิ้น
2018/0405 2018-12-18 16:22:46 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไม่ติด เสร็จสิ้น
2018/0406 2018-12-25 08:35:45 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-041/3-2/44 shaker Incubator 5205 เครื่องมือวิทย์ มีกลิ่นไหม้ออกจากเครื่อง เสร็จสิ้น
2018/0407 2018-12-25 13:01:15 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2018/0409 2018-12-27 14:13:56 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - เก้าอี้ 3309 อาคารสถานที่ ซ่อมแซมเก้าอี้ เสร็จสิ้น
2018/0410 2018-12-28 10:25:23 เสาวลักษณ์ ยกฉวี ADCET0015/2-3/50 คอมพิมเตอร์ PC ศูนย์สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2019/0001 2019-01-02 10:57:20 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก033/1-1/21 ปั๊มสุญญากาศ อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องมีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2019/0002 2019-01-02 11:00:38 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก056/1-1/23 ตู้อบรมควัน อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องทำงานติดๆดับๆ เสร็จสิ้น
2019/0003 2019-01-02 11:04:16 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก840-0040/2-6/54 คอมพิวเตอร์ ห้อง 8206 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สั่งปริ้นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0004 2019-01-02 11:15:29 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ 074-286326 ห้อง 2301 (ห้องแลปจุลชีววิทยา) โทรศัพท์ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0005 2019-01-07 09:42:51 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด 6201 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0006 2019-01-07 13:50:57 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ซิงค์น้ำ 5201 ประปา ซิงค์น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0007 2019-01-07 13:51:51 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ซิงค์น้ำ 5203 ประปา ซิงค์น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0008 2019-01-07 13:54:04 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 844-214/3-5/53 ตู้ Lamina 7205 เครื่องมือวิทย์ หลอด UV ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2019/0009 2019-01-07 14:09:21 อัจฉรา ผ่องผิว หัวฉีดสายชำระแตก หัวฉีดสายชำระแตก ห้องนํ้าหญิง(อก.8) ประปา หัวฉีดสายชำาระแตก เสร็จสิ้น
2019/0010 2019-01-07 14:14:48 อัจฉรา ผ่องผิว ห้องนํ้าหญิงชักโครกกดไม่ลง โถส้วม โถส้วม ประปา ส้วมตัน เสร็จสิ้น
2019/0011 2019-01-07 14:21:03 อัจฉรา ผ่องผิว ห้องนํ้าหญิงชักโครกกดไม่ลง ห้องนํ้าหญิงชักโครกกดไม่ลง ห้องนํ้าหญิงชั้น2(อก.2) ประปา กดนํ้าไม่ลง เสร็จสิ้น
2019/0012 2019-01-07 16:10:06 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก840-0040/6-40/53 คอมพิวเตอร์ 2108 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คีย์บอร์ดค้าง เสร็จสิ้น
2019/0015 2019-01-14 10:27:08 โกเมศ ทองดีเลิศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ห้องสอบเทียบ แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0016 2019-01-14 16:27:35 วาสนา หนูอุไร - ตู้อบเครื่องแก้ว 4201 เครื่องมือวิทย์ หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0017 2019-01-14 16:31:26 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน 4201 ไฟฟ้า พัดลมเปิดแล้วไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0019 2019-01-15 09:40:21 วาสนา หนูอุไร - อ่างน้ำ 4201 ประปา อ่างน้ำตัน เสร็จสิ้น
2019/0020 2019-01-15 10:06:56 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก840-0040/2-6/54 คอมพิวเตอร์ 8206 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ต่อพริ้นเตอร์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0021 2019-01-15 10:44:03 นันธชา ไฝทอง - เครื่องปรับอากาศ 2302 ในห้องกั้นใหม่ ในสุด แอร์ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0023 2019-01-15 14:16:30 กุลวานีย์ เกปัน อ่างน้ำ อ่างน้ำ ห้องน้ำ อก.1 ชั้น 1 ประปา อ่างน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0024 2019-01-15 14:17:25 กุลวานีย์ เกปัน ท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำ อก.1 ชั้น 1 ประปา ท่อน้ำแตก เสร็จสิ้น
2019/0025 2019-01-15 14:18:54 กุลวานีย์ เกปัน ก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ อก.1 ชั้น 1 ประปา ก๊อกน้ำเสีย เสร็จสิ้น
2019/0026 2019-01-16 13:48:35 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.034/1-4/39 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 5205 เครื่องมือวิทย์ สวิสต์เปิด/ปิด ไม่สามารถใช้การได้ เสร็จสิ้น
2019/0027 2019-01-16 13:50:50 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตัวปล่อยสันญาณ wifi 6201 ระบบสารสนเทศคณะ ตัวปล่อยสันญาณ wifi ไม่สามารถใช้การได้ เสร็จสิ้น
2019/0028 2019-01-17 15:34:29 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840- LCD- PROJECTOR รุ่น PT-LB332 ห้องเรียน 3308 โสต ความคมชัดไม่ดี เสร็จสิ้น
2019/0029 2019-01-17 15:52:30 ไชยรัตน์ ศรีประสม 840 LCD-Projector Pana Lb332 ห้องเรียน 3208 ชั้น2 โสต ความคมชัดไม่ดี เนื่องจากใช้มานาน 1470 ชม เสร็จสิ้น
2019/0030 2019-01-18 10:20:57 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ก๊อกน้ำ 5302 (ห้องแลปอาจารย์ทิพรัตน์) ประปา ก๊อกน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0031 2019-01-18 10:45:55 วาสนา หนูอุไร อก 855-097/1-2/61 stirrer 4201 เครื่องมือวิทย์ ปุ่มหลุด เสร็จสิ้น
2019/0032 2019-01-18 11:32:32 อัจฉรา ผ่องผิว ห้องนํ้าหญิงช ห้องนํ้าหญิงสายชำระแตก สายชำระแตก ประปา สายชําระแตก เสร็จสิ้น
2019/0033 2019-01-18 13:56:44 วาสนา หนูอุไร - เครื่องปั่นแห้ง 4301 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0034 2019-01-18 13:57:23 วาสนา หนูอุไร - Hot plate stirrer 4301 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0035 2019-01-21 09:05:27 ณภัค ดินเด็มไชย อก840-0042/12-12/57 เครื่องสำรองไฟ สล คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสียงดังตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2019/0036 2019-01-22 09:42:59 อัจฉรา ผ่องผิว ห้องน๋้าหญิงชั้น1(อก.2) สายชำระแตก ห้องน่้าหญิงชั้น1 ประปา ห้องน่้าหญิงชั้น1 เสร็จสิ้น
2019/0037 2019-01-22 10:20:29 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง หน้าภาคๆวัสดุภัณฑ์ ประปา น้ำรั่วบริเวณข้อต่อสายฉีด เสร็จสิ้น
2019/0038 2019-01-22 10:25:28 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิงที่โรงอาหาร ประปา ปุ่มกดชักโครกเสีย เสร็จสิ้น
2019/0039 2019-01-22 10:39:47 วาสนา หนูอุไร อก 855-146/1-1/52 ตู้ดูดควัน 4201 เครื่องมือวิทย์ มีน้ำไหลออกมาจากใต้ตู้ดูดควัน เสร็จสิ้น
2019/0040 2019-01-22 13:25:38 วริญดา ประทุมวัลย์ - กระจกบานเลื่อนตู้วัสดุ 4204 เครื่องมือวิทย์ สร้างกระจกบานเลื่อนสำหรับตู้เครื่องมือ เสร็จสิ้น
2019/0041 2019-01-22 13:27:33 วริญดา ประทุมวัลย์ - ฐานรองอุปกรณ์การทดสอบเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 4204 เครื่องมือวิทย์ สร้างฐานรองอุปกรณ์การทดสอบเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ เสร็จสิ้น
2019/0042 2019-01-22 13:32:55 วริญดา ประทุมวัลย์ - โถชักโครก ห้องน้ำหญิงภาควัสดุภัณฑ์ ประปา ซ่อมหรือเปลี่ยนโถชักโครก เสร็จสิ้น
2019/0043 2019-01-22 13:34:47 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-185/1-1/61 เครื่องซีลสุญญากาศและเติมไนโตรเจน 4310 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ดูดสุญญากาศ เสร็จสิ้น
2019/0044 2019-01-23 08:32:41 ณภัค ดินเด็มไชย - - สล ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟประจำโต๊ะใหม่ เสร็จสิ้น
2019/0045 2019-01-23 11:37:10 นันธชา ไฝทอง อก.850-206/2-1/57(4) เครื่องสำรองไฟ 2302 food safety lab เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0046 2019-01-23 11:38:34 นันธชา ไฝทอง อก.844-211/111-16/53(1) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 2305 เครื่องมือวิทย์ สายไฟหลุด เสร็จสิ้น
2019/0047 2019-01-23 11:38:56 ไชยรัตน์ ศรีประสม 840-0103/1-4/58 เครื่องสแกนนิ้วมือ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0048 2019-01-28 13:31:34 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก850-042/1-1/60 ตู้อบลมร้อนถาดหมุน อก.1 เครื่องมือวิทย์ ฮีตเตอร์​ขาด เสร็จสิ้น
2019/0049 2019-01-28 13:36:36 วาสนา หนูอุไร 855-003/1-1/40 มัลลติมิเตอร์ 4205 เครื่องมือวิทย์ สายชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0050 2019-01-28 13:45:38 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก056/1-1/23 ตู้​อบลมควัน อก.1 เครื่องมือวิทย์ ฮีตเตอร์​ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0051 2019-01-28 13:50:14 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก850-017/1-1/57 เครื่อง​หาความชื้นแบบอินฟราเรด​ อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0052 2019-01-28 13:51:13 วาสนา หนูอุไร - ลูกบิดประตู 4310 อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2019/0053 2019-01-28 13:54:30 วาสนา หนูอุไร อก 840-126/1-1/61 เครื่องสำรองไฟ 4202 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0054 2019-01-28 14:24:52 วาสนา หนูอุไร 855/51/Mat.Tech. เครื่อง vortex 4201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0055 2019-01-28 16:18:41 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ 6201 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0056 2019-01-28 16:20:36 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ แก๊สรั่ว ตะเกียงแก๊สรั่ว 6201 เครื่องมือวิทย์ ตะเกียงแก๊สรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0057 2019-01-28 16:21:53 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เครื่องผสมสารไม่ทำงาน เครื่องผสมสารไม่ทำงาน 6201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องผสมสารไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0058 2019-01-28 16:57:52 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-035/1-1/43 เครื่องชั่งดิจจิตอล 4 ตำแหน่ง 5303 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้าระบบ เสร็จสิ้น
2019/0059 2019-01-29 16:25:55 อัจฉรา ผ่องผิว ฝ่าเพดานหลังคาชำรุด(อก2ชั้น3)อ.วิโรจน์ ฝ้าเพดานหลังคาห้องพักอ.วิโรจน์ชั้น3(อก.2) ฝ่าเพดานชำรุด อาคารสถานที่ ฟ่าเพดานชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0061 2019-01-31 11:33:44 วาสนา หนูอุไร - ตู้เก็บเครื่องแก้ว 4201 เครื่องมือวิทย์ ฝาตู้กระจกเลื่อนไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0062 2019-01-31 11:38:36 วาสนา หนูอุไร - ติดตั้งโซ่คล้องถังแก๊ส 4302 อาคารสถานที่ เจาะผนังเพื่อยึดติดโซ่คล้องถังแก๊ส เสร็จสิ้น
2019/0063 2019-02-01 16:27:43 กิจจา จาระวรรณ 840-0040/14-29/48 คอมพิวเตอร์ 2101 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอขึ้นรา มองไม่เห็นภาพ เสร็จสิ้น
2019/0064 2019-02-04 10:42:38 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 5 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0065 2019-02-04 10:43:15 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4203 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0066 2019-02-06 10:07:51 ปาริดา จันทร์สว่าง อก850-107/1-1/59 เครื่องชุดทำความเย็นสำหรับห้องเย็น -20 องศา 2208 เครื่องมือวิทย์ ห้องเย็นเสีย เสร็จสิ้น
2019/0067 2019-02-06 10:54:09 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - Air Condition ห้อง 2101 (ห้อง GC) แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0068 2019-02-06 12:56:21 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - อ่างน้ำและ โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ตึก อ.ก.2 อาคารสถานที่ อ่างล้างมือไม่ระบาย ที่กดน้ำชำระโถปัสสาวะชายไม่มำงาน เสร็จสิ้น
2019/0069 2019-02-06 13:00:02 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - พื้นบริเวณลานมั่งคั่ง ห้องแลบเคมีชั้น 1 ภาคอาหาร อาคารสถานที่ มีน้ำผุดมาจากพื้น เสร็จสิ้น
2019/0070 2019-02-07 09:25:41 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/40 ตู้ดูดควัน 2108 เครื่องมือวิทย์ พัดลมดัง เสร็จสิ้น
2019/0071 2019-02-07 09:26:48 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/39 ตู้ดูดควัน 2108 ประปา ท่อน้ำรั่วด้านล่างโดยไม่เปิดน้ำ เสร็จสิ้น
2019/0072 2019-02-07 09:27:42 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.0046/1-2/40 water bath 2108 เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2019/0073 2019-02-07 09:29:04 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-043/1-1/44 hot plate (thermolyne) 2108 เครื่องมือวิทย์ แม่เหล็กไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0074 2019-02-08 09:37:38 ปาริดา จันทร์สว่าง - ประตูทางเข้าตึก อก.8 ด้านหลัง (ฝั่งต้นหว้า) ตึก อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ กุญแจเสีย เสร็จสิ้น
2019/0075 2019-02-08 13:32:42 วาสนา หนูอุไร - เครื่องซีลสุญญากาศ 4310 เครื่องมือวิทย์ ซีลไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0076 2019-02-08 13:48:07 วาสนา หนูอุไร - เครื่อง hotplate 4201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2019/0077 2019-02-08 13:49:41 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4203 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0078 2019-02-08 13:53:21 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ หน้าห้องป.โท ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0079 2019-02-08 14:01:24 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง(หน้าห้องเครื่องมือกลาง) ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0080 2019-02-11 09:18:22 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-052/1-1/59(1) เครื่องซีบ 4310 เครื่องมือวิทย์ แผ่นรองซีลไหม้ ทำให้ถุงติดกับฮีทเตอร์ เสร็จสิ้น
2019/0081 2019-02-12 16:14:34 วาสนา หนูอุไร - ช้อนตักสารสแตนเลส 4201 เครื่องมือวิทย์ ตอกรหัส ตอกเลขห้อง เสร็จสิ้น
2019/0082 2019-02-12 16:19:17 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-0047/10-3/53 เครื่องปรับอากาศ 4309 แอร์ แอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม เสร็จสิ้น
2019/0083 2019-02-12 16:43:36 วาสนา หนูอุไร - เครื่องกำเนิดแรงดันไฟ DC 4302 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0084 2019-02-14 10:24:04 อภิชาติ อู๋ไพจิตร ไม่มี สาย lan ของ internet ห้องทำงาน 5305 (อภิชาติ อู๋ไพจิตร) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสียบสาย lan ในห้องทำงานแล้วไม่มีสัญญาณ internet เสร็จสิ้น
2019/0085 2019-02-14 13:39:11 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ระบบไฟฟ้าห้อง 7203 7203 ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0086 2019-02-14 15:26:41 อัจฉรา ผ่องผิว ก๊อกนํ้าชำรุด(อก2ชั้น3ห้อง2305) ก๊อกนํ้าชำรุดนํ้าหยดตลอดเวลา(อก.2ชั้น3ห้อง2305) ก๊อกนํ้าชำรูด ประปา ก๊อกนํ้าชำรุดนํ้าหยดตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2019/0087 2019-02-14 16:58:46 ปาริดา จันทร์สว่าง - - อก.1 ชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟตู้อบเสีย เสร็จสิ้น
2019/0088 2019-02-15 10:16:39 วริญดา ประทุมวัลย์ - กระเบื่องปูพื้น 4310 อาคารสถานที่ กระเบื้องปูพื้นปูนร่อน เสร็จสิ้น
2019/0089 2019-02-18 15:32:06 นิภานัน นิตย์ศิริ - - ห้อง 2218 ห้องปฏิบัติการเคมี ADCET เครื่องมือวิทย์ เปลี่ยน pump สำหรับดูดจ่ายด่าง เสร็จสิ้น
2019/0091 2019-02-21 10:54:11 เบญจมาส เชียรศิลป์ หลอดไฟสั้นที่ห้องทำงานเสีย หลอดไฟ 5211 ไฟฟ้า กระพิบไม่หยุด เสร็จสิ้น
2019/0092 2019-02-22 13:21:35 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-052/1-1/59 (1) เครื่องซีล 4310 เครื่องมือวิทย์ แถบผ้าซีลขาด เสร็จสิ้น
2019/0093 2019-02-25 09:46:20 วาสนา หนูอุไร อก840-0029/4-6/59 มือถือภาคๆวัสดุภัณฑ์ 4205 โทรศัพท์ แบตเตอรี่บวม เสร็จสิ้น
2019/0094 2019-02-25 10:51:50 ภูวนาท คงแก้ว อก840-0040/1-3/56 Computer IT คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ส่งต่อสัญญาณภาพเสีย เสร็จสิ้น
2019/0095 2019-02-25 15:29:13 ปาริดา จันทร์สว่าง - ประตูห้องแลปวิจัย อ.วิโรจน์ อก.1 ชั้น 2 อาคารสถานที่ ประตูเสีย เสร็จสิ้น
2019/0096 2019-02-25 15:47:57 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - กลอนลูกบิดประตู 5104 อาคารสถานที่ กลอนลูกบิดประตูเสีย เสร็จสิ้น
2019/0097 2019-02-26 08:04:01 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3205 (ห้องเอกสาร ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0098 2019-02-26 08:49:55 วริญดา ประทุมวัลย์ - ปลั๊กไฟ 4309 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด เสร็จสิ้น
2019/0099 2019-02-26 09:34:09 อัจฉรา ผ่องผิว หลอดไฟเสียห้องทดสอบชิม(อก.8) หลอดไฟเสียห้องทดสอบชิมอก.8(ห้อง8201) หลอดไฟเสียห้องทดสอบชิม ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0100 2019-02-26 10:50:58 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-052/1-1/59 (1) เครื่องซีล 4310 เครื่องมือวิทย์ เครื่องซีลไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0101 2019-02-27 10:24:36 โกเมศ ทองดีเลิศ ตู้แช่เก็บตัวอย่างทดสอบ ตู้แช่เก็บตัวอย่าง ห้องจุลชีววิทยา ADCET เครื่องมือวิทย์ ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่ตั้งไว้ เสร็จสิ้น
2019/0102 2019-02-27 11:14:01 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ ทางเดินหน้าห้องน้ำชั้น 2 อาคาร 3 ไฟฟ้า เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0103 2019-02-28 13:51:00 นันธชา ไฝทอง อก.0017/1-1/26 ตุ้เก็บของบานกระจก 8201 เครื่องมือวิทย์ ตู้เก็บอุปกรณ์บวมพอง ยกเลิกงาน
2019/0104 2019-03-01 13:57:02 วาสนา หนูอุไร 855-028/1-1/41 เตาอบสูญญากาศ 4201 เครื่องมือวิทย์ ใช้งานไม่ได้ ขึ้น ER 6 เสร็จสิ้น
2019/0105 2019-03-01 15:25:29 อภิชาติ อู๋ไพจิตร ไม่มี แอร์ปรับอากาศ อก. 853-0047/1-1/51 ห้อง 5302 แอร์ แอร์เลขครุภัณฑ์ อก. 853-0047/1-1/51 เสีย เสร็จสิ้น
2019/0106 2019-03-05 14:55:02 วาสนา หนูอุไร - อ่างน้ำ 4201 อาคารสถานที่ ท่อตัน เสร็จสิ้น
2019/0107 2019-03-05 14:57:22 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4310 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0112 2019-03-11 14:07:53 วาสนา หนูอุไร อก 840-109/2-2/55(โอน) เครื่องทดสอบหารูรั่ว 4201 เครื่องมือวิทย์ แท่นเท้าเหยียบค้าง เสร็จสิ้น
2019/0113 2019-03-11 16:31:10 กุลวานีย์ เกปัน อ่างน้ำ อ่างน้ำ อก.1 ชั้น 1 ประปา น้ำไม่ไหล เสร็จสิ้น
2019/0115 2019-03-12 09:56:23 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก154/1-1​/40 ตู้cabinet dryer อก.1 เครื่องมือวิทย์ สายวัดอุณหภูมิ​เสีย เสร็จสิ้น
2019/0116 2019-03-12 10:00:56 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก153/1-1​/40 Spraydry อก.1 เครื่องมือวิทย์ เปิดฝาเครื่องไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0117 2019-03-12 10:06:04 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก850-111/2-2/46 เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ อก.1 เครื่องมือวิทย์ ฮีตเตอร์​ขาด เสร็จสิ้น
2019/0118 2019-03-12 18:51:10 อภิชาติ อู๋ไพจิตร ไม่มี ลูกบิดประตูและกลอน ห้องปฏิบัติอการ อก. 5301 อาคารสถานที่ ลูกบิดประตูและกลอน ห้องปฏิบัติการ อก.5301 ชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0119 2019-03-13 14:39:01 อภิชาติ อู๋ไพจิตร อก 853-122/2-3/49 ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar air flow cabinet) หลอด UV เสีย ห้องปฏิบัติการ 5302 (อยู่ภายในห้อง อก.5301) เครื่องมือวิทย์ ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar air flow cabinet) หลอด UV เสีย เสร็จสิ้น
2019/0120 2019-03-13 16:02:39 แพรผกา ยอดสังข์ คอมพิวเตอร์(CPU) ADCET0004/1-1/53 ห้อง ADCET คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0121 2019-03-14 14:52:13 กิจจา จาระวรรณ 840-0040/3-1/55 คอมพิวเตอร์ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0122 2019-03-14 15:00:34 อัจฉรา ผ่องผิว อก850-0047/2-1/55 แอร์ ห้องlabผ(2205) แอร์ compressorเสีย เสร็จสิ้น
2019/0123 2019-03-15 10:15:28 ไชยรัตน์ ศรีประสม 855-167/1-1/61Z2X printer canon ห้องวัสดุภัณฑ์ ชั้น3 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หัวพิมพ์ เสร็จสิ้น
2019/0124 2019-03-20 16:49:36 นิภานัน นิตย์ศิริ - - ห้อง 2218 ห้องปฏิบัติการเคมีบัณฑิตศึกษา เครื่องมือวิทย์ เติมน้ำมันปั๊มสำหรับตู้อบแบบสูญญากาศ เสร็จสิ้น
2019/0125 2019-03-21 14:55:09 สมพร นิลมณี - ติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ปลั๊กไฟฟ้าและเดินสาย LAN 4203 ไฟฟ้า มีการปรับปรุงห้องใหม่ ต้องเพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟฟ้า และเพิ่มแสงสว่างในห้องเรียน เสร็จสิ้น
2019/0126 2019-03-25 10:28:32 พรอุษา จิตพุทธิ - ผนังห้อง 4304 อาคารสถานที่ ผนังรั่วซึม เสร็จสิ้น
2019/0127 2019-03-28 14:49:03 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล - น้ำหยด 4203 อาคารสถานที่ น้ำรั่วลงฝ้าเพดานห้อง4203 เสร็จสิ้น
2019/0128 2019-04-01 13:33:49 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง หน้าห้อง 4205 ประปา สายฉีดชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0129 2019-04-02 09:24:24 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ทางเดิน ทางขึ้นบันใด ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0130 2019-04-04 13:45:14 ธีรพล สุวรรณสะอาด - หลอดตะเกียบ ห้องสอบเทียบ ไฟฟ้า หลอดกระพิบ เสร็จสิ้น
2019/0131 2019-04-04 14:30:06 กุลวานีย์ เกปัน ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ อก.1 ชั้น 1 ประปา ก๊อกน้ำหลวม น้ำหยด เสร็จสิ้น
2019/0132 2019-04-04 14:37:06 กุลวานีย์ เกปัน เครื่องทำแห้งแบบถาดหมุน เครื่องทำแห้งแบบถาดหมุน เบอร์ 15 อก.1 ชั้น 1 เครื่องมือวิทย์ ตู้ไม่ร้อน อุณหภูมิไม่ขึ้น ลมไม่ออก เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0133 2019-04-05 15:19:45 วาสนา หนูอุไร อก 0047/26-34/42 แอร์ 4205 แอร์ หน้ากากบานสวิงไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0134 2019-04-05 16:55:11 วาสนา หนูอุไร อก 855-025/1-1/41 เครื่องทดสอบความต้านแรงดันทะลุ 4204 เครื่องมือวิทย์ ลูกยางรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0135 2019-04-09 08:58:40 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟตู้อบเครื่องแก้ว 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0136 2019-04-09 09:00:44 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4203 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0137 2019-04-09 11:44:03 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0040/2-6/61 คอมพิวเตอร์ 2202 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่ออกภาพทาง HDMI เสร็จสิ้น
2019/0138 2019-04-09 13:08:35 ไชยรัตน์ ศรีประสม - อินเตอร์เน็ตแบบสาย 2202 เครือข่าย/network สายอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2019/0139 2019-04-09 16:47:41 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องน้ำชายชั้น 3 อาคาร 5 ชั้น 3 ประปา ท่อน้ำทิ้งอุดตัน เสร็จสิ้น
2019/0140 2019-04-09 16:49:28 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-034/1-1/45 autoclave 5205 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิไม่ถึง 121 องศาเซลเซียส ยกเลิกงาน
2019/0141 2019-04-10 15:00:11 กุลวานีย์ เกปัน โทรศัพท์ ที่วางโทรศัพทื อก.8 ชั้น 1 โทรศัพท์ ต้องการที่วางโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2019/0142 2019-04-11 09:19:25 วาสนา หนูอุไร อก 855-052/1-1/59(2) notebook 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง mouse เสีย เสร็จสิ้น
2019/0144 2019-04-18 16:03:43 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ อก850-146/1-2/43(1) เครื่องปรับอากาศ 2309 ไฟฟ้า แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0145 2019-04-22 09:11:57 โกเมศ ทองดีเลิศ หลอดไฟฟ้าบนเพดาน หลอดไฟ ห้องสำนักงานสอบเทียบ ไฟฟ้า หลอไฟเสียใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0146 2019-04-22 10:23:33 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - เครื่องปรับอากาศ ห้อง 5203 แอร์ แอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0147 2019-04-22 10:25:46 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้องเย็น 4 องศาเซลเซียส 5206 เครื่องมือวิทย์ ไม่สามารถทำความเย็นได้ เสร็จสิ้น
2019/0148 2019-04-22 13:55:13 อัจฉรา ผ่องผิว 842-0040/1-18/57 คอมพิวเตอร์ 8201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0149 2019-04-24 11:39:33 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ Compressor แอร์ Compressor แอร์ 5303 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0150 2019-04-24 11:43:03 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ปิดช่องตู้เก็บเครื่องแก้ว UPS 6201 อาคารสถานที่ ตู้ปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2019/0151 2019-04-24 11:48:46 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ตู้เก็บเครื่องแก้ว ตู้เก็บเครื่องแก้ว 6201 อาคารสถานที่ ตู้เก็บเครื่องแก้ว มีช่องปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2019/0152 2019-04-25 09:20:10 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0040/4-6/61 คอมพิวเตอร์ AIO ห้อง Active Learnning คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สัญญานภาพไม่ออก เสร็จสิ้น
2019/0154 2019-05-02 09:07:02 นันธชา ไฝทอง อก.0017/1-1/26 ตุ้เก็บของบานกระจก 8201 อาคารสถานที่ ตู้ไม้บวมพองชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0156 2019-05-03 08:01:20 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0157 2019-05-03 10:19:35 มณี วิทยานนท์ รหัส321 ตู้เคาท์เตอร์ห้องภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ห้องภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร อาคาร อก.2 อาคารสถานที่ พบปลวกในตู้ห้องภาควิชาฯ เสร็จสิ้น
2019/0159 2019-05-14 14:44:28 วาสนา หนูอุไร - ตู้แช่ 4202 เครื่องมือวิทย์ ต่อสายกราวด์ เสร็จสิ้น
2019/0160 2019-05-14 14:59:36 วาสนา หนูอุไร - ตู้กดน้ำ หน้าภาคฯวัสดุภัณฑ์ เครื่องมือวิทย์ ถาดรองน้ำตัน เสร็จสิ้น
2019/0161 2019-05-14 15:02:02 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง อก.3 ชั้น 2 อาคารสถานที่ สายฉีดรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0162 2019-05-15 08:53:09 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล 855-033/1-1/42 เครื่องรีดและผสม pilotplant เครื่องมือวิทย์ น้ำมันรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0163 2019-05-15 10:38:56 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - หลอดไฟ ศูนย์สอบเทียบ ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0164 2019-05-15 10:46:30 เสาวลักษณ์ ยกฉวี ADCET0005/1-1/55 เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) 2218 (ห้องเคมี adcet) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0165 2019-05-17 11:31:53 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ 853-072/1-1/55 Water bath 5304 เครื่องมือวิทย์ เปิดเครื่อง ไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0166 2019-05-17 12:25:12 กุลวานีย์ เกปัน อก840-0040/13-40/53 คอมพิวเตอร์ 8103 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดหน้าจอไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0167 2019-05-17 13:06:16 กิจจา จาระวรรณ อก840-0052/1-1/54 รถตู้ ขน5683 สงขลา สำนัก ยานพาหนะ ยางหมดสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0168 2019-05-21 08:58:55 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟยาว 4308 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ เสร็จสิ้น
2019/0169 2019-05-21 09:00:16 วาสนา หนูอุไร - หลอดยูวี (หลอดสั้น) 4301 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ เสร็จสิ้น
2019/0171 2019-05-21 11:47:03 นันธชา ไฝทอง อก 850-034/1-2/45 Autoclave food safety lab เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิภายในเครื่อง เสร็จสิ้น
2019/0172 2019-05-21 11:51:36 นันธชา ไฝทอง อก 850-041/1-1/59 Shaker food safety lab เครื่องมือวิทย์ หน้าจอมอนิเตอร์ Error #01 ยกเลิกงาน
2019/0174 2019-05-22 14:35:19 วาสนา หนูอุไร - แผ่นกระเบื้อง 4310 อาคารสถานที่ แผ่นกระเบื้องร่อนออกจากพื้น เสร็จสิ้น
2019/0176 2019-05-23 10:39:17 โกเมศ ทองดีเลิศ หลอดไฟฟ้าบนเพดาน หลอดไฟ ห้องสำนักงานสอบเทียบ ไฟฟ้า หลอไฟเสียใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0177 2019-05-23 14:22:05 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟเสีย 4208 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0178 2019-05-24 09:05:23 ไชยรัตน์ ศรีประสม Internet Internet ห้อง 2201 ระบบสารสนเทศคณะ ืnot Respone internet เสร็จสิ้น
2019/0179 2019-05-24 10:46:06 วาสนา หนูอุไร อก 840-00541/1/52 เครื่องขัดพื้น 4301 ไฟฟ้า เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0180 2019-05-24 10:49:24 วาสนา หนูอุไร - สายชำระห้องน้ำผู้ชาย ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ที่สล. ประปา สายชำระห้องน้ำผู้ชายรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0181 2019-05-24 10:54:15 วาสนา หนูอุไร - ชักโครก ห้องน้ำหญิง สล. ประปา ชักโครกเสีย เสร็จสิ้น
2019/0182 2019-05-25 11:04:35 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - สายชำระรั่ว ห้องน้ำชายชั้น 1 ตึก อ.ก.2 ประปา มีน้ำรั่วจากโคนหัวฉีดชำระ เสร็จสิ้น
2019/0183 2019-05-27 09:55:47 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน laser printer 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ตู้ไม้บวมพองชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0184 2019-05-27 09:57:52 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน คอมพิวเตอร์ 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สายแลนเชื่อมเน็ตชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0185 2019-05-27 11:06:28 วาสนา หนูอุไร - สวิตช์ไฟเสีย 4208 ไฟฟ้า สวิตช์ไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0186 2019-05-27 11:07:41 วาสนา หนูอุไร - เครื่องชั่ง 4201 เครื่องมือวิทย์ สวิตช์ไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0187 2019-05-27 15:09:47 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง โรงอาหาร ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0188 2019-05-27 15:14:29 วาสนา หนูอุไร - นาฬิกาดิจิตอล ชั้น 1 ฮาลาล ไฟฟ้า นาฬิกาดิจิตอลเสีย เสร็จสิ้น
2019/0189 2019-05-29 13:47:57 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ LED 2208 ไฟฟ้า ติดตั้งหลอดไฟ LED เสร็จสิ้น
2019/0190 2019-05-29 14:24:18 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 840-148/1-1/60 เครื่อง Aw 4205 เครื่องมือวิทย์ ที่หมุนสำหรับ load ตัวอย่างไม่ล็อค เครื่องไม่ทำงาน ยกเลิกงาน
2019/0191 2019-05-30 15:21:15 นิภานัน นิตย์ศิริ - เตาย่อยโปรตีน อก 850-064/1-1/57(2-2) 2218 เครื่องมือวิทย์ เครื่องเปิดไม่ได้ ยกเลิกงาน
2019/0192 2019-05-30 15:33:19 นิภานัน นิตย์ศิริ - เครื่องกลั่นโปรตีนแบบอัตโนมัติ อก850-064/1-1/57(2) 2218 เครื่องมือวิทย์ เครื่องกลั่นโปรตีนทำงานไม่ปกติ ยกเลิกงาน
2019/0193 2019-05-30 15:42:03 นิภานัน นิตย์ศิริ - เครื่องกลั่นโปรตีนแบบอัตโนมัติ อก850-064/1-1/57(2) 2218 เครื่องมือวิทย์ เปลี่ยน pump สำหรับดูดจ่ายด่าง ยกเลิกงาน
2019/0194 2019-06-04 09:50:20 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตู้กดน้ำดื่ม อาคาร 5 ชั้น 2 แอร์ เครื่องไม่สามาถทำความเย็นได้ เสร็จสิ้น
2019/0195 2019-06-04 10:07:45 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ 4208 โทรศัพท์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0197 2019-06-04 10:51:44 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - หลอดแสงจันทร์ในตึก อ.ก. กระพริบ 1 หลอด อ.ก.1 ไฟฟ้า หลอดไฟแสงจันทร์ เสร็จสิ้น
2019/0198 2019-06-04 10:54:32 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - พัดลมดูดอากาศ อ.ก.1 อาคารสถานที่ ขอติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่ม เสร็จสิ้น
2019/0200 2019-06-06 09:31:39 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน ห้องเคมี ไฟฟ้า แกะพัดลมเพดานเพือทำความสะอาด เสร็จสิ้น
2019/0201 2019-06-07 11:10:02 เนตรติยา สมบูรรัตน์ น้ำรั่ว น้ำรั่ว แลป Food analysis ห้อง2218 อาคารสถานที่ น้ำรั่วห้องแลป เสร็จสิ้น
2019/0202 2019-06-07 15:34:16 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 3หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ 5 หลอด 6201 5201 6103 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0203 2019-06-07 16:46:30 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0204 2019-06-07 16:47:14 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 6201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ ยกเลิกงาน
2019/0205 2019-06-11 10:41:53 เนตรติยา สมบูรรัตน์ อ่างล้างหน้ารั่ว อ่างล้างหน้ารั่ว ห้องน้ำหญิง อก.3 (สลน.) อาคารสถานที่ อ่างล้างหน้ารั่ว เสร็จสิ้น
2019/0206 2019-06-11 10:49:32 เสาวลักษณ์ ยกฉวี ADCET เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ศูนย์สอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0207 2019-06-12 08:45:55 แพรผกา ยอดสังข์ ลูกบิดประตู ลูกบิดประตู ห้อง 3308 อาคารสถานที่ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0210 2019-06-12 10:42:33 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ สล. ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0211 2019-06-12 10:44:35 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ ทั้งคณะ อก. โทรศัพท์ โทรศัพท์เสีย เสร็จสิ้น
2019/0212 2019-06-12 11:01:00 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ โรงอาหาร ไฟฟ้า หลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0213 2019-06-12 11:17:28 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ - สายไฟ สล. ไฟฟ้า เดินสายเข้าราง เสร็จสิ้น
2019/0214 2019-06-12 13:08:42 สุทธดา สังข์นุ่น 840-0040/5-3/56 คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอมืด เสร็จสิ้น
2019/0215 2019-06-13 15:35:25 เนตรติยา สมบูรรัตน์ ที่กดชักโครกชำรุด ที่กดชัดโครกชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 2 อก.3 อาคารไพบูลย์ธรรมรัตน์วาสิก อาคารสถานที่ ที่กดชักโครกชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0216 2019-06-14 09:18:13 วาสนา หนูอุไร - กลอนประตู 3312 อาคารสถานที่ กลอนประตูเสีย เสร็จสิ้น
2019/0217 2019-06-14 09:18:57 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0218 2019-06-14 09:22:45 วาสนา หนูอุไร อก841-102/1-1/53(51) คอมพิวเตอร์-HPLC 3312 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์-HPLC ติดไวรัส เสร็จสิ้น
2019/0219 2019-06-14 11:13:40 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 2หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ 2หลอด 5104 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0220 2019-06-14 13:55:24 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี หลอดไฟให้ความสว่าง หลอดไฟห้องทำงาน ห้อง 5308 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด หมดอายุ เสร็จสิ้น
2019/0221 2019-06-14 13:59:12 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า (ตัวขวามือสุด) ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ตึกชีวภาพ ประปา ก๊อกน้ำดีปิดได้ไม่สนิท เสร็จสิ้น
2019/0222 2019-06-14 16:54:21 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0223 2019-06-17 14:04:54 กุลวานีย์ เกปัน สายฉีดชำระ สายฉีดชำระ อก.8 ชั้น 1 ประปา สายรั่ว น้ำไหลไม่หยุด เสร็จสิ้น
2019/0224 2019-06-18 14:23:29 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ โรงอาหาร ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0225 2019-06-18 14:24:57 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ โรงอาหาร ไฟฟ้า ติดตั้งหลอดไฟ 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0226 2019-06-18 16:31:07 วาสนา หนูอุไร 855-003/1-1/40 มัลติมิเตอร์ 4205 เครื่องมือวิทย์ สายไฟขาด เสร็จสิ้น
2019/0227 2019-06-19 08:23:11 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ ห้องทดสอบจุลินทรีย์(ADCET) ไฟฟ้า ปลั๊กไฟไหม้ เสร็จสิ้น
2019/0228 2019-06-19 13:15:04 บุปผา จองปัญญาเลิศ - ตู้เก็บของในห้อง 2108 2108 อาคารสถานที่ ต้องการทาสีตู้เก็บเครื่องแก้ว เสร็จสิ้น
2019/0229 2019-06-19 13:16:43 บุปผา จองปัญญาเลิศ - กระดาน 2108 เครื่องมือวิทย์ ล้อแตกและขาตั้งกระดานเลื่อนไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0230 2019-06-19 13:30:43 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก850-064/1-1/57 (2) เครื่องกลั่น Protein Distillation (Foss) 2218 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0231 2019-06-19 13:33:26 บุปผา จองปัญญาเลิศ - ฝ้าเพดานห้อง 2108 2108 อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานพอง หลายจุด กระจายทั่วห้อง เสร็จสิ้น
2019/0232 2019-06-19 13:59:59 อุษา จีนทอง - ฺBreaker ห้องทดสอบอายุการเก็บรักษา (อก.8) ไฟฟ้า ย้ายตำแหน่งติดตั้ง เสร็จสิ้น
2019/0233 2019-06-19 14:59:23 นิภานัน นิตย์ศิริ - ปลั๊กไฟห้องพักบัณฑิต อาคาร อก2 เสีย ห้อง 2218 ห้องบัณฑิตศึกษา ไฟฟ้า ปลั๊กไฟห้องพักบัณฑิต อาคาร อก2 เสีย เสร็จสิ้น
2019/0234 2019-06-19 16:31:35 วาสนา หนูอุไร อก 855-028/1-1/41 เตาอบสูญญากาศ 4201 เครื่องมือวิทย์ เครื่ิองสดงอุณหภูมิเกินค่าที่เซ็ตไว้และขึ้นคำว่า ER 6 เสร็จสิ้น
2019/0235 2019-06-20 10:03:25 วริญดา ประทุมวัลย์ อก840-0040/4-6/54 คอมพิวเตอร์ 4310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0236 2019-06-20 10:54:48 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 6103, 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0237 2019-06-20 14:00:07 กุลวานีย์ เกปัน สวิฟช์ไฟ สวิฟช์ไฟห้องเย็น 4 องศา อก.1 ชั้น 1 ไฟฟ้า สวิฟช์ไฟหลุด เสีย เปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0238 2019-06-21 09:44:17 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3205 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0239 2019-06-21 10:22:33 วริญดา ประทุมวัลย์ - อุปกรณ์จับชิ้นตัวอย่างเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 4204 เครื่องมือวิทย์ อุปกรณ์จับชิ้นตัวอย่างสกรูหลุด เสร็จสิ้น
2019/0240 2019-06-21 10:23:54 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855--085/1-1/58 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน 4205 เครื่องมือวิทย์ เซนเซอร์อ่านคลาดเคลื่อน เสร็จสิ้น
2019/0241 2019-06-21 13:23:37 วาสนา หนูอุไร - น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน 4207 อาคารสถานที่ น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน เสร็จสิ้น
2019/0242 2019-06-21 14:38:34 ปาริดา จันทร์สว่าง คอมพิวเตอร์ อก840-0040/5-6/54 3313 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสีย เสร็จสิ้น
2019/0243 2019-06-24 09:07:25 อัจฉรา ผ่องผิว ห้องนํ้าหญิง(อก.8ข้างล่าง) สายชำระชำรุด ห้องนํ้าหญิง(อก.8ข้างล่าง) ประปา สายชำระชำรุด ยกเลิกงาน
2019/0244 2019-06-25 09:50:42 อัจฉรา ผ่องผิว ก๊อกนํ้ารั่วห้องlab (2108)อก2 ก๊อกนํ้า ห้องlab(2108) ประปา ก๊อกนํ้้ารั่ว เสร็จสิ้น
2019/0245 2019-06-26 14:30:43 วาสนา หนูอุไร อก 855-058/1-1/58(1) เครื่องสำรองไฟ 4310 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0246 2019-06-26 14:32:36 วาสนา หนูอุไร อก 0551/13-14/42 พัดลมระบายอากาศ 4205 ไฟฟ้า เปิดแล้วไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0247 2019-06-26 14:39:06 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน 4201 ไฟฟ้า เสียไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0248 2019-06-27 13:58:21 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟสปอตไลท์ หลังร้านคุณสวาท ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0249 2019-06-27 14:03:31 วาสนา หนูอุไร - จุดคล้องถังแก็ส 4201 เครื่องมือวิทย์ ยังไม่มีสายคล้องถังแก็ส เสร็จสิ้น
2019/0250 2019-06-28 14:29:36 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟแบบตะเกียบ ห้องกระจกโรงอาหาร ไฟฟ้า หลอดเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0251 2019-06-28 14:49:41 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-012/1-2/46 Incubator 5205 เครื่องมือวิทย์ ปุ่มปรับอุณหภูมิไม่สามารถใช้ได้ ยกเลิกงาน
2019/0252 2019-07-01 11:00:52 กุลวานีย์ เกปัน อก.850-196/2-2/60 อก.850-196/3-3/59 อก.850-196/2-3/59 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ อก.1 ชั้น 1 ไฟฟ้า เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0253 2019-07-02 14:03:51 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 1หลอด เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด 5103 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0254 2019-07-02 15:08:05 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 5103 ไฟฟ้า หลอดเสีย 3 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0256 2019-07-03 16:03:14 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-192/1-1/43 เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 4204 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่สามารถวัดค่าได้ เสร็จสิ้น
2019/0257 2019-07-08 08:35:21 บุษกร ทองสาย อก840-0040/24-40/53 คอมพิวเตอร์ 2104 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0258 2019-07-09 09:13:28 อุษา จีนทอง - โต๊ประชุม 3204 (คลินิกอุตสาหกรรมเกษตร) อาคารสถานที่ ตัดกระจกปูทับหน้าโต๊ะ เสร็จสิ้น
2019/0259 2019-07-09 09:34:14 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 3301 แอร์ สายพานดัง เสร็จสิ้น
2019/0260 2019-07-10 11:01:32 นันธชา ไฝทอง อก.850-035/2-1/45 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 2302 เครื่องมือวิทย์ ตัวเลขไม่นิ่ง เสร็จสิ้น
2019/0261 2019-07-10 11:02:53 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/2-43/62 เครื่องปรับอากาศ 2302 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0262 2019-07-10 11:03:58 นันธชา ไฝทอง อก.850-035/1-1/42 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 2302 เครื่องมือวิทย์ หน้าจอแสดงผลมีด เสร็จสิ้น
2019/0263 2019-07-10 11:05:34 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน หลอดไฟเพดาน ระเบียงข้างห้องพักอาจารย์ก่องกาญจน์ ไฟฟ้า ไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0264 2019-07-11 11:05:53 วาสนา หนูอุไร - บอร์ด 2101 อาคารสถานที่ ย้ายบอร์ด เสร็จสิ้น
2019/0265 2019-07-11 11:16:44 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน(No.4) 4201 ไฟฟ้า ใบพัดไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0266 2019-07-11 11:21:04 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน(No.1) 4201 ไฟฟ้า พัดลมไม่ส่าย เสร็จสิ้น
2019/0267 2019-07-11 11:22:47 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน(No.2) 4201 ไฟฟ้า พัดลมไม่ส่าย เสร็จสิ้น
2019/0269 2019-07-12 09:27:45 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.097/1-2/43 Hot plate 6201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ร้อน ยกเลิกงาน
2019/0270 2019-07-12 09:35:50 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.097/1-2/38 เครื่องกวน 6201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน ยกเลิกงาน
2019/0271 2019-07-12 11:40:50 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - พัดลมเพดาน 5202 ไฟฟ้า พัดลมไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2019/0272 2019-07-22 09:11:22 ปาริดา จันทร์สว่าง อก850-130/1-1/60 ตู้อบขนม cooking lab เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0273 2019-07-22 10:16:45 วาสนา หนูอุไร - เพิ่มปลั๊กไฟ 4203 ไฟฟ้า เพิ่มปลั๊กไฟ เสร็จสิ้น
2019/0275 2019-07-22 10:51:33 ภควดี คงแจ่ม - ชักโครกแบบนั่ง ห้องน้ำหญิงข้าง สล. ประปา น้ำไหลตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2019/0276 2019-07-22 16:18:31 เนตรติยา สมบูรรัตน์ ที่พักน้ำชักโครกรั่ว ตัวพักน้ำชักโครกรั่ว อาคารไบโอเทค ห้องน้ำหญิงชั้น 1 อาคารสถานที่ ตัวพักน้ำชักโครกรั่ว ยกเลิกงาน
2019/0277 2019-07-23 13:30:40 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ 074-286310 ศูนย์สอบเทียบ โทรศัพท์ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0278 2019-07-24 08:11:14 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - โทรศัพท์ ศูนย์สอบเทียบ โทรศัพท์ ต่อสายโทรศัพท์เพิ่ม 1 เครื่อง เสร็จสิ้น
2019/0279 2019-07-24 10:35:51 ศิรดี สาสนัส อก.840-0047/33-43/62 เครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ฝั่งงานบริหารทั่วไป แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0280 2019-07-24 14:42:25 เนตรติยา สมบูรรัตน์ ท่ออ่างน้ำล้างมือ ท่ออ่างน้ำล้างมือ อก.3 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง ประปา ท่อน้ำอ่างล้างมือชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0281 2019-07-24 14:47:08 เนตรติยา สมบูรรัตน์ ชักโครก ชักโครก อก.3 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง ประปา ชักโครกไม่สามารถใช้งานได้ ยกเลิกงาน
2019/0282 2019-07-24 14:48:18 เนตรติยา สมบูรรัตน์ ก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำ อก.3 ชั้น 2 ห้องจัดเบรค ประปา ก๊อกน้ำหลวม (ใกล้จะหลุด) เสร็จสิ้น
2019/0283 2019-07-24 14:49:05 เนตรติยา สมบูรรัตน์ สายฉีดชำระ สายฉีดชำระ อก.3 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง ประปา สายฉีดชำระรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0284 2019-07-25 11:16:15 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.844-214/1-5/53 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำอัตโนมัติ 7203 เครื่องมือวิทย์ ปลั๊กเสียบแตก เสร็จสิ้น
2019/0285 2019-07-25 16:21:56 สุทธดา สังข์นุ่น อก840-004015-3156 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องช้า เสร็จสิ้น
2019/0287 2019-07-26 13:21:05 อัจฉรา ผ่องผิว หลอดไฟหัองทดสอบชิม หลอดไฟห้องทดสอบชิม อก8(8201) ไฟฟ้า หลอดเสียเปิดไม่ติดทั้งหมด6หลอด เสร็จสิ้น
2019/0288 2019-07-30 09:42:02 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องเย็น 4ํ องศา เครื่องมือวิทย์ หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0289 2019-07-30 09:45:39 วาสนา หนูอุไร อก 840-0047/32-43/62 แอร์ ห้องเครื่องมือกลาง แอร์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0290 2019-07-30 09:47:30 วาสนา หนูอุไร - ลูกบิดประตู 4201 อาคารสถานที่ ลูกบิดโยก เสร็จสิ้น
2019/0291 2019-07-30 09:49:46 วาสนา หนูอุไร - ปลั๊ก เครื่องพลาสติก 4203 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0292 2019-07-30 09:51:18 วาสนา หนูอุไร - ปลั๊กไฟ ห้องพัก ไฟฟ้า เสีย เสร็จสิ้น
2019/0293 2019-07-30 09:52:54 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ สำนักงานเลขาฯ ไฟฟ้า หลอดเสีย 15 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0294 2019-07-30 11:26:38 วาสนา หนูอุไร - เครื่อง Internal mixer Pilot plant เครื่องมือวิทย์ Rotor ไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0295 2019-07-30 14:26:51 อัจฉรา ผ่องผิว สายชำระชำรุด สายชำระ ห้องนํ้าหญิงชั้น1ห้องที่1(อก.2) ประปา สายชำระชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0296 2019-07-31 09:41:59 กุลวานีย์ เกปัน สวิฟช์ไฟ สวิฟช์ไฟ อก.8 ชั้น 1 ไฟฟ้า สวิฟช์ไฟหลุด เสร็จสิ้น
2019/0297 2019-07-31 10:06:59 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล vd855-017/1-1/44 ตู้อบแบบควบคุมอุณภูมิและความชื้น 4202 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2019/0298 2019-07-31 14:27:56 อัจฉรา ผ่องผิว อก850-0047/3-1/56 แอร์ ห้องทดสอบชิมอก.8 (8201) แอร์ ไม่เย็นมีแต่ลมร้อน เสร็จสิ้น
2019/0299 2019-07-31 15:27:13 กุลวานีย์ เกปัน อก850-100/1-1/58 bosch อก.8 ชั้น 1 ไฟฟ้า เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0300 2019-08-01 10:03:44 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 36 วัตต์ 5104 ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0301 2019-08-01 10:06:56 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 6201 โทรศัพท์ โทรแล้วสัญญาณติดๆ ดับๆ เสร็จสิ้น
2019/0302 2019-08-02 15:00:35 ปิยะพร แตงอ่อน - พริ้นเตอร์ ห้อง 3201 (ห้องเลขาคณบดี) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หมึกพริ้นสีดำหมด เสร็จสิ้น
2019/0303 2019-08-02 16:03:48 วาสนา หนูอุไร - กระจกรองตัด 4 โต๊ะ 4201, 4203 อาคารสถานที่ กระจกแตก มีคม เสร็จสิ้น
2019/0304 2019-08-05 09:44:58 อุษา จีนทอง - สายโทรศัพท์ 3204 (สำนักงาน ADCET) โทรศัพท์ เปลี่ยนที่ตั้งตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2019/0305 2019-08-05 10:00:55 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0056/14-15/43 ไมค์ ประชุม ห้องประชุม1 โสต กดพูดไม่ดัง เสร็จสิ้น
2019/0306 2019-08-05 10:02:34 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0056/1-15/43 ไมค์ ประชุม ห้องประชุม1 โสต กดพูดไม่ดัง เสร็จสิ้น
2019/0308 2019-08-05 15:29:30 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - หลอดไฟ ศูนย์สอบเทียบ ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0309 2019-08-05 16:10:46 วริญดา ประทุมวัลย์ - พัดลมดูดอากาศ 3313 ไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0310 2019-08-05 16:11:53 วริญดา ประทุมวัลย์ - ติดตั้งพัดลมโคจร 4204 ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมโคจรในห้อง เสร็จสิ้น
2019/0311 2019-08-06 13:32:43 วาสนา หนูอุไร อก 855-046/1-1/46 water bath 4302 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิไม่ได้ตามที่ set เสร็จสิ้น
2019/0312 2019-08-06 16:11:32 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง(หน้าห้องเครื่องมือกลาง) อาคารสถานที่ หลอดยาวเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0314 2019-08-07 15:09:44 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อก 0007/4-7/37 พัดลมตั้งพื้น ห้อง 5303 ไฟฟ้า สายไฟชำรุดเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0316 2019-08-09 10:15:09 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0083/1-3/61 visualizer 3305 โสต เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0317 2019-08-13 10:41:38 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ แอร์เสีย แอร์เสีย 5104 แอร์ แอร์เสีย เสร็จสิ้น
2019/0318 2019-08-14 09:09:02 วริญดา ประทุมวัลย์ - อุปกรณ์จับชิ้นตัวอย่างเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 4204 เครื่องมือวิทย์ สร้างอุปกรณ์จับชิ้นตัวอย่างเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ เสร็จสิ้น
2019/0319 2019-08-14 10:54:17 อัจฉรา ผ่องผิว อก850-0047/10-43/62 แอร์ อก2ชั้น3(2305labQc) แอร์ สายไฟขาด เสร็จสิ้น
2019/0320 2019-08-19 12:51:16 อัจฉรา ผ่องผิว - อ่าง อก.8(ห้องเตรียมอาหารด้านหลัง) ประปา อ่างรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0321 2019-08-19 15:04:52 กุลวานีย์ เกปัน อก.107/1-1/29 ตู้เย็น-20องศา อก.1 ชั้น 1 ไฟฟ้า สายพานขาด เสร็จสิ้น
2019/0322 2019-08-19 15:55:24 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-0047/1-1/51 เครื่องปรับอากาศ 5302 แอร์ เครื่องไม่ทำความเย็น เสร็จสิ้น
2019/0323 2019-08-20 09:06:36 วริญดา ประทุมวัลย์ - หลอดไฟ 4310 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0324 2019-08-20 14:07:59 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-0047/10-5/53 แอร์ 4309 แอร์ แอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม เสร็จสิ้น
2019/0325 2019-08-21 15:48:49 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก.0035/1-4/41 เครื่องขยายเสียง ลานอเนกประสงค์ โสต ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0326 2019-08-21 15:50:22 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0039/3-1/61 ลำโพง ลานอเนกประสงค์ โสต เสียงออกมาไม่ต่อเนื่อง เสร็จสิ้น
2019/0327 2019-08-22 10:31:22 ปาริดา จันทร์สว่าง - ตู้อบเครื่องแก้ว อก.1 ชั้น 2 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0328 2019-08-23 08:38:48 เนตรติยา สมบูรรัตน์ คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด สำนักงานเลขานุการ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวอักษรแป้นคีย์บอร์ดจางหาย เสร็จสิ้น
2019/0330 2019-08-27 15:56:05 วาสนา หนูอุไร - ตู้หนังสือ หน้าภาคฯวัสดุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ติดตั้งสายยูตู้หนังสือ เสร็จสิ้น
2019/0331 2019-08-28 15:27:40 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/3-1/56 เครื่องปรับอากาศ 8201 ห้องเตรียมตัวอย่าง แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0334 2019-09-03 09:42:55 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-058/1-1/62(4) เครื่องดูดความชื้น 4309 เครื่องมือวิทย์ ทำท่อสายยางปล่อยน้ำทิ้งจากเครื่องดูดความชื้น เสร็จสิ้น
2019/0335 2019-09-03 10:48:51 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 844-146/1-1/55 ตู้ดูดควัน 7203 เครื่องมือวิทย์ น้ำรั่วบริเวณใต้เครื่อง เสร็จสิ้น
2019/0336 2019-09-03 16:34:37 ปาริดา จันทร์สว่าง - เครื่องสตาบิไลเซอร์และเพิ่มจุปลั๊กไฟ 8204 ไฟฟ้า ไม่มีเครื่องสตาบิไลเซอร์ และปลั้กไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2019/0337 2019-09-04 13:43:52 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - หลอดไฟ ศูนย์สอบเทียบ ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 ดวง เสร็จสิ้น
2019/0338 2019-09-04 13:50:51 เสาวลักษณ์ ยกฉวี - หลอดไฟ ศูนย์สอบเทียบ ไฟฟ้า ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติม เสร็จสิ้น
2019/0340 2019-09-11 11:13:47 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟ หลอดไฟยาว ห้อง ADCET ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0341 2019-09-11 13:13:43 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟ หลอดไฟยาว ห้อง ADCET ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0343 2019-09-12 10:54:40 ปาริดา จันทร์สว่าง - เครื่องนวดแป้ง cooking lab เครื่องมือวิทย์ หัวตีติด เสร็จสิ้น
2019/0344 2019-09-12 17:29:24 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ลูกบิดประตู 5103 (ิฺBioprocess) อาคารสถานที่ ลูกบิดประตูชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0345 2019-09-12 17:30:49 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ฝักบัวสายชำระ ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 ประปา ฝักบัวสายชำระชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0346 2019-09-13 13:45:13 ปาริดา จันทร์สว่าง - ระบบไฟฟ้า 8204 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2019/0347 2019-09-13 14:51:59 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3205 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0348 2019-09-13 16:27:24 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5103 (ิฺBioprocess) ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0349 2019-09-13 16:30:18 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-110/1-2/56(1) เครื่องสำรองไฟ 5103 (ิฺBioprocess) เครื่องมือวิทย์ เครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม เสร็จสิ้น
2019/0350 2019-09-16 10:44:13 ปาริดา จันทร์สว่าง - ประตุห้อง 8204 อาคารสถานที่ ประตูปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2019/0351 2019-09-17 10:31:44 วาสนา หนูอุไร - เครื่องเคลือบบัตร 4203 เครื่องมือวิทย์ เปิดใช้งาน มีควันขึ้น เสร็จสิ้น
2019/0352 2019-09-17 10:33:31 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ หน้าห้องอ.กันยา ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0353 2019-09-17 10:34:54 วาสนา หนูอุไร - แอร์ ห้องอ.เกรียงไกร แอร์ หนูกัดสาย เสร็จสิ้น
2019/0354 2019-09-19 08:34:31 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟแบบตะเกียบ ห้องบ่ม 37 องศาเซลเซียส อาคาร5 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0355 2019-09-19 08:48:33 อัจฉรา ผ่องผิว โทรศัพย์(6322) โทรศัพย์ อก.2ชั้น1(ห้องเคมี) โทรศัพท์ ไม่มีเสียง เสร็จสิ้น
2019/0356 2019-09-19 08:51:32 อัจฉรา ผ่องผิว โทรศัพย์(6347) โทรศัพย์ อก.8(ห้องชิม) โทรศัพท์ ไม่มีเสียง เสร็จสิ้น
2019/0357 2019-09-19 11:56:00 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-052/1-1/59(1) เครื่องซีลสายพาน 4310 เครื่องมือวิทย์ สายพานเสื่อมขาด เสร็จสิ้น
2019/0358 2019-09-23 15:32:29 โกเมศ ทองดีเลิศ อก.840-177/1-1/42(5), อก.840-177/1-1/42(4) เครื่องดูดความชื้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่สามารถดูดความชื้นได้ เสร็จสิ้น
2019/0359 2019-09-25 08:48:10 ปิยะพร แตงอ่อน - - ห้องรับรองชั้น 2 อาคารสถานที่ เจาะแขวนภาพ เสร็จสิ้น
2019/0360 2019-09-25 11:36:22 บุษกร ทองสาย สายนํ้าเข้าถังพัก โถชักโครก ห้องนํ้าหญิง ชั้น1 อก.2 ประปา สายนํ้าเข้ารั่ว เสร็จสิ้น
2019/0361 2019-09-25 15:45:16 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0040/35-40/53 computer 3310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง วินโดว์ค้างนานมาก เสร็จสิ้น
2019/0362 2019-09-25 15:47:57 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0106/2-2/60 นาฬิกาดิจิตอล active learning halal คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เวลาเดินไม่ตรง เสร็จสิ้น
2019/0363 2019-09-27 09:18:57 รัตนา บิลตะหลี - สายฉีดชำระห้องน้ำ ห้องน้ำหญิงสำนักงานเลขาฯ อาคารสถานที่ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0364 2019-09-27 09:41:47 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 147/1-2/40(4) Power suply 5203 เครื่องมือวิทย์ มีกลิ่นไหม้จากตัวเครื่อง เสร็จสิ้น
2019/0365 2019-09-27 09:45:03 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 844-0047/6-10/54 เครื่องปรับอากาศ 7203 แอร์ ไม่สามารถทำความเย็นได้ เสร็จสิ้น
2019/0366 2019-09-27 09:45:53 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 844-0047/5-10/54 เครื่องปรับอากาศ 7203 แอร์ เครื่องไม่สามาถทำความเย็นได้ เสร็จสิ้น
2019/0367 2019-09-30 09:37:55 โกเมศ ทองดีเลิศ ประตูห้อง ประตู้ห้อง ห้องทดสอบจุลินทรีย์ADCET อาคารสถานที่ กุญแจห้องเปิดไม่ได้/ขอติดตั้งใหม่ เสร็จสิ้น
2019/0368 2019-09-30 13:09:43 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0369 2019-10-01 09:58:38 รัตนา บิลตะหลี - โถชักโครก ห้องน้ำหญิง อก.3 ชั้น 2 ประปา ชักโครกห้องน้ำหญิง น้ำล้น เสร็จสิ้น
2019/0370 2019-10-01 11:20:55 กุลวานีย์ เกปัน ตัวแขวนสายฉีดห้องน้ำ ตัวแขวนสายฉีดห้องน้ำ ห้องน้ำหญิง อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ หัก เสร็จสิ้น
2019/0371 2019-10-01 11:22:12 กุลวานีย์ เกปัน ที่แขวนกระดาษทิชชู ที่แขวนกระดาษทิชชู ห้องน้ำ อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ ขอติดตั้งที่แขวนกระดาษทิชชูห้องน้ำ เสร็จสิ้น
2019/0372 2019-10-02 09:12:14 วาสนา หนูอุไร อก841-104/1-1/53(51) Biosafety cabinet class II (laminar air flow) 4301 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด (กร) เสร็จสิ้น
2019/0373 2019-10-02 09:14:00 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟยาว ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 1 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0376 2019-10-02 15:09:04 ปิยะพร แตงอ่อน - หลอดไฟ ห้องเลขานุการ ผู้บริหารชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0377 2019-10-02 16:05:03 วาสนา หนูอุไร - Internal mixer Pilot plant เครื่องมือวิทย์ Control temperature เสีย เสร็จสิ้น
2019/0378 2019-10-03 09:32:21 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-205/1-1/60(2) เครื่องปริ้น 5203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถพิมเอกสาร PDF เสร็จสิ้น
2019/0379 2019-10-03 16:46:27 มณี วิทยานนท์ - ลูกบิดประตู ห้องแลป 2313 ชั้น 3 อาคารอก2 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร อาคารสถานที่ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0380 2019-10-03 16:49:49 มณี วิทยานนท์ - โทรศัพท์ ห้องภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร อก.2 โทรศัพท์ เสีย เสร็จสิ้น
2019/0381 2019-10-04 10:17:20 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด หลอดไฟเสีย ห้องน้ำ ชั้น 2 ตึกชีวภาพ และห้อง 6201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0382 2019-10-04 10:35:38 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ก็อกน้ำ (ก็อกน้ำหัวโค้ง) 5201 ประปา ก็อกน้ำ (ก็อกน้ำหัวโค้ง) เสีย เสร็จสิ้น
2019/0383 2019-10-04 10:36:14 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0384 2019-10-04 10:37:44 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ทางเดินสายไฟ 5201 อาคารสถานที่ ปิดรูทางเดินสายไฟ เสร็จสิ้น
2019/0385 2019-10-07 09:47:52 ไชยรัตน์ ศรีประสม หลอดไปแบบยาว ฟลูออเรสเซ้นต์ หลอดไปแบบยาว ฟลูออเรสเซ้นต์ ประชุม1 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0386 2019-10-07 09:51:03 ปิยะพร แตงอ่อน - เครื่องพริ้น ห้องเลขานุการผู้บริหารชั้น 2 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หัวพรื้นตัน เสร็จสิ้น
2019/0387 2019-10-07 09:54:07 ไชยรัตน์ ศรีประสม หลอดไปแบบยาว ฟลูออเรสเซ้นต์ หลอดไปแบบยาว ฟลูออเรสเซ้นต์ ห้อง3208 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอด เสร็จสิ้น
2019/0388 2019-10-07 15:07:30 วาสนา หนูอุไร - เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบปฏิกิริยาลูกโซ่ (PCR) (กรวรรณ) 4301 เครื่องมือวิทย์ ตรวจสอบ Heat box เสร็จสิ้น
2019/0389 2019-10-07 15:08:41 วาสนา หนูอุไร - เครื่องโม่แห้ง (กรวรรณ) 4301 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0390 2019-10-07 15:09:35 วาสนา หนูอุไร - Digital Themometer (กรวรรณ) 4301 เครื่องมือวิทย์ หน้าจอแสดงตัวเลขไม่ครบ เสร็จสิ้น
2019/0391 2019-10-08 09:25:12 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน หลอดไฟเพดาน แลปฟิช ชั้น2 ตึกเหลือง ไฟฟ้า หลอดไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0392 2019-10-08 09:27:05 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน ตุ้เก็บของบานกระจก 8201 อาคารสถานที่ ตู้ไม้บวมพองชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0393 2019-10-08 09:29:10 นันธชา ไฝทอง ไม่มีเลขทะเบียน เครื่องกรองน้ำดื่ม 8201 ประปา ต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม เสร็จสิ้น
2019/0394 2019-10-08 10:57:02 บุษกร ทองสาย รถเข็ญ รถเข็ญ ห้องแลปเคมี เครื่องมือวิทย์ ล้อแตก เสร็จสิ้น
2019/0395 2019-10-08 15:13:26 วาสนา หนูอุไร อก 840-0047/32-43/62 แอร์ ไซโจเดนกิ 3313 แอร์ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0396 2019-10-09 14:58:14 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ HPLC HPLC ตึกไบโอดีเทน เครื่องมือวิทย์ Hard disk เสีย เสร็จสิ้น
2019/0397 2019-10-09 14:59:35 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ Gel doc. ตู้เก็บเครื่องแก้ว ตึกไบโอดีเทน เครื่องมือวิทย์ ็้Hard disk เสีย เสร็จสิ้น
2019/0398 2019-10-09 15:10:05 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ Gel doc. Gel doc. ตึกไบโอดีเทน เครื่องมือวิทย์ Gel doc.เสีย เสร็จสิ้น
2019/0399 2019-10-10 15:08:06 วาสนา หนูอุไร - เครื่องชั่ง 4201 เครื่องมือวิทย์ ฝาปิดเปิดด้านข้างแตก เสร็จสิ้น
2019/0400 2019-10-10 15:11:09 วาสนา หนูอุไร - เครื่องชั่ง 4302 เครื่องมือวิทย์ ฝาปิดเปิดด้านข้างหลุดจากตัวเครื่องชั่ง เสร็จสิ้น
2019/0401 2019-10-11 09:14:04 ปาริดา จันทร์สว่าง - ระบบท่อส่งถ่ายของเหลว Pilot plant biotecth เครื่องมือวิทย์ pressure guage เสีย เสร็จสิ้น
2019/0402 2019-10-11 09:35:19 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0042/1-1/59 เครื่องสำรองไฟ UPS 3310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สำรองไฟให้ได้ไม่เกิน 1-2 นาที ยกเลิกงาน
2019/0403 2019-10-11 10:46:22 วาสนา หนูอุไร 855-005/1-1/40 เครื่องวัดความหนาแบบอุลตร้าโซนิค 4205 เครื่องมือวิทย์ adapterเสีย เสร็จสิ้น
2019/0404 2019-10-11 10:52:34 วาสนา หนูอุไร - เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 4205 เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0405 2019-10-11 16:34:08 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.111/1-1/41 GC 2101 เครื่องมือวิทย์ regulator ที่ใช้กับแก๊สไฮโดรเจนเสีย ยกเลิกงาน
2019/0406 2019-10-11 16:36:35 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก. 111/1-1/41 GC 2101 เครื่องมือวิทย์ regulator ที่ใช้กับ air zero เสีย เสร็จสิ้น
2019/0407 2019-10-11 16:39:14 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-186/1-1/42 GC 2101 เครื่องมือวิทย์ regulator ที่ใช้กับ air zero เสีย (เครื่องนี้ใช้กับ detector TCD) เสร็จสิ้น
2019/0408 2019-10-11 16:43:06 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก. 850/ refrigerated centrifuge 2218 ไฟฟ้า ต้องการติดตั้งใหม่ เสร็จสิ้น
2019/0409 2019-10-15 09:15:36 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-0047/8-3/53 เครื่องปรับอากาศ 4311 แอร์ มีน้ำไหลจากแอร์ เสร็จสิ้น
2019/0410 2019-10-15 10:08:40 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0047/3-4/52 แอร์ 3305 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0411 2019-10-15 10:24:26 รัตนา บิลตะหลี - ก็อกน้ำห้องเรียน Active Learning ห้องเรียน Active Learning ตึกฮาลาล ประปา ก็อกน้ำห้องเรียน Active Learning รั่ว เสร็จสิ้น
2019/0412 2019-10-17 11:13:10 ไชยโชค เทพวัน หลอดไฟ หลอดไฟ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ไฟฟ้า หลดไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0413 2019-10-18 09:50:09 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ หน้าห้องน้ำภาคฯวัสดุภัณฑ์ ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0414 2019-10-18 10:11:55 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4203 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0415 2019-10-18 16:04:22 บุษกร ทองสาย รถเข็ญ รถเข็ญ 2108 เครื่องมือวิทย์ ล้อแตก เสร็จสิ้น
2019/0416 2019-10-21 14:03:05 วาสนา หนูอุไร อก840-026/1-1/53 Autoclave (กร) 4301 เครื่องมือวิทย์ ความดันไม่ลด เสร็จสิ้น
2019/0417 2019-10-22 08:56:09 อุษา จีนทอง อก842-0047/22-43/62 เครื่องปรับอากาศ 3204 (สำนักงาน ADCET) แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0418 2019-10-22 13:14:52 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0106/1-2/60 นาฬิกาดิจิตอล 3310 อาคารสถานที่ ไม่แสดงเวลา เสร็จสิ้น
2019/0419 2019-10-22 14:19:28 แพรผกา ยอดสังข์ อก844-213/1-6/53 เครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ตึก อ.ก.7 (ห้อง boiler) เครื่องมือวิทย์ แบตเตอรี่เสื่อม เสร็จสิ้น
2019/0420 2019-10-25 11:25:46 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.853-122/3-3/49 ตู้ปลอดเชื้อ ห้อง 5304 เครื่องมือวิทย์ ขาจับหลอดไฟหัก เสร็จสิ้น
2019/0421 2019-10-25 14:50:53 ปิยะรัตน์ บุญแสวง - ท่อน้ำอ่างล้างของ ห้อง 5104 ประปา ท่อน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0422 2019-10-28 13:21:18 แพรผกา ยอดสังข์ ประตู ประตู ตึก อ.ก.7 (ห้องเก็บสินค้า) อาคารสถานที่ ประตูเสีย ยกเลิกงาน
2019/0423 2019-10-29 15:30:18 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง หน้าห้อง 4205(ภาคฯวัสดุภัณฑ์) ประปา ส้วมตัน เสร็จสิ้น
2019/0424 2019-10-30 08:38:03 กุลวานีย์ เกปัน - ตู้เย็น 4องศา อก.8 ชั้น 1 cooking lab ไฟฟ้า ตู้ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2019/0425 2019-10-30 08:39:23 กุลวานีย์ เกปัน - เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง อก.8 ชั้น 1 cooking lab ไฟฟ้า ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2019/0426 2019-10-30 08:45:07 กุลวานีย์ เกปัน - ท่อน้ำที่ซิ้งล้างล้างของ อก.1 ชั้น 2 ประปา รั่ว เสร็จสิ้น
2019/0427 2019-10-30 08:47:49 กุลวานีย์ เกปัน - หลอดไฟในตู้อบเครื่องแก้ว อก.1 ชั้น 2 ไฟฟ้า ไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0428 2019-10-30 08:48:51 กุลวานีย์ เกปัน - ก๊อกน้ำ อก.1 ชั้น 2 ประปา ก๊อกน้ำหลวม น้ำหยด เสร็จสิ้น
2019/0429 2019-10-30 08:50:11 กุลวานีย์ เกปัน - เพดานห้องน้ำชาย อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ เพดานรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0430 2019-10-31 09:13:40 วาสนา หนูอุไร - ตู้อบเครื่องแก้ว 2208 เครื่องมือวิทย์ เบรคเกอร์เสีย เสร็จสิ้น
2019/0431 2019-10-31 09:50:08 วาสนา หนูอุไร อก 840-0040/36-40/53 คอมพิวเตอร์ 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดดิสเสีย เสร็จสิ้น
2019/0432 2019-10-31 14:50:16 กุลวานีย์ เกปัน - ตู้ยาสามัญ อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ ติดตั้งตู้ยา เสร็จสิ้น
2019/0433 2019-10-31 17:56:20 อภิชาติ อู๋ไพจิตร อก 853-0047/1-1/51 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 5302 แอร์ แอร์ไม่เย็นและมีน้ำหยดตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2019/0434 2019-11-04 10:04:51 โกเมศ ทองดีเลิศ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าตู้แช่ตัวอย่าง/ตู้แช่แข็ง ห้องทดสอบจุลินทรีย์(ADCET) ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0435 2019-11-04 13:25:50 ศิรดี สาสนัส อก.840-0029/5-6/59 โทรศัพท์มือถือ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร โทรศัพท์ แบตเตอรี่เสื่อม เสร็จสิ้น
2019/0436 2019-11-04 13:29:25 ปิยะพร แตงอ่อน - โทรศัพท์ออฟฟิต ห้องเลขาผู้บริหาร โทรศัพท์ แบตโทรศัพท์หมด เสร็จสิ้น
2019/0437 2019-11-04 13:31:42 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล 840-0040/10-10/56 หลอดไฟ ห้องดำเนินการสอบ ไฟฟ้า หลอดไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0438 2019-11-04 13:47:12 ไชยรัตน์ ศรีประสม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 3301 แอร์ coil ร้อน ตัวใหญ่ ยกเลิกงาน
2019/0439 2019-11-05 14:20:18 รัตนา บิลตะหลี - สายฉีดชำระห้องน้ำ ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 2 ประปา สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0440 2019-11-06 09:10:15 วริญดา ประทุมวัลย์ - - 4202 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0441 2019-11-06 15:28:32 ไชยรัตน์ ศรีประสม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 3301 แอร์ ระบบทำความเย็นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0442 2019-11-06 16:07:43 วาสนา หนูอุไร - ตู้ดูดควัน 4302 เครื่องมือวิทย์ เปิดสวิตช์แล้วแต่ระบบดูดควันไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0443 2019-11-06 16:09:37 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องเครื่องมือกลาง ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0444 2019-11-07 10:04:48 ศิรดี สาสนัส ไม่มี โทรศัพท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาน โทรออกไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0445 2019-11-07 13:30:11 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสีย 2 หลอด หน้าห้อง lab 6201 และห้องน้ำหญิง ชั้น1 ตึกไบโอเทค ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2019/0446 2019-11-08 09:37:45 วาสนา หนูอุไร - เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง 4201 เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0447 2019-11-11 15:14:49 วาสนา หนูอุไร NFF/0403/001/53 เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 4301 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0449 2019-11-12 15:01:48 วาสนา หนูอุไร อก 850-0047/1-2/51 แอร์ 2219 แอร์ พัดลมแอร์เสีย เสร็จสิ้น
2019/0450 2019-11-12 15:16:37 วาสนา หนูอุไร อก840-0063/5-5/62 ตัวกระจายสัญญาณแบบไร้สาย 4204 เครือข่าย/network ไม่มีสัญญาณใช้งาน เสร็จสิ้น
2019/0451 2019-11-14 08:51:10 กุลวานีย์ เกปัน - ท่อน้ำ ห้องน้ำชาย อก.8 ชั้น 1 ประปา ท่อน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2019/0452 2019-11-14 08:52:59 กุลวานีย์ เกปัน - ฝ้าเพดาน ห้องน้ำชาย อก.8 ชั้น 1 อาคารสถานที่ เพดานรั่ว ฝ้าเพดานชำรุด ยกเลิกงาน
2019/0453 2019-11-15 16:02:58 วาสนา หนูอุไร - ตู้ลมร้อนแบบถาดหมุน Pilot plant เครื่องมือวิทย์ ถาดไม่หมุน มอเตอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2019/0454 2019-11-15 16:05:38 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ 2101 โทรศัพท์ เสียงแทรก เสร็จสิ้น
2019/0455 2019-11-18 08:34:30 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5203 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0456 2019-11-18 11:01:38 ไชยรัตน์ ศรีประสม nikon90d กล้องถ่ายภาพนิ่ง 3302 โสต กล้องบันทึกภาพไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0457 2019-11-18 11:26:20 รัตนา บิลตะหลี - ท่อน้ำ ห้องน้ำชายสำนักงานเลขาฯ ประปา ห้องน้ำชายสำนักงานเลขาฯ ท่อน้ำแตก เสร็จสิ้น
2019/0458 2019-11-18 13:39:59 แพรผกา ยอดสังข์ - - ประตูทางเข้า ตึกฮาลาล อ.ก.7 อาคารสถานที่ ติดล็อคประตูเพิ่ม เสร็จสิ้น
2019/0459 2019-11-19 14:40:44 รัตนา บิลตะหลี - อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงสำนักงานเลขาฯ ประปา อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงสำนักงานเลขาฯ รั่ว เสร็จสิ้น
2019/0460 2019-11-20 11:13:44 บุษกร ทองสาย ก๊อกนํ้า ก๊อกนํ้า 2108 ประปา รั่ว เสร็จสิ้น
2019/0461 2019-11-20 11:18:10 บุษกร ทองสาย โถปัดสาวะ โถปัดสาวะ อ.ก 2 ชั้น1 อาคารสถานที่ รั่ว เสร็จสิ้น
2019/0462 2019-11-20 13:58:01 วาสนา หนูอุไร - เครื่องตัดเม็ดพลาสติก Pilot plant เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน มีก้อนพลาสติกติดที่ใบมีด เสร็จสิ้น
2019/0463 2019-11-20 14:03:44 รัตนา บิลตะหลี - ตู้ทำน้ำเย็น หน้าห้องเครื่องมือกลาง ไฟฟ้า ตู้ทำน้ำเย็นไฟฟ้ารั่ว เสร็จสิ้น
2019/0464 2019-11-21 10:21:51 วาสนา หนูอุไร - ไม้กรีดน้ำ ห้องน้ำ ประปา ยางกรีดน้ำชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0465 2019-11-21 15:35:39 นันธชา ไฝทอง อก0047/6-8/40 แอร์ ห้อง 2313 (แลปอ.ก่องกาญจน์) แอร์ แอร์มีกลิ่นเหม็นรุนแรง เสร็จสิ้น
2019/0467 2019-11-25 16:13:21 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟ หลอดไฟ ห้อง ADCET ชั้น2 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2019/0468 2019-11-26 09:11:02 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-146/1-1/55 ตู้ดูดควัน 2218 ประปา ท่อน้ำทิ้งรั่ว น้ำไม่ไหล เสร็จสิ้น
2019/0469 2019-11-26 10:56:08 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-034/1-1/42 ปั๊มลม Pilot plant MT เครื่องมือวิทย์ สายพานขาด เสร็จสิ้น
2019/0470 2019-11-26 14:00:40 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟ หลอดไฟยาว ห้อง ADCET ชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย จำนวน 2 ดวง เสร็จสิ้น
2019/0471 2019-11-26 14:04:15 แพรผกา ยอดสังข์ - - ประตูทางเข้าและประตูห้อง boiler โรงงานแปรรูป อ.ก.8 ไฟฟ้า ติดตั้ง timer เสร็จสิ้น
2019/0472 2019-11-27 09:14:09 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0040/15-16/60 computer all in one ประชุม1 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง บูธเข้า window ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0473 2019-11-27 10:44:58 ไชยรัตน์ ศรีประสม mic ประชุม รุ่น CF4MD mic ประชุม รุ่น CF4MD ยี่ห้อ NPE ประชุม2 โสต สวิทช์และก้านโยก ชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0474 2019-11-27 15:18:08 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.840-0040/38-40/53 คอมพิวเตอร์ 8204 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เข้า window ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0475 2019-11-27 16:20:57 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 853-031/1-8/38 ็Hot air oven 5205 เครื่องมือวิทย์ ที่จับเปิดประตูชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0476 2019-11-28 09:31:24 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ตู้กุญแจ - สล. อาคารสถานที่ ติดตั้ง เสร็จสิ้น
2019/0477 2019-11-28 09:57:27 รัตนา บิลตะหลี - ที่แขวนสายฉีดชำระห้องน้ำ อก.1 ชั้น 2 ประปา ที่แขวนสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงแตก เสร็จสิ้น
2019/0478 2019-11-29 09:50:50 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 6201 โทรศัพท์ โทรศัพท์ มีเสียงเเก๊กๆ เสร็จสิ้น
2019/0479 2019-12-03 08:29:45 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟ หลอดไฟ ตึกฮาลาล ชั้น 1 อ.ก.7 ไฟฟ้า หลอดไฟเพดานเสีย เสร็จสิ้น
2019/0480 2019-12-03 11:23:27 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2019/0481 2019-12-03 11:23:51 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - สวิตช์ไฟหลวม ห้องสโมสรนักศึกษา ไฟฟ้า สวิตช์ไฟหลวม เสร็จสิ้น
2019/0482 2019-12-03 11:24:44 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - กลอนประตู ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารสถานที่ กลอนประตูเข้่าชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0483 2019-12-09 09:42:37 พรอุษา จิตพุทธิ - คอมพิวเตอร์ 4304 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0484 2019-12-09 14:19:26 โกเมศ ทองดีเลิศ ADCET.CAL-0005/1-2/54 เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเครื่องไม่ได้ไม่สามารถบูทวินโดว์ได้ ยกเลิกงาน
2019/0485 2019-12-11 09:30:27 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ชุดตั้งเตาแก๊ส ชุดตั้งเตาแก๊ส 6201 เครื่องมือวิทย์ ขาตั้งและตัวรองรับเตาสึกสนิมกัดกร่อน เสร็จสิ้น
2019/0486 2019-12-11 09:34:43 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.853-122/1-1/47 ตู้ Laminar 5303 เครื่องมือวิทย์ ลูกบิดเปิดฝาตู้ด้านขวาเสีย แผ่นกรองใต้ตะแกรง สกปรก เสร็จสิ้น
2019/0487 2019-12-11 09:35:54 รัตนา บิลตะหลี - ไฟฟ้าห้องน้ำสล. ห้องน้ำหญิงสล. ไฟฟ้า ไฟฟ้าห้องน้ำสล.กระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0488 2019-12-11 16:04:42 วาสนา หนูอุไร - โถชักโครก หน้าห้อง 4205 ประปา ชักโครกเสีย เสร็จสิ้น
2019/0489 2019-12-11 16:38:30 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย 4 หลอด หลอดไฟเสีย 4 หลอด 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย ไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2019/0490 2019-12-12 10:58:05 รัตนา บิลตะหลี - อ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงอก.2 ชั้น 2 ประปา อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงอก.2 ชั้น 2 ตัน เสร็จสิ้น
2019/0491 2019-12-12 11:02:04 รัตนา บิลตะหลี - รถเข็นขยะ อก.2 ชั้น 2 ห้อง Lab fish อาคารสถานที่ รถเข็นขยะล้อเลื่อนไม่หมุน เสร็จสิ้น
2019/0492 2019-12-12 13:58:15 อุษา จีนทอง - กระจก 3204 (สำนักงาน ADCET) อาคารสถานที่ ติดฟิมล์กระจก เสร็จสิ้น
2019/0493 2019-12-18 08:59:01 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4201 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2019/0494 2019-12-19 10:04:40 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.840-0040/6-40/53 คอมพิวเตอร์ 2108 ระบบสารสนเทศคณะ อ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2019/0495 2019-12-19 15:36:39 บุษกร ทองสาย ก๊อกนํ้า ก๊อกนํ้า ชั้น3 อ.ก2 ห้อง 2313 (ห้องล้างของ) ประปา นํ้ารั่วตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2019/0496 2019-12-20 08:06:50 รัตนา บิลตะหลี - ก็อกน้ำห้องจัดเบรก อก.3 ห้องจัดเบรก ประปา ก็อกน้ำห้องจัดเบรก อก.3 ชำรุด เสร็จสิ้น
2019/0497 2019-12-24 16:12:03 ใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์ - สายไฟปลั๊กพ่วง 2.5 มม. ใช้สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไฟฟ้า ซื้อปลั๊กพ่วงใหม่ 20 เมตร สอบถามจากร้านสินสว่างแล้ว ประมาณ 2 พันบาท เสร็จสิ้น
2019/0498 2019-12-24 16:25:42 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก8550041/1-1/56 videojet pilotplant เครื่องมือวิทย์ ระบบฉีดน้ำหมึกตัน+หมึกหมด เสร็จสิ้น
2019/0499 2019-12-25 14:34:11 ศิรดี สาสนัส หลอดไฟ หลอดไฟ 5101 ภาค manage ห้อง อ.บัว กับ อ.อุ้ม ไฟฟ้า ไฟกระพริบ ติดๆ ดับๆ เสร็จสิ้น
2019/0500 2019-12-25 14:37:54 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0040/12-40/53 คอมพิวเตอร์ 3310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเครื่องไม่ติด เสร็จสิ้น
2019/0501 2019-12-25 15:01:37 วาสนา สุโยธา อก853-0047/1-1/60 แอร์ ห้อง 5209 แอร์ ล้างทำความสะอาด เสร็จสิ้น
2019/0502 2019-12-26 09:58:55 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.091/4-11/38-อก.091/4-15/38 กล้องจุลทรรศน์ 6201 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0001 2020-01-02 08:50:59 แพรผกา ยอดสังข์ หลอดไฟยาว หลอดไฟยาว ห้อง ADCET ชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0002 2020-01-02 15:29:01 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - คอมพิวเตอร์ 3309 ไฟฟ้า ปรับปรุงติดตั้งปลั๊กไฟ เสร็จสิ้น
2020/0003 2020-01-03 10:18:43 นันธชา ไฝทอง อก.840-167/2-1/61 เครื่องวัดสี 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ยังไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
2020/0004 2020-01-06 09:58:34 มณี วิทยานนท์ - หลอดไฟ ห้องภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร อาคาร อก.2 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2020/0005 2020-01-06 10:00:51 มณี วิทยานนท์ - โทรศัพท์ ห้องภาควิชา และห้องหนภ. เทคโนโลยีอาหาร อาคาร อก.2 โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0006 2020-01-06 10:04:25 กุลวานีย์ เกปัน - บอร์ดติดประกาศ อก.8 ชั้น 1 หน้าห้อง cooking lab อาคารสถานที่ ย้ายบอร์ด เสร็จสิ้น
2020/0007 2020-01-06 11:37:04 อภิชาติ อู๋ไพจิตร - ลูกบิดประตู ห้องพักอาจารย์ 5305 อาคารสถานที่ ลูกบิดประตูชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0008 2020-01-08 09:46:29 วาสนา หนูอุไร - ขวดน้ำกลั่น 4201 เครื่องมือวิทย์ ก็อกรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0009 2020-01-08 09:47:53 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ตู้อบเครื่องแก้ว ไฟฟ้า หลอดเสีย เสร็จสิ้น
2020/0010 2020-01-09 10:57:47 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-031/1-1/47 oven (memmert) 2108 เครื่องมือวิทย์ ไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2020/0011 2020-01-09 10:59:54 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-042/1-1/52 oven (Binder) 2108 เครื่องมือวิทย์ ตัวเลขแสดงอุณหภูมิไม่นิ่ง เสร็จสิ้น
2020/0012 2020-01-09 11:01:24 ปิยะพร แตงอ่อน - หลอดไฟ เสีย หน้าห้อง 3208 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ เสร็จสิ้น
2020/0013 2020-01-09 11:07:36 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/1-2/58 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0014 2020-01-09 11:08:33 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/1-2/52 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0015 2020-01-09 11:09:29 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-035/4-2/52 เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง 2108 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0016 2020-01-10 10:32:17 กุลวานีย์ เกปัน - หลอดไฟในตู้อบเครื่องแก้ว อก.1 ชั้น 2 ห้องแลป membrune ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0017 2020-01-13 10:37:34 รัตนา บิลตะหลี - เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน สล. อาคารสถานที่ เก้าอี้ล้อชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0018 2020-01-13 12:08:19 นันธชา ไฝทอง อก.090/1-2/38 Plannimeter 2305 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0019 2020-01-13 13:30:58 วาสนา หนูอุไร - เครื่อง stirrer 4201 เครื่องมือวิทย์ ปุ่มเสีย เสร็จสิ้น
2020/0020 2020-01-13 13:57:13 วาสนา หนูอุไร อก 855-052/1-1/59(2) Notebook 4307 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง Window ติดไวรัส เสร็จสิ้น
2020/0021 2020-01-13 16:19:14 แพรผกา ยอดสังข์ อก840-185/1-1/55 เครื่องซีลแนวตั้งแบบมีวันที่ โรงงานแปรรูปอาหาร (อาคาร อ.ก.7) เครื่องมือวิทย์ ซ่อมบำรุงเครื่องซีล เสร็จสิ้น
2020/0022 2020-01-13 16:27:42 โกเมศ ทองดีเลิศ ชุดล็อคประตูห้อง ชุดล็อคประตูห้อง ห้องสำนักงานสอบเทียบ อาคารสถานที่ ไม่สามารถล็อคประตูห้องได้ เสร็จสิ้น
2020/0024 2020-01-15 09:49:11 ศิรดี สาสนัส ไฟฟ้า หลอดไฟ ห้อง 5101 ไฟฟ้า หลอดไฟอาจเสื่อม เสร็จสิ้น
2020/0025 2020-01-16 09:40:53 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0056/2-2/60 ชุดไมค์ไร้สาย wirless 3308 โสต ไมค์1ตัวเสียงไม่ดัง เสร็จสิ้น
2020/0026 2020-01-16 09:43:35 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4302 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0027 2020-01-16 09:47:36 วาสนา หนูอุไร อก840-0047/4-1/43 แอร์ 3312 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0029 2020-01-17 09:25:32 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.840-0040/5-6/54 คอมพิวเตอร์ 8204 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสีย เสร็จสิ้น
2020/0030 2020-01-20 11:01:18 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0040/5-6/61 คอมพิวเตอร์ผู้สอน ห้องเรียน3308 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง window ใช้งานไปสักพักเกิดจอฟ้า เสร็จสิ้น
2020/0031 2020-01-20 11:38:23 กิจจา จาระวรรณ อก853-030/1-1/43 เครื่องกำเนิดไอน้ำ 6101 เครื่องมือวิทย์ ท่อไฟรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0032 2020-01-20 14:48:53 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ซิงค์ล้างอุปกรณ์ 5203 ประปา ซิงค์รั่ว เสร็จสิ้น
2020/0033 2020-01-20 14:56:18 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-0047-43/62 เครื่องปรับอากาศ 5203 แอร์ ฝาปล่อยอากาศไม่เปิด เสร็จสิ้น
2020/0034 2020-01-21 10:32:34 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - ปรับปรุงปลั๊กไฟนอก เพื่อเชื่อมต่อ CCTV+Clock โรงอาหาร ไฟฟ้า ปรับปรุงปลั๊กไฟนอก เพื่อเชื่อมต่อ CCTV+Clock เสร็จสิ้น
2020/0035 2020-01-21 11:36:44 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-123/1-1/61 ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 4202 เครื่องมือวิทย์ เครื่องกรองน้ำตัน เสร็จสิ้น
2020/0036 2020-01-21 11:38:46 วริญดา ประทุมวัลย์ อก842-123/1-1/60 ตู้บ่มควมคุมอุณหภูมิและความชื้น 3313 เครื่องมือวิทย์ sensor ระดับในหม้อต้มเสีย ทำให้น้ำล้นออกมา เสร็จสิ้น
2020/0037 2020-01-22 11:25:52 ปาริดา จันทร์สว่าง อก 850-0047/2-1/49 เครื่องปรับอากาศ อก.1 ชั้น 2 แอร์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0038 2020-01-22 11:29:00 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/3-3/54 เครื่องปรับอากาศ 2305/1 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0039 2020-01-22 13:56:20 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ทางเข้าประตูไบโอเทค ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0040 2020-01-22 14:01:17 วาสนา หนูอุไร - ปลั๊กตู้น้ำเย็น ใต้ตึกภาคฯวัสดุภัณฑ์ ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กตู้น้ำเย็น เสร็จสิ้น
2020/0041 2020-01-22 16:22:47 วาสนา หนูอุไร - ตู้น้ำเย็น หน้าภาคฯวัสดุภัณฑ์ ประปา หนูกัดสายท่อน้ำทิ้ง เสร็จสิ้น
2020/0042 2020-01-28 10:58:49 บุษกร ทองสาย - พัดลม 2104 เตรียมเครื่องแก้ว ไฟฟ้า ไม่หมุน เสร็จสิ้น
2020/0043 2020-01-28 11:00:26 บุษกร ทองสาย - ปลั๊กไฟ 2104 เตรียมเครื่องแก้ว ไฟฟ้า ติดตั้งเพิ่ม เสร็จสิ้น
2020/0044 2020-01-29 09:28:11 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - ระบบปลั๊กไฟห้องประชุม 1 ประชุม 1 ไฟฟ้า รางไฟเดิมชำรุดหลายจุดมาก และติดตั้งตู้คอนซูเมอร์จัดผังไฟให้เป็นระเบียบ ยกเลิกงาน
2020/0045 2020-01-29 16:01:14 กุลวานีย์ เกปัน - หลอดไฟในตู้อบเครื่องแก้ว อก.1 ชั้น 2 ห้องแลป membrune ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0047 2020-01-31 10:32:11 ไชยรัตน์ ศรีประสม วัสดุห้องเรียน3301 ประตู และไม้คิ้วขอบผนัง วัสดุห้องเรียน3301 ประตู และไม้คิ้ว ห้อง 3301 อาคารสถานที่ ชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0048 2020-01-31 11:07:50 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0103/3-4/58 เครื่องสำรองไฟเครื่องสแกนนิ้วมือ อก2 ตึกเหลือง ระบบสารสนเทศคณะ ไม่เก็บประจุ เสร็จสิ้น
2020/0049 2020-01-31 13:21:47 วาสนา หนูอุไร อก 0047/26-34/42 แอร์ 4205 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0050 2020-02-03 14:43:05 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4212 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0051 2020-02-03 15:05:59 วาสนา หนูอุไร อก 840-0042/1-2/60 เคร่องสำรองไฟ 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง มีเสียงร้องตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2020/0052 2020-02-04 11:05:37 บุษกร ทองสาย - ติดฟีล์มกระจกห้องเครื่องแก้ว ห้องเตรียมเครื่องแก้ว อาคารสถานที่ ติดฟีล์มกระจกห้องเครื่องแก้ว เสร็จสิ้น
2020/0053 2020-02-05 08:26:31 อุษา จีนทอง - - ห้องประชุมคลินิก 3205 อาคารสถานที่ มีแสงสะท้อนจอ เสร็จสิ้น
2020/0054 2020-02-05 08:48:49 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0040/10-40/60 คอมพิวเตอร์ 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0055 2020-02-05 10:30:10 ไชยรัตน์ ศรีประสม อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณ อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณ ห้องเรียน 3308 โสต อุปกรณ์ชอบ ERROR ขณะใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0056 2020-02-05 11:35:01 ภูวนาท คงแก้ว test test test คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง test ยกเลิกงาน
2020/0057 2020-02-05 13:45:51 วาสนา หนูอุไร - แอร์ ห้อง ป.โท แอร์ พัดลมไม่หมุน เสร็จสิ้น
2020/0058 2020-02-06 09:18:31 อุษา จีนทอง - โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 3204 (สำนักงาน ADCET) โทรศัพท์ ย้ายตำแหน่งติดตั้ง เสร็จสิ้น
2020/0060 2020-02-06 11:27:36 วาสนา หนูอุไร อก 855-042/1-2/54 ตู้อบลมร้อน Binder 4201 เครื่องมือวิทย์ temp control ไม่แสดงตัวเลข เสร็จสิ้น
2020/0061 2020-02-11 10:17:35 วาสนา สุโยธา - หลอดไฟ ห้อง 5201 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ เสร็จสิ้น
2020/0062 2020-02-11 13:33:24 รัตนา บิลตะหลี - อ่างล้างหน้าและชักโครก ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 3 ประปา อ่างล้างหน้ารั่ว ชักโครกกดไม่ลง เสร็จสิ้น
2020/0063 2020-02-12 11:29:23 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - กล้องจุลทรรศน์ BPE 5103 เครื่องมือวิทย์ ฟิวส์ขาด เสร็จสิ้น
2020/0064 2020-02-12 15:47:22 กุลวานีย์ เกปัน - โทรศัพท์ อก.8 ชั้น 1 และ อก.1 ชั้น 1 โทรศัพท์ ไม่มีสันยานโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2020/0065 2020-02-13 09:21:32 นันธชา ไฝทอง อก.850-0042/7-19/44 เครื่องสำรองไฟ 2305 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2020/0066 2020-02-13 09:22:53 นันธชา ไฝทอง อก.850-0042/19-19/44 เครื่องสำรองไฟ 2305 เครื่องมือวิทย์ ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2020/0068 2020-02-14 14:24:37 อัจฉรา ผ่องผิว - เพิ่มปลักไฟ ห้องทดสอบชิมอก.8 (8201) โสต ปลักไฟไม่พอกับเครืองมือที่ใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0069 2020-02-17 16:06:59 วาสนา หนูอุไร - สายชำระ ห้องน้ำหญิงโรงอาหาร ประปา สายชำระรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0070 2020-02-18 09:44:50 นันธชา ไฝทอง - สวิทซ์ไฟ 2205 ไฟฟ้า เปิดแล้วไม่มีสัญญาณไฟ เสร็จสิ้น
2020/0071 2020-02-18 09:53:06 นันธชา ไฝทอง อก. 850-0047/1-6/47 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0072 2020-02-18 09:54:02 นันธชา ไฝทอง อก. 840-0047/5-1/43 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0075 2020-02-19 11:11:30 นันธชา ไฝทอง - ตู้ไม้สำหรับเก็บอุปกรณ์ ห้อง2205 อาคารสถานที่ ตู้ไม้ชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0076 2020-02-20 09:22:08 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ทำผนังและประตูตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 3 ตู้ ตู้เก็บเครื่องแก้ว 5202,6201 เครื่องมือวิทย์ มีหนูนำขยะมาไว้บริเวณชั้นเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เสร็จสิ้น
2020/0077 2020-02-20 09:26:33 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ซ่อม Rack สำหรับวางหลอดทดลอง 25 อัน ซ่อม Rack สำหรับวางหลอดทดลอง 25 อัน ห้อง 6201 เครื่องมือวิทย์ Rack ส่วนของเส้นเหล็กขาดจำนวน 25 อัน เสร็จสิ้น
2020/0078 2020-02-20 09:29:09 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟใช้กับกล้องจุลทรรศน์เสีย หลอดไฟใช้กับกล้องจุลทรรศน์เสีย ห้อง6201 เครื่องมือวิทย์ หลอดไฟเสีย ไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2020/0079 2020-02-21 09:22:24 สุวิชาญ เตียวสกุล อก844-213/3-6/53 เครื่องฆ่าเชื้อแบบ Water Spray retort อก.7 เครื่องมือวิทย์ ชุดเครื่อง PLC และ กราฟ recoder เสีย เสร็จสิ้น
2020/0080 2020-02-21 09:22:25 แพรผกา ยอดสังข์ - ประตูด้านหน้าทางเข้าโรงงาน อาคาร อ.ก.7 (ฮาลาล) อาคารสถานที่ โช๊คประตูเสีย เสร็จสิ้น
2020/0081 2020-02-24 10:16:42 ปาริดา จันทร์สว่าง - ปลั๊ก 8204 ไฟฟ้า ขอเพิ่มจุดปปั๊กไฟ เสร็จสิ้น
2020/0082 2020-02-24 15:14:06 วาสนา หนูอุไร อก840-0063/5-5/62 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย cisco 4204 เครือข่าย/network ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0083 2020-02-26 10:09:42 กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ 840-0040/25-40/53 COMPUTER DESKTOP 5101 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง WINDOW ช้า ต่อไวไฟ ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0084 2020-02-26 16:44:36 ภูวนาท คงแก้ว - เมาส์ไร้สาย ห้องโสต คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้งานติดขัด เสร็จสิ้น
2020/0085 2020-02-27 17:15:52 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-0047/1-1/53 เครื่องปรับอากาศ 5304 แอร์ เปิดเครื่องได้ แต่ไม่มีลมหรืออากาศเย็น เสร็จสิ้น
2020/0086 2020-03-03 10:43:41 นันธชา ไฝทอง - Incubator food safety lab ไฟฟ้า ใบพัดควบคุมอุณหภูมิ เสร็จสิ้น
2020/0087 2020-03-04 08:35:06 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตะเกียงบุนเซ็น 6201 เครื่องมือวิทย์ เปลี่ยนตะเกียง เสร็จสิ้น
2020/0088 2020-03-04 08:37:04 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟ 5203 ไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณเครื่องมือไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2020/0090 2020-03-04 11:33:31 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.844-0047/14-10/54 แอร์ 7204 แอร์ แอร์ใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0091 2020-03-04 14:04:36 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก.840-0056/14-15/43 LCD Projector ห้องเรียน 2202 โสต หลอดฉายได้เวลาเปลี่ยน เสร็จสิ้น
2020/0092 2020-03-05 15:45:35 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.840-195/1-1/43 Bomb calorimeter 8204 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0093 2020-03-06 10:25:43 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5202 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0094 2020-03-06 15:05:58 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 2101 ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0095 2020-03-09 13:21:52 บุษกร ทองสาย - ท่อระบายนำ้อ่างล้างของ แลปเคมี 2108 ประปา อ่างตัน เสร็จสิ้น
2020/0096 2020-03-10 10:05:50 อัจฉรา ผ่องผิว 850-0047/2-5/53 850-047/6-5/53 แอร์ 8201(ห้องทดสอบชิ อก.8) แอร์ แอร์รั่วไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0097 2020-03-10 10:20:45 อัจฉรา ผ่องผิว - กระดานไวร์บอส อก2ชั้น3(2305labQc) โสต เสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0098 2020-03-11 10:06:19 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ อก850-146/1-2/43(1) เครื่องปรับอากาศ 2309 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0099 2020-03-11 11:03:31 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/2-5/53 เครื่องปรับอากาศ 8201 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0100 2020-03-11 14:18:05 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ - ก็อกน้ำ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ADCET) ประปา หัวก็อกหัก เสร็จสิ้น
2020/0101 2020-03-12 09:26:23 นันธชา ไฝทอง - ตู้อบแห้งอุปกรณ์(ตู้ฟักไข่) food safety lab ไฟฟ้า หัวไฟในตู้ขาด เสร็จสิ้น
2020/0102 2020-03-12 09:27:35 นันธชา ไฝทอง - แอร์ food safety lab แอร์ ไม่มีความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0103 2020-03-12 09:30:19 นันธชา ไฝทอง อก 850-122/1-1/44 laminar food safety lab เครื่องมือวิทย์ สายสลิงเสื่อม เสร็จสิ้น
2020/0104 2020-03-12 17:17:32 โกเมศ ทองดีเลิศ - ติดตั้งก๊อกนำ้ ห้องปฏิบัติการเคมี 3313 ประปา ติดตั้งก๊อกนำ้ เสร็จสิ้น
2020/0105 2020-03-13 08:32:39 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.034/1-4/39 autoclave 5205 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ เสร็จสิ้น
2020/0106 2020-03-13 09:44:35 โกเมศ ทองดีเลิศ อก.840-146/1-2/43, อก.840-146/2-2/43 ตู้ดูดควันพิษ(fume hood) ห้องปฏิบัติการเคมี 3313 เครื่องมือวิทย์ 1. ระบบดูดอากาศพ่นใส่ผู้ปฏิบัติงาน 2.แรงดูดควันน้อย 3. ป๊้มน้ำส่วนดักจับไอกรดเสีย เสร็จสิ้น
2020/0107 2020-03-13 10:25:57 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟฮาโลเจน 50 วัตต์ 4203 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0108 2020-03-13 13:34:49 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-064/1-1/57(2) เครื่องกลั่นโปรตีน 2218 เครื่องมือวิทย์ เสีย ยกเลิกงาน
2020/0109 2020-03-16 08:48:04 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ระบบไฟ 5205 5205 ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในห้อง 5205 มีปัญหาไม่สามารถใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0110 2020-03-16 09:30:54 ปิยะพร แตงอ่อน - หลอดไฟเสีย บริเวณโถงทางเดินชั้น 2 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0111 2020-03-17 08:29:58 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 031/1-8/38 ็Hot air oven 5205 เครื่องมือวิทย์ ระบบไฟไม่เข้าระบบ เสร็จสิ้น
2020/0112 2020-03-18 09:15:52 กัญญามณี ภู่เมธากุล อก850-0047/4-43/62 เครื่องปรับอากาศ1 2208 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0113 2020-03-18 09:17:55 กัญญามณี ภู่เมธากุล อก850-0047/1-1/59 เครื่องปรับอากาศ2 2208 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0114 2020-03-18 10:47:42 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง โรงอาหาร ประปา หัวฉีดสายชำระหัก เสร็จสิ้น
2020/0115 2020-03-18 10:57:21 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำชาย หน้าภาคฯวัสดุภัณฑ์ ประปา โถฉี่ห้องน้ำชายตัวที่ 2 น้ำไม่ไหลเมื่อกดปุ่ม เสร็จสิ้น
2020/0116 2020-03-18 14:31:44 โกเมศ ทองดีเลิศ - ย้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายชื่อหน่วยงาน ห้องสำนักงานสอบเทียบ อาคารสถานที่ ย้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายชื่อหน่วยงานรองรับมาตรการลดความเสี่ยง เสร็จสิ้น
2020/0119 2020-03-22 09:40:29 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อก853-0047/40-43/62 เครื่องปรับอากาศ 5308 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0120 2020-03-23 10:31:21 รัตนา บิลตะหลี - หลอดไฟ ห้องน้ำชายสำนักงานเลขาฯ ไฟฟ้า หลอดไฟห้องน้ำชายสำนักงานเลขาเสีย เสร็จสิ้น
2020/0121 2020-03-23 10:34:12 รัตนา บิลตะหลี - พัดลมดูดอากาศ สำนักงานเลขาฯ อาคารสถานที่ พัดลมดูดอากาศในสำนักงานเลขาชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0122 2020-03-23 13:36:08 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ พัดลมเพดาน พัดลมเพดาน ห้อง 6201 ไฟฟ้า พัดลมไม่หมุน เสร็จสิ้น
2020/0123 2020-03-23 13:36:53 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสีย ห้อง 6201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0124 2020-03-23 14:45:46 รัตนา บิลตะหลี - ลูกบิดประตู ห้อง 3308 อาคารสถานที่ ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2020/0125 2020-03-25 10:13:42 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล 855-033/1-1/42 เครื่องรีดและผสม pilotplant เครื่องมือวิทย์ น้ำมันรั่ว (ซีลยางน่าจะหมดอายุ) เสร็จสิ้น
2020/0126 2020-03-25 10:39:43 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล - เครื่องชั่ง 4302 เครื่องมือวิทย์ เปิดเครื่องไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0127 2020-03-25 16:26:17 วาสนา หนูอุไร - ตู้ดูดควัน 4302 เครื่องมือวิทย์ สวิตช์เสีย เสร็จสิ้น
2020/0131 2020-04-01 12:37:21 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0047/1-1/62 แอร์ 3310(ห้องเซิฟเวอร์) แอร์ น้ำหยดลงพื้น เสร็จสิ้น
2020/0132 2020-04-02 11:36:49 นิภานัน นิตย์ศิริ - ชุดก๊อกน้ำ และอ่างน้ำสแตนเลส 2218 (ห้องแลป ADCET เก่า) ประปา น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0133 2020-04-02 13:59:09 วาสนา หนูอุไร vd 840-0055/3-4/62 กล้องวงจรปิด 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0134 2020-04-16 08:50:07 รัตนา บิลตะหลี - หลอดไฟ ห้องน้ำชายสำนักงานเลขาฯ ไฟฟ้า หลอดไฟห้องน้ำชายสล.กระพริบ เสร็จสิ้น
2020/0135 2020-04-16 11:17:42 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - ท่อระบายน้ำแอร์ ห้องประชุม 2 แอร์ น้ำแอร์รั่วออกมาข้างนอก ไม่ระบายตามท่อ เสร็จสิ้น
2020/0136 2020-04-20 10:32:23 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.840-017/1-1/43 Stabilizer ของเครื่องวัดสี 2305 เครื่องมือวิทย์ ปลั๊กเสียบหลุด เสร็จสิ้น
2020/0137 2020-04-20 13:45:24 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.840-0040/11-40/53 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเเน็ตมีปัญหา เสร็จสิ้น
2020/0138 2020-04-21 08:36:31 กิจจา จาระวรรณ อก857-22/1-1/58 เครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร 5102 เครื่องมือวิทย์ บำรุงรักษา เสร็จสิ้น
2020/0139 2020-04-22 18:55:23 นิภานัน นิตย์ศิริ อก 842-064/1-1/57(1) เครื่องดักจับไอกรดสำหรับเตาย่อยโปรตีน ห้อง 3313 (ADCET LAB) เครื่องมือวิทย์ เครื่องดูดไอกรดเสีย เสร็จสิ้น
2020/0140 2020-04-23 10:33:26 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก 853-122/3-3/49 ฺbiosaftycaninate 5304 เครื่องมือวิทย์ หลอด UV เสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0141 2020-04-23 13:35:35 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.041/2-2/40 Shaker 5201 เครื่องมือวิทย์ ชุดควบคุมชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0142 2020-04-23 13:36:15 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - Shaker 5201 เครื่องมือวิทย์ สายพานขาด เสร็จสิ้น
2020/0143 2020-04-25 11:14:45 กัญญามณี ภู่เมธากุล - ก๊อกน้ำ ห้องปฏิบัติการทดสอบ้านเคมี (Lab Ascet เก่า) ประปา เปลี่ยนให้เป็นก๊อกน้ำ1 หัว เสร็จสิ้น
2020/0144 2020-04-25 11:16:06 กัญญามณี ภู่เมธากุล - ชั้นวางของ ห้องปฏิบัติการทดสอบ้านเคมี (Lab Ascet เก่า) อาคารสถานที่ ติดตั้งชั้นวางของ เสร็จสิ้น
2020/0145 2020-04-25 11:17:36 กัญญามณี ภู่เมธากุล - กลอนประตู และลูกบิด ห้องปฏิบัติการทดสอบ้านเคมี (Lab Ascet เก่า) อาคารสถานที่ กลอนประตู และลูกบิด เปิด/ปิดยาก เสร็จสิ้น
2020/0146 2020-04-27 09:27:37 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4202 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0148 2020-04-27 13:58:59 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.0047/28-34/42 เครื่องปรับอากาศ 5103 แอร์ ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ เสร็จสิ้น
2020/0149 2020-04-27 14:53:41 อัจฉรา ผ่องผิว - พื้นปูนชำรุด ห้องนํ้าหญิง(อก.8ข้างล่าง) โทรศัพท์ พื้นแตกมดทำรังขุดดินขื้นทุกวัน เสร็จสิ้น
2020/0150 2020-04-27 16:45:51 นันธชา ไฝทอง อก. 850-106/1-1/57 เครื่องทำน้ำแข็ง 2218 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0151 2020-04-27 16:47:39 นันธชา ไฝทอง อก. 840-017/1-1/43 เครื่องปรับกระแสไฟ 2305 ไฟฟ้า ปลั๊กหลุด เสร็จสิ้น
2020/0152 2020-04-28 14:31:27 ปิยะพร แตงอ่อน - ทาสี ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารสถานที่ ทาสีใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0154 2020-04-29 16:23:01 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ชั้นวางขวดสารเคมีกลุ่ม Solvent acid-base 5202 เครื่องมือวิทย์ ไม่มีตู้สำหรับจัดเก็บขวดสารเคมีกลุ่ม Solvent acid-base ยกเลิกงาน
2020/0155 2020-04-30 15:23:02 ดวงเพ็ญ พรหมบริรักษ์ อก841-0040/5-1/55 คอมพิวเตอร์ สล คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องช้ามาก เสร็จสิ้น
2020/0157 2020-05-08 14:00:07 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ลูกบิดประตู 5103 (ิฺBioprocess) อาคารสถานที่ ลูกบิดประตูชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0158 2020-05-08 14:01:01 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - สายชำระ ห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 1 ประปา สายชำระชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0159 2020-05-13 08:53:52 กิจจา จาระวรรณ อก890-064/1-1/57(2) เครื่องยอยโปรตีน 2218 เครื่องมือวิทย์ ฟิวส์ความร้อนตัดการทำงานHeater ไหม้ เสร็จสิ้น
2020/0161 2020-05-15 08:50:56 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0056-/11-11/51 ไมค์ประชุม ประชุม1 โสต สวิทช์ เปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0163 2020-05-18 10:18:29 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ - ก็อกน้ำ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ADCET) ประปา น้ำซึมจากหัวก็อก เสร็จสิ้น
2020/0165 2020-05-19 10:44:55 วริญดา ประทุมวัลย์ - ปลั๊กไฟ 4310 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด เสร็จสิ้น
2020/0166 2020-05-19 10:45:21 วริญดา ประทุมวัลย์ - ปลั๊กไฟ 4302 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด เสร็จสิ้น
2020/0167 2020-05-19 11:28:51 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล 855-033/1-1/42 เครื่องรีดและผสม Pilot plant MT เครื่องมือวิทย์ น้ำมันรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0168 2020-05-19 15:34:25 วาสนา หนูอุไร - เก้าอี้ 2 ตัว 4203 อาคารสถานที่ ล้อหลุด เสร็จสิ้น
2020/0169 2020-05-19 15:46:46 วาสนา หนูอุไร อก 840-167/2-1/61(7) เครื่องชั่ง 4202 เครื่องมือวิทย์ ชั่งได้ไม่ตรงกับน้ำหนักจริง เสร็จสิ้น
2020/0170 2020-05-20 09:07:31 นันธชา ไฝทอง - โคมไฟ 2208 ไฟฟ้า ขอติดตั้งโคมไฟจำนวน 6 ดวง เสร็จสิ้น
2020/0171 2020-05-20 09:09:27 นันธชา ไฝทอง - ปลั๊กไฟ 2305 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม เสร็จสิ้น
2020/0172 2020-05-20 10:11:12 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - เพิ่มปลั๊กไฟในห้องปฏิบัติการ 5203 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟมีปริมาณไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2020/0173 2020-05-20 10:13:09 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - โทรศัพท์ 5203 โทรศัพท์ เลื่อนย้ายสายโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2020/0174 2020-05-20 10:16:30 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 853-0066/4-4/56 (โอน) ตู้เก็บสารเคมี 5203 อาคารสถานที่ เพิ่มประตูตู้เพื่อให้สามารถล็อกกุญแจได้ เสร็จสิ้น
2020/0175 2020-05-20 10:19:27 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตู้เก็บสารเคมีกลุ่มกรดและตัวทำละลาย 5202 อาคารสถานที่ ไม่มีตู้สำหรับจัดเก็บกรดและตะวทำละลาย ยกเลิกงาน
2020/0176 2020-05-21 11:04:10 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4205 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0177 2020-05-22 13:49:34 โกเมศ ทองดีเลิศ - พื้นห้อง ห้องทดสอบจุลินทรีย์ADCET อาคารสถานที่ แผ่นปูพื้นหลุดล่อน ยกเลิกงาน
2020/0178 2020-05-27 10:37:34 วาสนา หนูอุไร - ไมโครเวฟ 4310 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0179 2020-05-29 10:57:28 นันธชา ไฝทอง - - 2205 ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟ เสร็จสิ้น
2020/0180 2020-05-29 10:58:17 นันธชา ไฝทอง - - 2208 ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟ เสร็จสิ้น
2020/0181 2020-05-29 10:59:44 นันธชา ไฝทอง - - 2305 อาคารสถานที่ พื้นระเบียงหลังห้องร้าว เสร็จสิ้น
2020/0182 2020-05-29 11:01:02 นันธชา ไฝทอง - หลอดไฟ 2305 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0183 2020-05-29 11:02:18 นันธชา ไฝทอง - ประตูห้อง 2208 อาคารสถานที่ ติดตั้งประตูแทนของเดิมที่ชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0184 2020-05-29 11:03:29 นันธชา ไฝทอง - อ่างล้างอุปกรณ์ 2208 ประปา ย้ายและติดตั้งอ่างล้างอุปกรณ์ เสร็จสิ้น
2020/0185 2020-05-29 15:50:32 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ - - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ADCET) อาคารสถานที่ น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0186 2020-05-30 14:20:15 กันยา อัครอารีย์ อก857-0040/9-5/55 คอมพิวเตอร์ ห้อง 5112 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถลงโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อการสอนได้ เสร็จสิ้น
2020/0187 2020-05-30 14:54:15 กันยา อัครอารีย์ - WIFI ห้อง 5105 (ห้องภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร) เครือข่าย/network ค้นหาสัญญาณ WIFI ไม่เจอ เสร็จสิ้น
2020/0188 2020-06-02 13:40:18 ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว อก. 850-0047/43-43/62 แอร์ 2214 แอร์ แอร์ไม่ทำความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0189 2020-06-04 11:40:03 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี - computer 5308 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง network fail เสร็จสิ้น
2020/0190 2020-06-04 15:27:54 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-0047/2-6/47 เครื่องปรับอากาศ 5104 แอร์ แอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0191 2020-06-08 08:50:19 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ห้อง Freezer (-20 C) 6104 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0193 2020-06-08 13:01:02 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0035-/1-1/55 ตู้ลำโพงขยายเสียง ประชุม2 โสต สวิทช์ เปิดเลือกฟังชั่นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0194 2020-06-08 13:02:43 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0056-/9-11/51 ไมค์ประชุม ประชุม2 โสต สวิทช์ เปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0195 2020-06-08 13:03:33 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0056-/6-11/51 ไมค์ประชุม ประชุม2 โสต สวิทช์ เปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0196 2020-06-09 10:50:17 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟนีออน 4308 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0197 2020-06-09 11:13:53 อภิชาติ อู๋ไพจิตร อก 853-0047/1-1/51 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 5302 (อยู่ภายในห้อง 5301) แอร์ เสีย (ไม่ทำงาน) เสร็จสิ้น
2020/0198 2020-06-09 15:33:52 อุษา จีนทอง - ติดตั้งสาย lan ห้องประชุมคลินิก คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งสาย lan เสร็จสิ้น
2020/0199 2020-06-10 10:03:41 กัญญามณี ภู่เมธากุล - ทำชั้นวางของติดผนัง ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี (Lab Ascet เก่า) อาคารสถานที่ ติดตั้งชั้นวางของเพิ่มเติม เสร็จสิ้น
2020/0200 2020-06-10 10:05:52 กัญญามณี ภู่เมธากุล - พัดลมระบายอากาศ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี (Lab Ascet เก่า) อาคารสถานที่ พัดลมระบายอากาศเสีย เสร็จสิ้น
2020/0201 2020-06-10 10:07:42 กัญญามณี ภู่เมธากุล - ท่อน้ำตัน ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี (Lab Ascet เก่า) ประปา ท่อน้ำตัน เสร็จสิ้น
2020/0202 2020-06-10 16:03:55 นันธชา ไฝทอง อก. 840-167/2-1/61(1) คอมพิวเตอร์ 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องการลงโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
2020/0203 2020-06-11 09:09:15 ไชยรัตน์ ศรีประสม ห้องเรียน3301 งานทาสีหน้าห้องเรียน 3301 สีขาวพื้นที่ด้านหน้าเวที ห้อง3301 อาคารสถานที่ พื้นที่ ด้านหน้าสกปรกทาสีใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0204 2020-06-15 09:51:04 วาสนา หนูอุไร อก 840-0051/7-1/43 พัดลมดูดอากาศ 3312 ไฟฟ้า เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0205 2020-06-15 09:51:51 วาสนา หนูอุไร - พัดลมดูดอากาศ 4308 ไฟฟ้า เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0206 2020-06-15 14:49:05 รัตนา มานัสนันท์ อก 842-040/1-1/57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง Adaptor Notebook Dell XPS 13 ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0208 2020-06-17 16:53:46 อุษา จีนทอง - - คลังสินค้า (ห้องเก็บน้ำดื่ม) อาคารสถานที่ มีหนูเข้าไปในห้อง เสร็จสิ้น
2020/0209 2020-06-19 09:11:18 กิจจา จาระวรรณ - คอมพิวเตอร์ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มแรม เสร็จสิ้น
2020/0210 2020-06-19 09:59:43 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสีย 5202 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 4 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0211 2020-06-19 10:03:00 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.853-001/1-7/52 ตู้แช่เย็น -20 องศาเชลเชียส 6201 เครื่องมือวิทย์ ตู้ไม่มีความเย็น ยกเลิกงาน
2020/0212 2020-06-19 10:13:17 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และชั้น 3ตึก ไบโอเทค อาคารสถานที่ ห้องตัน ชั้น2 จำนวน 1ห้อง ชั้น 3จำนวน 1 ห้อง น้ำไหลตลอดเวลา ชั้น 2จำนวน 1ห้อง เสร็จสิ้น
2020/0213 2020-06-19 15:18:56 ปิยะพร แตงอ่อน - ปลั๊กไฟ ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไฟฟ้า ติดตั้งเพิ่มเติมใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
2020/0214 2020-06-22 10:36:41 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก0042/1-3/38 เครื่องสำรองไฟ UPS 3303 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำรองไฟไม่จ่ายไฟออกมาเมื่อไฟดับ เสร็จสิ้น
2020/0215 2020-06-22 14:26:12 ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว - โทรศัพท์ 2214 โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0216 2020-06-22 14:53:08 ไชยรัตน์ ศรีประสม ห้องเรียน3301 หลอดไฟหน้าเวที ห้อง3301 ไฟฟ้า ไฟเปิดสวิทช์ไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0217 2020-06-23 15:06:36 สุวิชาญ เตียวสกุล - โทรศัพท์สำนักงาน ADCET ชั้น 2 โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2020/0218 2020-06-24 09:54:40 ภควดี คงแจ่ม - หลอดไฟยาม สล. ใกล้ที่นั่งภควดี ไฟฟ้า ไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2020/0220 2020-06-25 15:03:56 ดวงเพ็ญ พรหมบริรักษ์ อก840-0042/4-12/57 เครื่องสำรองไฟ สำนักงานเลขานุการคณะ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0221 2020-06-29 13:34:40 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - เครื่องคอมพิวเตอร์ 5203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบมีปัญหา เสร็จสิ้น
2020/0222 2020-06-29 16:46:07 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.853-001/1-1/52 ตู้แช่ -20 6201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0223 2020-06-30 09:38:17 ปิยะพร แตงอ่อน - รางเก็บสายไฟ ห้องประชุม 1 ไฟฟ้า ติดตั้งรางเก็บสายไฟ เสร็จสิ้น
2020/0224 2020-06-30 11:05:27 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก. 853-031/5-5/40 ็Hot air oven (สำหรับฆ่าเชื้อเครื่องแก้วอุณหภูมิ 180 องศาฯ) 5205 เครื่องมือวิทย์ เกิดเสียดังระหว่างใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0225 2020-06-30 13:19:41 นันธชา ไฝทอง - โต๊ะแลป 2305 อาคารสถานที่ เพิ่มโต๊ะวางเครื่องมือ เสร็จสิ้น
2020/0226 2020-06-30 15:53:25 อุษา จีนทอง - เครื่องสำรองไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สำรองไฟ เสร็จสิ้น
2020/0227 2020-06-30 16:51:24 เฉลิมพล ณ ถลาง - boiler อก.7 อก.7 เครื่องมือวิทย์ นำ้ยาล้างตะกรันหมด เสร็จสิ้น
2020/0228 2020-07-01 13:41:06 วริญดา ประทุมวัลย์ - ปลั๊กไฟ 4203 ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด เสร็จสิ้น
2020/0229 2020-07-02 15:10:43 อุษา จีนทอง - สายโทรศัพท์ 3204 (สำนักงาน ADCET) โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ/เดินสายใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0230 2020-07-08 08:51:44 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก844-212/9-9/53(2) คอมพิวเตอร์ 3313 เครื่องมือวิทย์ สวิทช์ปิดเปิดเสีย ถ่านหมด ลงโปรแกรมใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0231 2020-07-08 09:09:33 ปาริดา จันทร์สว่าง อก850-0047/7-1/53(สข) เครื่องปรับอากาศ 8204 แอร์ เสีย เสร็จสิ้น
2020/0232 2020-07-08 10:07:04 โกเมศ ทองดีเลิศ ADCET0001/1-1/50 Incubator ห้องทดสอบจุลินทรีย์ADCET เครื่องมือวิทย์ เปิดเครื่องไม่ติด ยกเลิกงาน
2020/0233 2020-07-08 10:08:28 โกเมศ ทองดีเลิศ อก.842-0047/1-1/57 เครื่องปรับอากาศ ห้องทดสอบจุลินทรีย์(ADCET) แอร์ รีโมตไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0234 2020-07-08 16:15:06 ปิยะพร แตงอ่อน - ฝ้า ห้องคณบดี และ ห้องรองคณบดี (ศุภชัย) อาคารสถานที่ ผุ น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0235 2020-07-09 09:26:08 ปิยะพร แตงอ่อน - ประตู,ขอบประตู ห้องประชุม 1, 2, 3208 อาคารสถานที่ ทาสีประตู เสร็จสิ้น
2020/0236 2020-07-09 09:27:06 ปิยะพร แตงอ่อน - ลูกบิด,โช๊คประตู ห้องประชุม 1, 2 อาคารสถานที่ ปิดประตูมีเสียงดัง ลูกบิดเสีย เสร็จสิ้น
2020/0237 2020-07-10 13:56:53 นันธชา ไฝทอง อก850-234/1-1/61(3) เครื่องสำรองไฟ ห้องแลป Food safety คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถใช้งานได้/เปิดเครื่องไม่ติด ยกเลิกงาน
2020/0239 2020-07-13 14:32:44 บุษกร ทองสาย - ประตู ห้องเครื่องชั่ง2108/2 ห้องวิจัย อ.ดุสิดา ห้องนํ้าชาย ตึกอ.ก2ชั้น1 อาคารสถานที่ ตัวล็อคเสียเวลาปิดมีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2020/0240 2020-07-13 16:49:02 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/1-3/54 แอร์ food safety lab แอร์ ไม่มีความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0241 2020-07-13 16:50:39 นันธชา ไฝทอง อก.0047/1-2/37 แอร์ food safety lab แอร์ ไม่มีความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0242 2020-07-14 16:59:10 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0243 2020-07-16 11:04:49 ไชยรัตน์ ศรีประสม ups เครื่องสำรองไฟ 3301 ห้องเรียน คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไฟเปิดสวิทช์ไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0244 2020-07-16 15:49:34 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-052/1-1/60(1) Screw​ Extruder Pilot plant MT เครื่องมือวิทย์ Heaterไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2020/0245 2020-07-17 10:40:30 นันธชา ไฝทอง Firin-46-385/1-1/2561 เครื่องสำรองไฟ 2305 เครื่องมือวิทย์ แบตเสื่อม เสร็จสิ้น
2020/0246 2020-07-17 11:11:00 กรวรรณ ชากรี - - - โทรศัพท์ ขอซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่ จำนวน 5 เครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0247 2020-07-20 11:10:59 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-008/1-1/58(1) คอมพิวเตอร์ 4204 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องแสดงวันที่ไม่ตรง เสร็จสิ้น
2020/0248 2020-07-21 16:37:53 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/4-1/54 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0249 2020-07-24 08:34:32 กรวรรณ ชากรี อก841-026/1-1/53 Autoclave 4301 เครื่องมือวิทย์ เครื่องทำงานไม่ได้ ยกเลิกงาน
2020/0251 2020-07-24 10:30:19 วาสนา หนูอุไร - ตะแกรงล้างเยื่อ 4201 เครื่องมือวิทย์ เพิ่มการใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0252 2020-07-24 10:34:28 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อ่างน้ำรั่ว อ่างน้ำรั่ว 6201 ประปา อ่างน้ำบริเวณท่อรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0253 2020-07-24 15:10:58 ปาริดา จันทร์สว่าง อก840-119/1-1/45(1) ชุดเมมเบรนฟิลเตรชั่นแบบใช้ความดันขับ (ชุดกรอง MF/UF) อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องวัดความดันอ่านค่าไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0254 2020-07-29 13:45:38 วรรธน์ชานน สมิตถ์วงศ์ฉัตร - รถกระบะ ยานพาหนะ ยานพาหนะ รุ้ปืนแตกยางหมดอายุ เสร็จสิ้น
2020/0255 2020-08-03 09:46:56 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ - ติดตั้งระบบ Lan 4312 เครือข่าย/network ไม่มีระบบ Lan เข้า Lan ไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0256 2020-08-03 09:49:53 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ - โทรศัพท์ 4312 โทรศัพท์ ไม่มีระบบโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
2020/0257 2020-08-04 08:20:55 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ อก 850-0047/13-43/62 เครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ADCET) แอร์ เปิดใช้งานเครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0259 2020-08-04 09:58:38 ปิยะพร แตงอ่อน - เครื่องพริ้น ห้องเลขานุการผู้บริหารชั้น 2 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หัวพริ้นตัน เสร็จสิ้น
2020/0260 2020-08-05 09:36:58 รัตนา บิลตะหลี อก850-0042/17-19/44 เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักงานเลขาฯ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำรองไฟฟ้าไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2020/0261 2020-08-05 10:23:12 อัจฉรา ผ่องผิว - หลอดไฟเสียห้องทดสอบชิมอก.8(ห้อง8201) ห้องทดสอบชิมอก.8 (8201) ไฟฟ้า ชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0262 2020-08-06 09:45:10 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-058/1-1/58 เครื่องวัดปริมาณก๊าซO2/CO2(OXYBABY) 4205 เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ติดไฟไม่เข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0263 2020-08-07 10:27:26 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 012/1-1/41 Incubator 6201 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ เสร็จสิ้น
2020/0264 2020-08-07 10:29:23 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ หลอดไฟเสีย หลอดไฟเสีย หน้าห้อง 6201 ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2020/0265 2020-08-07 15:29:35 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล อก840-0042/8-12/57 เครื่งสำรองไฟ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟขาด เสร็จสิ้น
2020/0266 2020-08-07 15:59:22 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0056-/3-4/61 lcd projector ห้อง2202 โสต สีแสดงผลเพี้ยน เสร็จสิ้น
2020/0267 2020-08-10 15:20:09 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - ทดสอบ - คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง - เสร็จสิ้น
2020/0268 2020-08-13 10:27:04 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-012/1-2/46 Incubator 5205 เครื่องมือวิทย์ แผงหน้าจอควบคุมไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
2020/0269 2020-08-13 11:53:13 กรวรรณ ชากรี อก 855-0047/1-1/52 เครื่องปรับอากาศ 4308 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0270 2020-08-13 11:54:39 กรวรรณ ชากรี - เครื่องปรับอากาศ 4301 (Cell culture) แอร์ ทำความสะอาดแอร์ เสร็จสิ้น
2020/0271 2020-08-14 10:06:50 วาสนา หนูอุไร - ตู้อบลมร้อน Pilot plant เครื่องมือวิทย์ ด้านในตู้เป็นสนิม เสร็จสิ้น
2020/0272 2020-08-17 09:16:48 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำชาย ข้างโรงอาหาร ประปา กดชักโครกไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0273 2020-08-18 09:00:43 วาสนา หนูอุไร - ตู้อบลมร้อนแแบบถาดหมุน Pilot plant เครื่องมือวิทย์ เข็มอุณหภูมิวิ่งตลอดเวลา ทำให้อุณหภูมิไม่คงที่ เสร็จสิ้น
2020/0274 2020-08-18 13:23:17 นันธชา ไฝทอง - หลอดไฟ ห้องแลปใหม่ อ.ก่องกาญจน์ (ห้อง GC) ไฟฟ้า หลอดไฟดับ เสร็จสิ้น
2020/0275 2020-08-19 09:20:49 ฮาบี่บ๊ะ ละหมาน - หลอดไฟ สำนักงานบริหารคณะฯ ไฟฟ้า หลอดไฟดับ เสร็จสิ้น
2020/0276 2020-08-20 08:53:36 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ฝ้าเพดาน 5104 อาคารสถานที่ น้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน เสร็จสิ้น
2020/0277 2020-08-20 09:50:05 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ตึกไบโอเทค อาคารสถานที่ กดน้ำแล้วมีน้ำรั่วไหลลงพื้น เสร็จสิ้น
2020/0278 2020-08-20 10:40:14 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล - เม้าส์ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถเลื่อน เสร็จสิ้น
2020/0279 2020-08-21 09:42:18 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/40 ตู้ดูดควัน 2108 เครื่องมือวิทย์ ท่อน้ำทิ้งรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0280 2020-08-21 09:43:28 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.146/1-1/39 ตู้ดูดควัน 2108 เครื่องมือวิทย์ วาล์วน้ำเสีย เสร็จสิ้น
2020/0281 2020-08-21 09:44:36 บุปผา จองปัญญาเลิศ - อ่างน้ำ ตัวที่ 1 2108 ประปา อ่างน้ำตัน เสร็จสิ้น
2020/0282 2020-08-24 13:26:29 วรรธน์ชานน สมิตถ์วงศ์ฉัตร - รถตุ้ พนักงานขับรถ ยานพาหนะ ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายนำ้ามันเครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0283 2020-08-25 08:46:58 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 (สำนักงาน ADCET) ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2020/0284 2020-08-26 09:55:11 อัจฉรา ผ่องผิว - เพิ่มปลักไฟ ห้องทดสอบชิมอก.8 (8201)ห้องเตรียมอาหารด้านหลัง แอร์ ไม่พอในการใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0285 2020-08-26 14:06:48 วาสนา หนูอุไร อก 855-052/1-1/59(2) ์Notebook 4307 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ปู่มแป้นพิมพ์เสีย เสร็จสิ้น
2020/0286 2020-08-26 17:27:18 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.0047/27-34/42 เครื่องปรับอากาศ 5103 แอร์ เครื่องไม่ทำความเย็น เสร็จสิ้น
2020/0287 2020-08-27 16:22:57 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0055-/1-1/56 กล้องวงจรปิด adcet โสต กล้องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0288 2020-08-27 19:24:03 นิภานัน นิตย์ศิริ - - ห้อง 3313 อาคารสถานที่ แจ้งกำจัดหนู เสร็จสิ้น
2020/0289 2020-08-27 19:26:30 นิภานัน นิตย์ศิริ อก 842-064/1-1/57 เตาย่อยโปรตีน ห้อง 3313 เครื่องมือวิทย์ software มีปัญหา ยกเลิกงาน
2020/0290 2020-08-27 19:28:27 นิภานัน นิตย์ศิริ อก 842-062/1-1/62 ชุดกรองของเครื่องวิเคราะห์ใยอาหาร ห้อง 3313 เครื่องมือวิทย์ ชุดกรองตัน เสร็จสิ้น
2020/0291 2020-08-28 15:28:43 กรวรรณ ชากรี อก 855-0047/1-1/52 เครื่องปรับอากาศ 4308 แอร์ ซ่อมแอร์ เสร็จสิ้น
2020/0292 2020-08-31 11:15:25 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0293 2020-09-01 08:39:17 โกเมศ ทองดีเลิศ ADCET.CAL-0002/1-1/63 เครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการเคมี ADCET แอร์ ไม่เย็น,ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ เสร็จสิ้น
2020/0294 2020-09-01 15:25:24 นันธชา ไฝทอง ADCET0003/1-1/56 air conditioner อก2 2218 ห้องแลปอาจารย์สุนิสา แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0295 2020-09-02 09:25:56 ปิยะพร แตงอ่อน - นาฬิกาแขวนผนัง ห้องคณบดี อาคารสถานที่ ถ่านหมด เสร็จสิ้น
2020/0296 2020-09-10 08:34:44 อุษา จีนทอง - พื้นห้อง 3204 (สำนักงาน ADCET) อาคารสถานที่ พื้นกระเบื้องบวม เสร็จสิ้น
2020/0297 2020-09-11 14:46:05 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-0041/1-1/56 เครื่องพิมพ์videojet Pilot​ plant​วัสดุภัณฑ์ เครื่องมือวิทย์ พิมพ์ชิ้นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0298 2020-09-11 15:11:23 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี อก853-001/1-1/44 ตู้เย็น ห้องแลป Food Biotechnology 5303 เครื่องมือวิทย์ ยางขอบประตูตู้เย็นเสื่อมสภาพ ยกเลิกงาน
2020/0299 2020-09-14 08:28:02 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.840-106/1-1/49 เครื่องทำน้ำแข็ง อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0300 2020-09-14 08:30:17 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.850-0047/5-5/53 แอร์ 8206 แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0301 2020-09-14 11:40:11 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5304 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0302 2020-09-15 10:15:21 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - ฉากรับภาพ 3304 อาคารสถานที่ ฉากหลุดจากตำแหน่งล๊อค เสร็จสิ้น
2020/0303 2020-09-15 10:41:34 กิจจา จาระวรรณ อก840-0040/3-1/55 คอมพิวเตอร์ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เมนบอร์ทเสีย เสร็จสิ้น
2020/0304 2020-09-15 12:08:05 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ ไม่มี ไม่มี 4210 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0305 2020-09-15 15:58:52 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4301 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0306 2020-09-18 10:45:43 นันธชา ไฝทอง อก. 850-167/1-1/45 เครื่องวัดสีของเหลว 2305 เครื่องมือวิทย์ จออ่านผลเสื่อมสภาพ ยกเลิกงาน
2020/0307 2020-09-18 15:09:37 วาสนา หนูอุไร - เทอร์โมคัปเปิล 4205 เครื่องมือวิทย์ สายเทอร์โมคัปเปิลขาด เสร็จสิ้น
2020/0308 2020-09-21 10:28:45 นันธชา ไฝทอง - อ่างล้าง 2302 ประปา อ่างน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0309 2020-09-21 10:30:18 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/1-1/44 เครื่องปรับอากาศ หน้าห้อง 2304 แอร์ เปิดแล้วไม่มีสัญญาณไฟ เสร็จสิ้น
2020/0310 2020-09-21 10:34:08 นันธชา ไฝทอง อก. 850-053/1-1/61 ็Hotplate & Stirer 2302 เครื่องมือวิทย์ ไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2020/0311 2020-09-21 10:35:43 นันธชา ไฝทอง อก. 840-0042/1-1/48 เครื่องสำรองไฟ 2302 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้า เสร็จสิ้น
2020/0312 2020-09-21 10:37:36 นันธชา ไฝทอง อก.850-043/2-1/44 Hotplate Stirer 2302 เครื่องมือวิทย์ ปุ่มควบคุมชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0313 2020-09-21 14:44:40 นันธชา ไฝทอง อก. 850-034/1-2/45 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ออโตเครป ห้องใหม่ทางเดินหน้าห้อง 2302 เครื่องมือวิทย์ เครื่องหยุดทำงานระหว่างใช้งาน ยกเลิกงาน
2020/0314 2020-09-21 14:48:41 นันธชา ไฝทอง อก. 850-034/1-1/51 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ออโตเครป ทางเดินหน้าห้อง 2302 เครื่องมือวิทย์ เครื่องหยุดทำงานระหว่างใช้งาน เสร็จสิ้น
2020/0315 2020-09-22 09:31:00 ปรียาภรณ์ เดชอรัญ - แอร์ อาคาร 7 ห้อง 7204 (ห้องทำงานเก่า ของ อ.กิตติ) แอร์ แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2020/0316 2020-09-22 15:46:23 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก.853-001/1-1/52 ตู้แช่ -20 6201 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิไม่เย็น เสียงดัง เสร็จสิ้น
2020/0317 2020-09-25 10:59:16 วาสนา หนูอุไร - ก็อกน้ำ 4202 ประปา มีน้ำหยดตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2020/0318 2020-09-25 11:04:48 วาสนา หนูอุไร - เครื่อง UPS 4310 เครื่องมือวิทย์ เครื่องชั่งเปิดไม่ติดเมื่อเสียบผ่าน UPS เสร็จสิ้น
2020/0319 2020-09-25 14:19:48 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-058/1-1/62(2) เครื่องพิมพ์ 4203 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพืหมึกไม่ออก เสร็จสิ้น
2020/0320 2020-09-25 16:01:13 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 853-011/1-1/48 pH meter 6201 เครื่องมือวิทย์ ค่าไม่นิ่ง ปลั้กเสียบแตก ยกเลิกงาน
2020/0321 2020-09-30 11:28:57 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-167/1-1/61 (2) เครื่องพิมพ์ 4310 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่อพิมพ์ขึ้นไฟแสดงซับหมึกเต็ม เสร็จสิ้น
2020/0322 2020-10-01 11:42:39 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ห้องกลาง ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ห้องกลาง ตึกไบโอเทค อาคารสถานที่ สายฉีดรั่ว น้ำไหลไม่หยุด เสร็จสิ้น
2020/0323 2020-10-01 14:35:29 กรวรรณ ชากรี อก841-008/1-1/55(1) เครื่องปั่นแห้ง 4301 เครื่องมือวิทย์ ซ่อม/เปลี่ยนลูกโม่ เสร็จสิ้น
2020/0324 2020-10-01 14:39:46 กรวรรณ ชากรี - ตู้เก็บของ โรงอาหาร อาคารสถานที่ ซ่อมตู้เก็บของ เสร็จสิ้น
2020/0325 2020-10-05 10:55:53 กรวรรณ ชากรี อก 850-0040/1-4/47 Monitor computer 2218 (ห้อง HPLC) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปลี่ยนหน้าจอตัวใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0326 2020-10-05 11:01:01 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 4209 โทรศัพท์ โทรศัพท์ไม่มีเสียงดังเมื่อโทรเข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2020/0327 2020-10-06 09:50:41 กุลวานีย์ เกปัน - ก๊อกน้ำ อก.8 ชั้น 1 cooking lab ประปา ก๊อกน้ำหลวม น้ำหยด เสร็จสิ้น
2020/0328 2020-10-07 09:11:10 รัตนา บิลตะหลี - ถังชักโครก ห้องน้ำชาย อก.3 ชั้น 2 ประปา ถังชักโครกน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0329 2020-10-07 09:15:37 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-172/1-1/62 (2) เครื่องพิมพ์ epson 4203 ห้องออกแบบ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถพิมพ์สีแดงได้ เสร็จสิ้น
2020/0330 2020-10-07 17:12:44 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - Hot air oven 5104 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิที่ตั้งไว้มีค่าขึ้นลงตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2020/0331 2020-10-08 13:25:02 แพรผกา ยอดสังข์ ADCET0005/1-1/59 คอมพิวเตอร์ ADCET ชั้น 2 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวินโดส์ใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0332 2020-10-08 14:27:20 มณี วิทยานนท์ - คอมพ์ฯ 2311 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0333 2020-10-08 14:29:25 มณี วิทยานนท์ อก840-0040/1-40/53 คอมพ์ฯ 2209 ห้องภาควิชาเทคโนฯอาหารฯ เครือข่าย/network ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0334 2020-10-08 15:08:22 ไชยรัตน์ ศรีประสม ปลั้กไฟ ชุดปลั้กไฟ ประชุม1 ไฟฟ้า ไฟช้อต และตัวปลั้กแตก เสร็จสิ้น
2020/0335 2020-10-09 10:40:26 อัจฉรา ผ่องผิว - ติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู ห้องนั้าชาย อก.8 อาคารสถานที่ ไม่มีใช้ เสร็จสิ้น
2020/0336 2020-10-09 13:28:20 ปิยะพร แตงอ่อน - รีโมทแอร์ ห้องผช.ฝ่ายกิจการนักศึกษา แอร์ ถ่ายรีโมทหมด เสร็จสิ้น
2020/0337 2020-10-09 13:30:08 ปิยะพร แตงอ่อน - โทรศัพท์ ห้องเลขานุการผู้บริหารชั้น 2 โทรศัพท์ ระบบโชว์เบอร์เสีย เสร็จสิ้น
2020/0338 2020-10-12 09:34:16 ปาริดา จันทร์สว่าง - เครื่องสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤติ (Supercritical fluid extractor) 8204 เครื่องมือวิทย์ ระบบน่าจะมีรอยรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0339 2020-10-12 09:35:09 ปาริดา จันทร์สว่าง - เครื่องสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤติ (Supercritical fluid extractor) 8204 เครื่องมือวิทย์ ไม่มีสายโซ่คล้องถังแก๊ส เสร็จสิ้น
2020/0340 2020-10-12 09:36:47 ปาริดา จันทร์สว่าง อก840-195/1-1/43 เครื่องวิเคราะห์หาพลังงานความร้อน 8204 เครื่องมือวิทย์ ไม่มีสายโซ่คล้องถังแก๊ส เสร็จสิ้น
2020/0341 2020-10-12 11:51:00 กรวรรณ ชากรี อก850-173/1-1/63(1) คอมพิวเตอร์ (หน้าจอ) 2218 (ห้อง HPLC) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม Microsoft office เสร็จสิ้น
2020/0342 2020-10-15 13:36:53 วาสนา หนูอุไร อก 855-018/1-1/41 ตู้อบ memmert 4202 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้และมีกลิ่นไหม้จากตู้ เสร็จสิ้น
2020/0343 2020-10-15 15:47:59 วาสนา หนูอุไร - เพดานห้อง 4301(ห้องกระจก) 4301 อาคารสถานที่ มีน้ำหยดจากเพดานตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2020/0344 2020-10-16 16:32:59 รัตนา บิลตะหลี - อ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 2 ประปา อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงอก.2 ชำรุด เสร็จสิ้น
2020/0345 2020-10-19 08:43:00 นันธชา ไฝทอง อก 8500047/1-6/47 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ แอร์เสีย เสร็จสิ้น
2020/0346 2020-10-20 09:39:07 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.150/1-1/40 เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำ อก.1 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0347 2020-10-21 10:39:44 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด หลอดไฟเสีย ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ตึกไบโอดีเทน ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0348 2020-10-21 10:42:45 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ โต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะปฏิบัติการ 6201 อาคารสถานที่ แผงกั้นกันน้ำกระเด็นบนโต๊ะปฏิบัติการหักพัง เสร็จสิ้น
2020/0349 2020-10-21 13:35:46 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-052/1-1/59(1) เครื่องซีลสายพานเติมแก๊สไนโตรเจน 4310 เครื่องมือวิทย์ น็อตล็อคท่อแกีสไม่สามารถล็อคได้ เสร็จสิ้น
2020/0350 2020-10-26 14:45:20 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟฟ้า 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0351 2020-10-29 08:52:10 สันทัด วิเชียรโชติ - Computer 2309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง Not boot windows เสร็จสิ้น
2020/0352 2020-10-29 09:04:30 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก840-083/1-1/58 เครื่องฟรีสดราย 3313 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิ​คอนเดนเซอร์​ลงไม่ถึง-80องศา​ เสร็จสิ้น
2020/0353 2020-10-29 10:42:58 นิภานัน นิตย์ศิริ อก 840-0047/31-43/62 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 3313 (ด้านใน) แอร์ แอร์ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0354 2020-10-30 10:23:11 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ หน้าห้อง 4201 ไฟฟ้า หลอดไฟ(แบบตะเกียบ)เสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2020/0355 2020-11-16 09:26:59 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-041/3-4/52 เครื่องเขย่า (shaker) 5203 เครื่องมือวิทย์ ระบบ shaking ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0356 2020-11-17 11:10:04 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-064/1-1/57(2) เครื่องกลั่นโปรตีน Foss 2218 เครื่องมือวิทย์ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0357 2020-11-17 11:33:34 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-064/2-1/48 เครื่องย่อยโปรตีน Gerhardt 2108 เครื่องมือวิทย์ บลอคใส่ตัวอย่างเสียรูป เสร็จสิ้น
2020/0358 2020-11-17 11:34:52 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-064/2-1/48 (1) เครื่องย่อยโปรตีน Gerhardt 2108 เครื่องมือวิทย์ บล็อคเสียสภาพเดิม เสร็จสิ้น
2020/0359 2020-11-23 08:41:32 นันธชา ไฝทอง - ท่อรับน้ำฝน ระเบียงด้านทิศตะวันออก ห้อง Food Quality Control Lab (2305) อาคารสถานที่ ท่อรับน้ำฝนรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0360 2020-11-23 08:42:58 นันธชา ไฝทอง อก. 8500047/2-1/55 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ แอร์เสีย เสร็จสิ้น
2020/0361 2020-11-23 08:49:20 นันธชา ไฝทอง - สวิทช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า ห้อง Fishery Product Lab (2208) ไฟฟ้า ย้ายสวิทช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า เสร็จสิ้น
2020/0362 2020-11-23 08:54:00 นันธชา ไฝทอง - ระบบไฟฟ้า 2205 ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2020/0363 2020-11-23 09:31:37 บุษกร ทองสาย - กลอนประตูห้องแลป แลปเคมี 2108 อาคารสถานที่ ขอบไม้กลอนประตูแตก เสร็จสิ้น
2020/0364 2020-11-23 15:31:13 สมพร นิลมณี 844-0020/18-24/53(46) โต๊ะ 3310 อาคารสถานที่ ทำสีและดัดแปลงที่พักขาโต๊ะ (โครงเหล็ก) เสร็จสิ้น
2020/0365 2020-11-24 08:22:55 เฉลิมพล ณ ถลาง คอมพิวเตอร์ PC office adcet adcet0003/2-2/55 office adcet ชั้น 2 (โต๊ะคุณเฉลิมพล) คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ปุ่ม power เสีย เสร็จสิ้น
2020/0366 2020-11-24 14:45:36 รัตนา บิลตะหลี - สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ด้านห้อง 3307 ประปา สายฉีดห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ด้านห้อง 3307 รั่ว เสร็จสิ้น
2020/0367 2020-11-26 10:12:17 วริญดา ประทุมวัลย์ อ842-058/1-1/57 เครื่องวัดปริมาณแก๊ส 4205 เครื่องมือวิทย์ วัดค่าไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0368 2020-11-27 19:12:10 กรวรรณ ชากรี - เครื่องปรับอากาศ 4301 (ห้องที่มีตู้ Laminar) แอร์ แอร์รั่ว เสร็จสิ้น
2020/0369 2020-11-28 14:15:11 เบญจมาส เชียรศิลป์ - - ้ห้องพักนักศึกษา 5115 อาคารสถานที่ เพดานน้ำรั่วหยดหลายตำแหน่ง มีเชื้อราขึ้นเพดานเต็มไปหมด เสร็จสิ้น
2020/0370 2020-11-30 10:27:58 กิจจา จาระวรรณ - ห้องพักนักศึกษา 5115 อาคารสถานที่ ปรับปรุงห้องใหม่ เสร็จสิ้น
2020/0371 2020-12-01 08:39:07 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - พัดลมระบายอากาศและไฟชุดหน้า 3309 ไฟฟ้า พัดลมเกิดประกายไฟช๊อต ไฟชุดหน้าดับ เสร็จสิ้น
2020/0372 2020-12-01 10:07:34 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.850-122/1-1/44 ฺBiosefty cabinate food sefty (แลปอาจารย์กิตติยา) เครื่องมือวิทย์ ระบบปล่อยอากาสด้านบนไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2020/0373 2020-12-01 11:26:31 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 853-0047/3-4/50 แอร์ ห้อง 6201 แอร์ น้ำหยดจากตัวแอร์ เสร็จสิ้น
2020/0374 2020-12-01 11:46:39 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-031/1-1/47 oven (memmert) 2108 เครื่องมือวิทย์ ไฟหน้าจอไม่ติด ปุ่ม alarm ติดตลอด เสร็จสิ้น
2020/0375 2020-12-01 11:48:46 บุปผา จองปัญญาเลิศ - น้ำไหลจากบนฝ้าตอนฝนตก 2108 อาคารสถานที่ น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0376 2020-12-01 13:26:12 กรวรรณ ชากรี อก841-103/1-1/53(51) CO2 incubator 4301 เครื่องมือวิทย์ ค่าความชื้นของตู้เกินกว่าที่กำหนด ยกเลิกงาน
2020/0377 2020-12-01 14:51:40 กัญญามณี ภู่เมธากุล - หลังคารั่ว ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี (Lab Ascet เก่า) อาคารสถานที่ หลังคารั่ว เสร็จสิ้น
2020/0378 2020-12-01 16:56:28 นิภานัน นิตย์ศิริ - หลอดไฟ ห้อง 3313 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2020/0379 2020-12-03 08:27:28 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0106/2-2/60 นาฬิกาดิจิตอล 3309 อาคารสถานที่ ย้ายนาฬิกามาติดตั้งที่ห้อง 3309 เสร็จสิ้น
2020/0380 2020-12-03 10:37:39 บุปผา จองปัญญาเลิศ - หลอดไฟยาว 40 วัตต์ 2 หลอด และเดินสายไฟให้เรียบร้อยพร้อมสวิทช์ บริเวณตู้เก็บของ ของนักศึกษา ด้านข้างห้อง 2108 ไฟฟ้า ไฟหลอดสั้นที่มีอยู่ไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0381 2020-12-03 10:58:42 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล - เครื่องอัดจานแบบควบคุมความร้อน Pilot plant MT เครื่องมือวิทย์ Heaterไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2020/0382 2020-12-03 11:02:01 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล - เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำ Pilot plant MT เครื่องมือวิทย์ วาล์ลน้ำหัก เสร็จสิ้น
2020/0383 2020-12-07 09:16:06 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/4-5/42 แอร์ 4204 แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0384 2020-12-07 10:06:49 รัตนา บิลตะหลี - ไฟฟ้า ห้องเก็บของงานพัสดุ ใต้บันได ไฟฟ้า แสงสว่างไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2020/0385 2020-12-07 10:59:29 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำชาย โรงอาหาร อาคารสถานที่ ที่กดชักโครกเสีย เสร็จสิ้น
2020/0386 2020-12-07 14:39:49 วาสนา หนูอุไร - ปลั๊กพ่วง 4205 เครื่องมือวิทย์ ปลั๊กพ่วงเสีย เสร็จสิ้น
2020/0387 2020-12-07 15:13:29 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ - โทรศัพย์ (6347) อก.8(ห้องชิม) โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0388 2020-12-07 15:16:20 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ - โทรศัพย์ (6324) อก.1 โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0389 2020-12-08 09:07:16 อาอีฉ๊ะ สายสะอิด - ปลั๊กไฟ ห้อง ADCET ไฟฟ้า เพิ่มที่เก็บปลั๊กไฟ เสร็จสิ้น
2020/0390 2020-12-08 10:23:18 วาสนา หนูอุไร - เครื่องซีลเท้าเหยียบ 4310 เครื่องมือวิทย์ สวิทช์ On-Offเสีย เสร็จสิ้น
2020/0391 2020-12-08 10:42:50 วริญดา ประทุมวัลย์ อก855-185/1-1/61 เครื่องซีลเติมไนโตรเจน 4310 เครื่องมือวิทย์ แผ่นซีลเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0392 2020-12-08 10:44:02 วริญดา ประทุมวัลย์ - เครื่องซีลเท้าเหยียบ 4310 เครื่องมือวิทย์ สวิตซ์เปิดปิดเสีย และ แผ่นซีลเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2020/0393 2020-12-08 11:02:02 อัจฉรา ธรรมรัตน์ - เปลี่ยนหลอดไฟห้องทำงาน อ.อัจฉรา ห้องทำงาน อ.อัจฉรา 5212 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0394 2020-12-09 15:07:43 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0040/1-1/54 computer 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดประกายไฟช๊อต ทดสอบ ยกเลิกงาน
2020/0395 2020-12-14 09:24:58 เฉลิมพล ณ ถลาง อก842-216/1-1/57(2) สำรองไฟ งานหา F0 adcet เครื่องมือวิทย์ แบตเตอรี่เสื่อม เสร็จสิ้น
2020/0396 2020-12-14 09:34:14 เฉลิมพล ณ ถลาง - โคมไฟอาคาร อก.7 เลื่อน อก.7 ไฟฟ้า โคมไฟเลื่ิอน เสร็จสิ้น
2020/0397 2020-12-14 10:46:37 ไชยรัตน์ ศรีประสม ไมค์ห้องเรียน ไมโครโฟนแบบสาย 3305 (ห้องเรียน) โสต ไม่ดัง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0398 2020-12-14 10:48:18 ปาริดา จันทร์สว่าง 855-010/1-1/40 Rheometer ชนิดวัดอุณหภูมิสูง อก.1 ชั้น 2 เครื่องมือวิทย์ ขึ้นไฟเตือนที่หัววัด เสร็จสิ้น
2020/0399 2020-12-14 10:51:59 ปาริดา จันทร์สว่าง อก840-119/1-1/45(1) ชุดเมมเบรนฟิลเตรชั่นแบบใช้ความดันขับ (ชุดกรอง MF/UF) อก1. เครื่องมือวิทย์ เครื่องอ่านค่าความดันเสีย เสร็จสิ้น
2020/0400 2020-12-14 10:52:46 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0067/4-4/61 lcd projector รุ่น LB383 pana 3301 ห้องเรียน โสต หลอดฉาย เสร็จสิ้น
2020/0401 2020-12-14 10:58:22 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0067/1-2/59 lcd projector รุ่น LB332 pana 3305 (ห้องเรียน) โสต หลอดฉาย LCD เสร็จสิ้น
2020/0402 2020-12-14 15:35:51 ปิยะพร แตงอ่อน อก840-0040/2-2/60 ปลั๊กแปลงสี่เหลี่ยม ห้องเลขานุการผู้บริหารชั้น 2 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสีย เสร็จสิ้น
2020/0403 2020-12-17 11:09:41 สุพรทิพย์ นพสุวรรณ์ - แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ งานวิจัย สำนักงานบริหารคณะฯ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง แป้นพิมพ์ พิมพ์ตัวเลขไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0404 2020-12-17 13:39:07 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ - - ห้องทำงาน อ ก่องกาญจน์ อาคารสถานที่ ฝ้าเพดานในห้องมีช่อง ทำให้หนูออกมากัดแทะของในห้องเสียหาย เสร็จสิ้น
2020/0405 2020-12-17 14:45:17 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำหญิง โรงอาหาร อาคารสถานที่ สายชำระรั่ว เสร็จสิ้น
2020/0406 2020-12-17 14:47:05 วาสนา หนูอุไร - ห้องน้ำชาย โรงอาหาร อาคารสถานที่ กดชักโครกไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0407 2020-12-17 16:27:10 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 853-012/1-5/38 Incubater ห้อง 6201 เครื่องมือวิทย์ ปรับอุณหภูมิไม่ได้ เสร็จสิ้น
2020/0408 2020-12-17 16:30:23 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 853-031/2-9/38 ็้hot air oven ห้อง 6201 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิไม่โชว์ที่หน้าปัด มีไฟเตือนขึ้นตลอดเวลา มีกลิ่นเหม็นไห้ม เสร็จสิ้น
2020/0409 2020-12-17 16:31:34 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ อก. 853-0047/3-4/50 แอร์ ห้อง 6201 แอร์ มีกลิ่นไห้ม เสร็จสิ้น
2020/0410 2020-12-21 10:38:26 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 0042/1-3/38 เครื่องสำรองไฟ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สำรองไฟ เสร็จสิ้น
2020/0411 2020-12-21 16:00:37 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0042/2-3/60 เครื่องสำรองไฟ 3307 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สำรองไฟ เสร็จสิ้น
2020/0412 2020-12-22 08:24:38 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ - ปลั๊กไฟ 3309 ไฟฟ้า เพิ่มจุดปลั๊กไฟที่โต๊ะด้านหลัง เสร็จสิ้น
2020/0413 2020-12-22 10:12:23 รัตนา บิลตะหลี อก840-0047/20-43/62 เครื่องปรับอากาศ สล. แอร์ เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2020/0414 2020-12-23 09:35:37 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล - โทรศัพท์ เบอร์ 6309 โต๊ะคุณมณีทิพย์ โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ เสร็จสิ้น
2020/0415 2020-12-23 10:06:37 รัตนา บิลตะหลี - ที่กดชักโครก ห้องน้ำหญิงไบโอเทค ชั้น 1 ประปา ที่กดชักโครกหัก เสร็จสิ้น
2020/0416 2020-12-25 08:56:21 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 850-0026/3-10/44 เก้าอี้เหล็ก 2219 อาคารสถานที่ เก้าอี้เหล็กเอียง เสร็จสิ้น
2020/0417 2020-12-28 10:13:58 วาสนา หนูอุไร อก 855-017/1-1/44 ตู้บ่ม 4202 เครื่องมือวิทย์ ค่าความชื้นภายในตู้ไม่ตรงตามที่ตั้งค่า เสร็จสิ้น
2020/0418 2020-12-28 10:46:19 ไชยรัตน์ ศรีประสม เครื่องเสียง TI502 เครื่องเสียงผู้สอน TI502 ห้องเรียน3305 โสต เสียงรบกาน Noise ออกลำโพง เสร็จสิ้น
2020/0419 2020-12-28 13:57:08 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 840-0040/13-40/60 คอมพิวเตอร์ 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0420 2020-12-28 14:29:57 วาสนา หนูอุไร - เดาเผา 4201 เครื่องมือวิทย์ เปิดเครื่องแล้วไม่ร้อน เสร็จสิ้น
2020/0421 2020-12-28 14:51:06 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.844-211/3-16/53 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 2108 เครื่องมือวิทย์ ไม่ติด เสร็จสิ้น
2020/0422 2020-12-28 14:52:44 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.850-064/1-1/57 เครื่องย่อยโปรตีน Foss 2108 เครื่องมือวิทย์ ไม่ย่อย เสร็จสิ้น
2021/0001 2021-01-04 11:19:02 รัตนา บิลตะหลี - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ด้านห้อง 3307 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2021/0002 2021-01-04 11:22:25 รัตนา บิลตะหลี - ที่กดชักโครก ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ไบโอเทค ประปา ที่กดชักโครกหัก เสร็จสิ้น
2021/0003 2021-01-04 14:40:31 วริญดา ประทุมวัลย์ - พัดลมเพดาน 4302 ไฟฟ้า พัดลมเพดานเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0004 2021-01-04 14:41:38 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 840-148/1-1/60(1) เครื่องสำรองไฟ 4204 เครื่องมือวิทย์ เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0005 2021-01-04 15:15:40 ปาริดา จันทร์สว่าง อก840-119/1-1/45(1) ชุดเมมเบรนฟิลเตรชั่นแบบใช้ความดันขับ (ชุดกรอง MF/UF) อก1. เครื่องมือวิทย์ เครื่องอ่านค่าความดันเสีย เสร็จสิ้น
2021/0006 2021-01-04 15:26:30 มณีทิพย์ ปิยภาณีกุล - หลอดไฟ ห้องดำเนินการสอบ ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย ไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2021/0007 2021-01-06 17:26:44 บุปผา จองปัญญาเลิศ อก.064/1-1/59(1) cooling bath 2108 เครื่องมือวิทย์ ไม่ปั๊มน้ำ เสร็จสิ้น
2021/0008 2021-01-06 17:30:06 บุปผา จองปัญญาเลิศ มาพร้อมเครื่องวัดการดูดกลืนแสง UPS 2108 เครื่องมือวิทย์ เสีย เสร็จสิ้น
2021/0009 2021-01-07 11:09:45 รัตนา บิลตะหลี - สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ไบโอเทค ประปา ที่กดน้ำสายฉีดชำระหัก เสร็จสิ้น
2021/0010 2021-01-08 10:03:46 วริญดา ประทุมวัลย์ vd 855-015/1-1/61 ตู้แช่ 4310 เครื่องมือวิทย์ ตู้แช่ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2021/0011 2021-01-08 15:13:08 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ 4305 โทรศัพท์ เบอร์โทรไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0012 2021-01-11 08:23:11 รัตนา บิลตะหลี - หลอดไฟ สล. ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2021/0013 2021-01-11 08:57:35 รัตนา บิลตะหลี - บล็อคไฟฟ้า ห้อง 3212 ไฟฟ้า บล็อคไฟฟ้าห้อง 3212 ข้างห้องคณบดี เสร็จสิ้น
2021/0014 2021-01-11 13:55:37 วาสนา หนูอุไร - แอร์ 4102 แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0015 2021-01-11 14:21:45 วรพงษ์ อัศวเกศมณี - สวิชระบบไฟฟ้าโต๊ะแลบตัด ห้อง 2313 ไฟฟ้า เบรคเกอร์สำหรับไฟฟ้าประจำโต๊ะแลบตัด เสร็จสิ้น
2021/0016 2021-01-11 15:17:06 รัตนา บิลตะหลี - ลูกบิดประตู ห้องเก็บของโรงอาหาร อาคารสถานที่ ลูกบิดประตูเสีย เสร็จสิ้น
2021/0017 2021-01-12 10:05:00 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ ฝาเพดาน(หลังคา) รั่ว ฝาเพดาน(หลังคา) รั่ว ห้อง 6201 อาคารสถานที่ ฝาเพดาน(หลังคา) รั่ว หลายจุด ช่วงฝนตกหนัก น้ำไหลนองบนพื้นห้อง เสร็จสิ้น
2021/0018 2021-01-12 12:37:37 นันธชา ไฝทอง - ติตตั้งปลั๊ก ห้องแลปอาจารย์ก่องกาญจน์ ไฟฟ้า มีปลั้กไม่เพียงพอ เสร็จสิ้น
2021/0019 2021-01-12 12:40:08 นันธชา ไฝทอง - ถอดรางผ้าม่านและติดตั้งกลอนประตู 2 บาน ห้องแลปอาจารย์ก่องกาญจน์ อาคารสถานที่ ถอดรางผ้าม่าน เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน และติดตั้งกลอนประตู 2 บาน เสร็จสิ้น
2021/0020 2021-01-12 15:20:46 บุษกร ทองสาย - ก็อกนํ้า ห้องสต๊อกเครื่องแก้ว 2108 ประปา ก็อกนํ้ารั่ว เสร็จสิ้น
2021/0021 2021-01-12 15:41:22 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/1-1/51 แอร์ 4301 แอร์ คอมเพรสเซอร์เสีย เสร็จสิ้น
2021/0022 2021-01-19 10:35:39 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ 840-0040/5-3/56 เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง 6201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอเป็นสีฟ้า ไม่ปรากฏข้อมูล เสร็จสิ้น
2021/0023 2021-01-19 13:44:30 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-205/1-1/57(1) Sterbilizer 5203 เครื่องมือวิทย์ ระบบไม่จ่ายไฟ เสร็จสิ้น
2021/0024 2021-01-19 15:01:31 วาสนา หนูอุไร - น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน 4201 อาคารสถานที่ มีน้ำรั่วจากฝ้าเพดาน เสร็จสิ้น
2021/0025 2021-01-25 10:13:36 แพรผกา ยอดสังข์ อก.0047/16-34/42 แอร์ ADCET ชั้น 2 แอร์ แอร์เสีย เสร็จสิ้น
2021/0026 2021-01-25 12:57:39 กรวรรณ ชากรี NFF/0300/001/49 เครื่องกวนแม่เหล็ (Magnetic stirrer) 4301 เครื่องมือวิทย์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2021/0027 2021-01-25 13:56:57 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/1-1/49 แอร์ ห้อง 4102(ป.โท) แอร์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0028 2021-01-27 16:03:52 วาสนา หนูอุไร อก 855-0041/2-1/56 เครื่อง PRINTER 4205 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง กระดาษติดบ่อย เวลาสั่ง Print เสร็จสิ้น
2021/0029 2021-01-28 09:54:22 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0030 2021-01-28 14:34:21 นิภานัน นิตย์ศิริ อก 840-146/2-2/43 ตู้ดูดควัน ห้อง 3313 เครื่องมือวิทย์ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0031 2021-01-28 18:48:12 ไชยรัตน์ ศรีประสม อก840-0067-/1-4/61 lcd projector 3304ห้องเรียน โสต แผ่นPanel เสร็จสิ้น
2021/0032 2021-02-01 09:07:40 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.011/1-1/21ส. หม้อระเหยแบบสุญญากาศ​ อก.1 เครื่องมือวิทย์ เพิ่มท่อไอน้ำเข้า เสร็จสิ้น
2021/0033 2021-02-01 11:32:24 อาอีฉ๊ะ สายสะอิด ADCET0008/1-2/53 คอมพิวเตอร์ ห้อง ADCET คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง สูตรการคำนวณ Excel ไม่เสถียร เสร็จสิ้น
2021/0034 2021-02-03 10:27:47 นันธชา ไฝทอง อก.850-0047/10-43/6254 เครื่องปรับอากาศ 2305 แอร์ เครื่องไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2021/0035 2021-02-04 14:47:30 เกียรติศักดิ์ (เก่า) พินิจสกูล อก855-017/1-1/44 ตู้อบแบบอุณหภูมิและความชื้น 4202 เครื่องมือวิทย์ มีน้ำหยดจากด้านในตัวเครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0036 2021-02-05 14:31:00 ไชยรัตน์ ศรีประสม เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อSinkiwa เครื่องขยายเสียง 3301 ห้องเรียน โสต สัญญานดังข้างเดียว และมีnoise เสร็จสิ้น
2021/0037 2021-02-05 15:18:13 กัญญามณี ภู่เมธากุล - เครื่องปรับอากาศ1 2218 (ห้อง อ.สุนิสา) แอร์ น้ำแอร์รั่ว เสร็จสิ้น
2021/0038 2021-02-08 09:40:50 กรวรรณ ชากรี - หลอดดาวน์ไลท์ 3301 ไฟฟ้า หลอดดาวน์ไลท์กระพริบ 1 ดวง เสร็จสิ้น
2021/0039 2021-02-08 11:36:17 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ - ชั้นวางสารเคมีบนโต๊ะแลป ห้องแลปเฉพาะทาง อ ก่องกาญจน์ อาคารสถานที่ ช่วยติดตั้งชั้นวางสารเคมีบนโต๊ะแลป 2 ชุด เสร็จสิ้น
2021/0040 2021-02-08 11:40:49 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ - เครือง GC รุ่นเก่า ห้องแลปเฉพาะทาง อ ก่องกาญจน์ อาคารสถานที่ ย้ายเครื่อง GC เก่าออกจาก ห้องแลปเฉพาะทาง อ ก่องกาญจน์ เสร็จสิ้น
2021/0041 2021-02-09 09:11:51 วริญดา ประทุมวัลย์ อก 855-028/1-1/41 เครื่องอบแห้งสุญญากาศ (Vacumm Oven) 4201 เครื่องมือวิทย์ อุณหภูมิ error บ่อย เสร็จสิ้น
2021/0042 2021-02-10 09:41:46 กิจจา จาระวรรณ - เก้าอี้ 8 ตัว 3301 อาคารสถานที่ เก้าอี/หน้าโต๊ะชำรุด 8 ตัว เสร็จสิ้น
2021/0043 2021-02-10 10:15:45 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ - หลอดไฟลานจอดรถ ลานปาล์ม ไฟฟ้า ไฟดับ เสร็จสิ้น
2021/0044 2021-02-10 10:17:02 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ - โทรศัพท์ 2304 โทรศัพท์ เพิ่มโทรศัพท์ 5 เครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0045 2021-02-11 08:40:17 เฉลิมพล ณ ถลาง - water spray retort อก.7 เครื่องมือวิทย์ control valve เสีย ยกเลิกงาน
2021/0046 2021-02-11 08:51:01 กิจจา จาระวรรณ - หม้อแปลงไฟฟ้า โดยรอบคณะ ไฟฟ้า ซ่อม 1 ตัว และ บำรุงรักษาประจำปีอีกจำนวน 3 ตัว เสร็จสิ้น
2021/0047 2021-02-15 13:47:42 วาสนา หนูอุไร อก 855-052/1-1/52 เครื่องเคลือบและขึ้นรูปฟิล์ม 4201 เครื่องมือวิทย์ ขาตั้งข้างนึงไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2021/0048 2021-02-16 10:14:58 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0049 2021-02-16 12:59:07 กันยา อัครอารีย์ - เครื่องส่งสัญญาณ WIFI ห้อง 5102 เครือข่าย/network สัญญาณไม่เสถียร หลุดบ่อย เสร็จสิ้น
2021/0050 2021-02-17 06:29:58 กรวรรณ ชากรี อก850-064/1-1/57(1-2) ชุดวิเคราะห์โปรตีน-เครื่องย่อยโปรตีนอัตโนมัติ 2218 เครื่องมือวิทย์ ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0051 2021-02-17 08:51:14 กรวรรณ ชากรี อก850-0025/6-8/55 พัดลมเพดาน 2108 ไฟฟ้า พัดลมปิดไม่ได้ หมันตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2021/0052 2021-02-17 14:20:53 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟลานปาล์ม ลานจอดรถลานปาล์ม ไฟฟ้า หลอดเสีย 7 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0053 2021-02-17 14:22:50 วาสนา หนูอุไร - โทรศัพท์ 2304 โทรศัพท์ เพิ่มโทรศัพท์ 5 เครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0054 2021-02-17 14:24:09 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ 4302 ไฟฟ้า หลอดเสีย 2 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0055 2021-02-17 14:35:47 นันธชา ไฝทอง - โต๊ะทำงานอาจารย์ใหม่ ด้านหลัง ห้อง Food Quality Control Lab (2305) อาคารสถานที่ ผิวหน้าโต๊ะชำรุด เสร็จสิ้น
2021/0056 2021-02-17 14:45:48 นันธชา ไฝทอง - ระบบไฟฟ้า ห้อง 2205 (ห้อง lab อ.สุทธวัฒน์) ไฟฟ้า ระบบ เสร็จสิ้น
2021/0057 2021-02-18 08:32:18 ปาริดา จันทร์สว่าง อก.840-0040/3-3/57 คอมพิวเตอร์ 8204 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เสีย เสร็จสิ้น
2021/0058 2021-02-18 13:18:03 ดุสิดา หนูทอง - ติดตั้งอ่างล้างเครื่องมือพร้อมก๊อกและท่อระบายน้ำทิ่้ง 2103 ประปา ต่ออ่างล้างเครื่องมือ ยกเลิกงาน
2021/0059 2021-02-18 14:36:25 รัตนา บิลตะหลี - หลอดไฟ 5304 ไบโอเทค ชั้น 3 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2021/0060 2021-02-19 15:39:09 นันธชา ไฝทอง อก. 850-167/1-1/63 เครื่องวัดสี 2305 เครื่องมือวิทย์ ไม่เชื่อมต่อระบบออนไลน์ ยกเลิกงาน
2021/0061 2021-02-22 08:26:47 อัจฉรา ผ่องผิว - ประตูกระจก ห้องlabเบเกอร์รี่(อก.8) อาคารสถานที่ ชำรุด เสร็จสิ้น
2021/0062 2021-02-22 10:14:30 นันธชา ไฝทอง อก. 850-138/1-1/61 (1) Gas Chromatography 2208 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ เสร็จสิ้น
2021/0063 2021-02-22 11:41:55 ภูวนาท คงแก้ว 840-0042/10-12/57 เครื่องสำรองไฟ 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสำรองไฟร้องตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2021/0064 2021-02-23 15:01:23 นันธชา ไฝทอง อก. 840-0040/23-40/53 CPU 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องการเชื่อมต่อออนไลน์ และกำจัดไวรัส เสร็จสิ้น
2021/0065 2021-02-24 11:15:53 วิบูลย์ แก้วอิทฤทธิ์ - หลอดไฟ หลอดไฟเสียห้องทดสอบชิม(บูสที9,13) ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย เสร็จสิ้น
2021/0066 2021-02-24 18:57:22 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี หลอดไฟห้อง 5303 และ 5308 หลอดไฟให้แสงสว่าง ห้อง 5303 และ 5308 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพ เสร็จสิ้น
2021/0067 2021-02-25 09:55:15 นันธชา ไฝทอง อก.842-0047/1-3/57 เครื่องปรับอากาศ 8201/1 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2021/0068 2021-03-03 15:55:09 กิจจา จาระวรรณ อก840-0069/1-1/43 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พร้อมห้องเก็บ) ใต้สโมสรนศ. ไฟฟ้า แบตเตอรี่หมดสภาพทำให้สตาร์ทไม่ได้ เสร็จสิ้น
2021/0069 2021-03-04 08:28:44 กรวรรณ ชากรี อก.855-0047/1-1/52 แอร์ 4308 แอร์ ไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
2021/0070 2021-03-04 10:36:51 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-026/1-1/52 เครื่อง Autoclave 5205 เครื่องมือวิทย์ ระบบสปริงฝาปิดชำรุด ระบบยางบริเวณฝาเสื่อม มีผลทำให้พลาสติกบริเวณฝาหยุบ ยกเลิกงาน
2021/0071 2021-03-04 10:38:52 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง อก.853-205/1-1/57(1) เครื่อง Sterbilizer สำหรับเครื่อง PCR 5205 เครื่องมือวิทย์ กระแสไฟฟ้าไม่จ่ายเข้าระบบ ยกเลิกงาน
2021/0072 2021-03-04 10:43:01 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - ตะเกียงบุนเซนและสายแก๊ส 5202 เครื่องมือวิทย์ เมื่อมีการใช้งานสักพักมีมีการลุกติดไฟบริเวณฐานตะเกียง จึงขอให้ดำเนินการเปลี่ยนตะเดียงชุดใหม่(จัดซื้ออะไหล่มาแล้ว) เสร็จสิ้น
2021/0073 2021-03-05 09:20:45 วาสนา หนูอุไร - ตู้ดูดควัน 4201 เครื่องมือวิทย์ บานกระจกของตู้เปิด-ปิดไม่ได้ เสร็จสิ้น
2021/0074 2021-03-05 14:54:40 วาสนา หนูอุไร อก 0047/26-34/42 Compressor air 4205 แอร์ Compressor air ไหม้ มีควันขึ้น เสร็จสิ้น
2021/0075 2021-03-05 14:59:13 วาสนา หนูอุไร - พัดลมเพดาน 4202 ไฟฟ้า พัดลมเพดานเสีย เสร็จสิ้น
2021/0076 2021-03-06 22:30:20 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/28-40/60 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One 3309 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ไฟไม่เข้าเครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0077 2021-03-08 11:12:22 เฉลิมพล ณ ถลาง water spray retort อก.7 เครื่องมือวิทย์ steam control valve ปิดไม่สนิท เสร็จสิ้น
2021/0078 2021-03-09 10:50:01 ปิยะพร แตงอ่อน อก840-0040/2-2/60 คอมพิวเตอร์ 3213 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการทำงานมีปัญหา เสร็จสิ้น
2021/0079 2021-03-09 11:01:49 หทัยทิพย์ ชูวิจิตร์ ประตุห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา (ADCET) ห้อง 2301 ปฏิบัติการจุลชีวิทยา (ADCET) ห้อง 2301 อาคารสถานที่ บานประตูมีน้ำมันไหลเยื้มออกมา เวลาเปิด-ปิด จะมีเสียงดัง เสร็จสิ้น
2021/0080 2021-03-10 08:25:08 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟ 5201 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพจำนวน 8 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0081 2021-03-10 13:41:14 รัตนา บิลตะหลี - ชักโครก ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 2 ประปา ห้องน้ำหญิง อก.2 ชั้น 2 ระบบชักโครกน้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2021/0082 2021-03-10 13:42:25 รัตนา บิลตะหลี - ชักโครก ห้องน้ำชาย อก.2 ชั้น 1 ประปา ห้องน้ำชาย อก.2 ชั้น 1 ระบบชักโครกตัน เสร็จสิ้น
2021/0083 2021-03-10 13:44:10 รัตนา บิลตะหลี - ก็อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง และชาย อาคาร อก.3 ชั้น 2 ประปา ห้องน้ำหญิง และชาย อาคาร อก.3 ชั้น 2 ก็อกน้ำอ่างล้างมือเสีย เสร็จสิ้น
2021/0084 2021-03-10 15:57:17 ไชยรัตน์ ศรีประสม ประตูห้องเรียน3301 ลูกบิดประตู ห้องเรียน3301 อาคารสถานที่ ประตูลูกบิดล้อคไม่ได้ เสร็จสิ้น
2021/0085 2021-03-11 08:58:59 กิจจา จาระวรรณ อก840-0069/1-1/43 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พร้อมห้องเก็บ) ใต้สโมสรนศ. ไฟฟ้า บำรุงรักษาประจำปี2564 เสร็จสิ้น
2021/0086 2021-03-11 08:59:43 วาสนา หนูอุไร - ฝ้าเพดาน 4203,4207 อาคารสถานที่ หนูกัดฝ้าเพดานจนเป็นรู เป็นเหตุที่หนูเข้ามากัดแทะสิ่งของภายในห้อง เสร็จสิ้น
2021/0087 2021-03-11 10:10:20 นันธชา ไฝทอง - ติดตั้งจุดน้ำดื่ม 8201/1 ประปา ขอติดตั้งจุดจ่ายน้ำบริโภค ในห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส เนื่องจากมีความจำเป็นในการทำงาน และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เสร็จสิ้น
2021/0089 2021-03-14 10:37:21 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก840-0040/8-1/54 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3302 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โน๊ตบุ๊คจอภาพบานพับหัก ไม่สามารถดันหน้าจอพับขึ้นลงได้ เสร็จสิ้น
2021/0090 2021-03-15 13:26:37 สุรศักดิ์ บุญรุ่ง - หลอดไฟ 5303 ไฟฟ้า หลอดไฟเสื่อมสภาพจำนวน 3 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0091 2021-03-15 13:57:58 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ อก842-0042/1-1/57 ชุดระบบประมวลผล-เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 8201 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องไม่ทำงาน เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0114 2021-03-16 08:39:39 ศิรดี สาสนัส หลอดไฟ ห้องดำเนินการสอบ สำนักงานบริหาร ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ เสร็จสิ้น
2021/0115 2021-03-16 09:25:44 ไชยรัตน์ ศรีประสม เครื่องขยายเสียงห้องเรียน 3306 npe-Ti502 เครื่องขยายเสียง 3306 โสต การขยายมีเสียงรบกวนมาก เสร็จสิ้น
2021/0116 2021-03-16 11:37:14 นันธชา ไฝทอง อก. 844-211/11-16/43 Texture Analyser 2305 คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง จอดับ เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
2021/0117 2021-03-17 08:58:14 วาสนา หนูอุไร อก 840-0012/1-3/63 ตู้กดน้ำ หน้าห้อง 2202 ไฟฟ้า น้ำรั่ว เสร็จสิ้น
2021/0118 2021-03-18 15:05:52 วาสนา หนูอุไร - หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 Biotech ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 1 หลอด เสร็จสิ้น
2021/0119 2021-03-22 09:38:57 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ อก.850-034/1-1/46 หม้อฆ่าเชื้อแบบพ่นน้ำ อก.1 เครื่องมือวิทย์ ถังน้ำหล่อเย็นอุดตัน และน้ำล้นถัง เสร็จสิ้น
2021/0120 2021-03-23 10:19:46 นันธชา ไฝทอง อก. 850-0047/2-1/55 เครื่องปรับอากาศ 2205 แอร์ แอร์ไม่ทำงาน และมีน้ำไหลมาจากตัวเครื่อง เสร็จสิ้น
2021/0121 2021-03-23 14:54:58 วาสนา หนูอุไร อก 855-0047/36-43/62 แอร์ 4203 แอร์ ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2021/0122 2021-03-23 14:55:40 กรวรรณ ชากรี อก 855-0047/1-1/52 เครื่องปรับอากาศขนาด 13,869 บีทียู 4308 แอร์ แอร์มีน้ำหยด/แอร์ไม่เย็น เสร็จสิ้น
2021/0123 2021-03-23 14:59:43 วาสนา หนูอุไร - เครื่องกระจายเยื่อ 4201 เครื่องมือวิทย์ เครื่องมีเสียงดังผิดปกติ ขณะที่ใบพัดหมุน เสร็จสิ้น
2021/0124 2021-03-24 09:31:02 อุษา จีนทอง อก842-0047/22-43/62 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3204 แอร์ ไม่เย็น มีไฟกระพริบตลอดเวลา เสร็จสิ้น
2021/0125 2021-03-24 09:32:00 อุษา จีนทอง - หลอดไฟ 3204 ไฟฟ้า หลอดยาวกระพริบ 1 หลอด **คุณวิบูลย์ดำเนินการเปลี่ยนให้แล้ว เสร็จสิ้น
2021/0126 2021-03-24 15:16:39 นันธชา ไฝทอง - ประตูกระจกบานเลื่อน ห้องแลป ICE-SSI อาคารสถานที่ ประตูบานเลื่อนฝั่งที่มีป้าย ICE-SSI ล็อคไม่ได้ และไขกุญแจไม่ได้ เสร็จสิ้น